ओरल सेक्स करताना माझी बायको काख पण चाटायला लावते. तसेच मागील भाग म्हणजे तिला Anal position cha bhag पण चाटायला लावते.ते योग्य आहे का?

976
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsओरल सेक्स करताना माझी बायको काख पण चाटायला लावते. तसेच मागील भाग म्हणजे तिला Anal position cha bhag पण चाटायला लावते.ते योग्य आहे का?
Suhas asked 2 weeks ago

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

योग्य – अयोग्य या वादात पडण्याची काही गरज नाही. एकमेकांची संमती , स्वच्छता व सावधानगिरी बाळगली तर हे करु शकाल.

काही लिंक सोबत देत आहे अवश्य पहा. http://letstalksexuality.com/dental-dam/