पेनिस पंप वापरण्या बद्दल माहिती पाहिजे याचा कसा फायदा होऊ शकतो

346
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsपेनिस पंप वापरण्या बद्दल माहिती पाहिजे याचा कसा फायदा होऊ शकतो
anil gutte asked 2 weeks ago

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

पेंनिस पंप म्हणजे सक्शन पंप बाबत तुम्ही बोलत असाल तर पुढिल लिंक वर तुम्हाला माहिती मिळेल.

http://letstalksexuality.com/sex-toys-part-1/