बाळंतीने बरोबर सेक्स

1,162
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsबाळंतीने बरोबर सेक्स

बाळंत झाल्यावर कीती दिवसांनी सेक्स करावाॽ

1 Answers
lets talk sexuality answered 9 months ago

आपल्या वेबसाईटवर बाळंतपणानंतरचे लैंगिक संबंध यांवर लेख आहे, खाली लिंक दिली आहे त्यावर क्लिक करा.

http://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/