प्रसुतीनंतर केव्हा सेक्स करावा?

1,791
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsप्रसुतीनंतर केव्हा सेक्स करावा?
1 Answers
let's talk sexuality answered 6 months ago

आपल्या वाचकांना हा प्रश्न खूप वेळा पडतो यासाठी एक लेख तयार केलेला आहे,

http://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/ ही लिंक पहा.