संबंध करताना नेहमी पुरुष नाईट ड्रेस का घालायला लावतात?

1,029
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsसंबंध करताना नेहमी पुरुष नाईट ड्रेस का घालायला लावतात?
B asked 6 months ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 6 months ago

प्रत्येक व्यक्तीची आवड निवड वेगवेगळी असते. तुम्हाला जे /जो पुरुष माहित आहेत/ आहे त्यांना आवडत असेल नाईट ड्रेस घातलेला. पण प्रत्येक पुरुषाला असे वाटेलच असे नाही. अन ज्याला जे आवडतं ते त्याने घालावे. कुणीही कुणावर जबरदस्ती करण्याचे काही कारण नसावे.