संबंध झाल्यानंतर योनी लाल होते दूखते व १५ मिनीटामध्ये लिंगातून खूप विर्य येते काही अपाय आहे का?

2,364
प्रश्नोत्तरेसंबंध झाल्यानंतर योनी लाल होते दूखते व १५ मिनीटामध्ये लिंगातून खूप विर्य येते काही अपाय आहे का?
sachingadekar@gmil.com asked 11 months ago
1 Answers
lets talk sexuality answered 11 months ago

योनी लाल होण्यासोबतच योनीला खाज सुटणे, पांढरट आणि आंबट वास येणारा स्राव, लघवी करताना जळजळ किंवा लैंगिक संबंधांच्या वेळेस वेदना होणे असे काही होत असेल तर ताबोडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी http://letstalksexuality.com/reproductive-tract-infections/या लिंकवरील लेख वाचा.

लैंगिक संबंधांदरम्यान योनीतून आणि लिंगातून पांढरट स्राव होतोच आणि तो नैसर्गिक असतो पण नेहमीपेक्षा वेगळ्या रंगाचा आणि वासाचा स्राव असेल तर ते लिंगसांसर्गिक आजाराचे लक्षण असू शकते. अशी जंतुलागण झाली तर ती निश्चितपणे बरी करता येऊ शकेल. जोपर्यंत जंतुलागण जात नाही तोपर्यंत शक्यतो लैंगिक संबंध ठेऊ नका. अशा आजारांमध्ये लैंगिक संबंधांतून दोन्ही जोडीदाराला आजार होण्याची शक्यता असते म्हणून दोघांनी उपचार घेणे आवश्यक आहे. आजार न लपवता, कोणत्याही प्रकारचा संकोच न बाळगता मोकळेपणाने डॉक्टरांशी बोला आणि लवकरात लवकर उपचार घ्या.