मी आपल्या वेबसाईटचा खूप खूप आभारी आहे आजपर्यंत माझ्या प्रत्येक शंकेच समाधानकारक उत्तर मला आपण दिल आहे, एखाद्या जवळच्या माणसाशी मनातलं बोलावं आणि मन मोकळं करावं अशी ही वेबसाईट आहे thanks again

359
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमी आपल्या वेबसाईटचा खूप खूप आभारी आहे आजपर्यंत माझ्या प्रत्येक शंकेच समाधानकारक उत्तर मला आपण दिल आहे, एखाद्या जवळच्या माणसाशी मनातलं बोलावं आणि मन मोकळं करावं अशी ही वेबसाईट आहे thanks again
1 Answers
I सोच answered 2 weeks ago

आपली प्रतिक्रिया वाचून खूप छान वाटलं. आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल खूप खूप धन्यवाद!!!