पेनिस पंप वापरण्या बद्दल माहिती पाहिजे याचा कसा फायदा होऊ शकतो

1,581
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsपेनिस पंप वापरण्या बद्दल माहिती पाहिजे याचा कसा फायदा होऊ शकतो
anil gutte asked 6 months ago

1 Answers
let's talk sexuality answered 6 months ago

पेंनिस पंप म्हणजे सक्शन पंप बाबत तुम्ही बोलत असाल तर पुढिल लिंक वर तुम्हाला माहिती मिळेल.

http://letstalksexuality.com/sex-toys-part-1/