About swapna dosh – Lagna Purvi swapna dosh ani virya patan zalyamule lagna nantar mul hoyla kahi problem hoto ka?

392
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsAbout swapna dosh – Lagna Purvi swapna dosh ani virya patan zalyamule lagna nantar mul hoyla kahi problem hoto ka?
Sex talk asked 6 months ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 6 months ago

नाईट फॉल, स्वप्नदोष, रात्रीचे वीर्य गळणे, झोपेत वीर्यपतन होणे याला बोलीभाषेमध्ये जरी स्वप्नदोष म्हणत असले तरीही यात काहीही दोष नाही. अन यामुळे लग्नाआधी किंवा लग्ना नंतरही काही अडचण येत नाही. सोबतची लिंक पहा.

http://letstalksexuality.com/male-body/

स्वप्नावस्थेबद्दलचे अनेक प्रश्न आपल्या वेबसाईटवर विचारले गेले. तसेच समाजामध्ये आढळणाऱ्या स्वप्नावस्थेबद्दलच्या समाजुतींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख वेबसाईटवर दिलेला आहे, त्याचीही लिंक सोबत देत आहोत तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर नक्की मिळेल.

http://letstalksexuality.com/night-fall/