मासिक पाळी सुरू असताना गर्भ निरोधक गोळी घेतल्याने काय काय दुष्परिणाम होतात.

834
प्रश्नोत्तरेCategory: Private Questionमासिक पाळी सुरू असताना गर्भ निरोधक गोळी घेतल्याने काय काय दुष्परिणाम होतात.