योनी जिभेेने चोखल्याने गर्भधारना होते का?

534
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsयोनी जिभेेने चोखल्याने गर्भधारना होते का?
S asked 1 month ago

योनी जिभेने चोखल्याने गर्भधारना होते का?

1 Answers
let's talk sexuality answered 1 month ago

गर्भधारणा होणार नाही.

गर्भधारणा नक्की कशी होते? हे जाणून घेण्यासाठी पुढील लिंक पहा. http://letstalksexuality.com/conception/