लिंगावर मांसाळ फोड आलेला आहे

920
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsलिंगावर मांसाळ फोड आलेला आहे
1 Answers
let's talk sexuality answered 11 months ago

फ़ोड का आलाय हे आधी शोधावं लागेल. तुम्ही डॉक्टरांना भेटून त्यांचे मार्गदर्शन घ्या.