Home / FAQ – शंका समाधान

FAQ – शंका समाधान

शंका, प्रश्न, चिंता, टेन्शन…हे विचारू का? पण कुणाला विचारू? अशी शंका विचारली तर लोक काय म्हणतील? आपल्या प्रत्येकाच्या मनात कधी ना कधी हे विचार येऊन गेले असतील. पण हे सगळे विचार सोडून द्या. मनातल्या शंका, प्रश्न, गोंधळ आम्हाला सांगा. या पानावर काही मित्र मैत्रिणींनी विचारलेल्या शंका आणि त्यांची उत्तरं दिली आहेत. तुम्हाला जे वाटतंय् ते आम्हाला मोकळेपणाने विचारा. आम्ही त्याची उत्तरं देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू.