बेंबीवर हात

660
yah asked 4 months ago

फोरप्ले करताना पत्नीच्या बेंबीवर हात फिरवल्याने तिला उत्तेजना मिलते का?

1 Answers
let's talk sexuality answered 4 months ago

हा प्रश्न खरंतर तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही विचारायला हवा. कारण तुमच्या जोडीदाराला काय केल्यावर उत्तेजना मिळते हे त्यांच्याकडूनहच समजु शकेल. कारण प्रत्येकाची उत्तेजनेची केंद्रे वेगवेगळी असतात व ती व्यक्तिनिहाय बदलतात.

तेव्हा नक्की विचारा! खूप शुभेच्छा !!