apla b.f dusrya mulisobt love ship mde ahe he aplyala kalal tr kay karav

40
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsapla b.f dusrya mulisobt love ship mde ahe he aplyala kalal tr kay karav
chitra asked 1 month ago

1 Answers
I सोच answered 2 weeks ago

हे तूच ठरवू शकतेस की, या परिस्थितीमध्ये काय करायला हवे? तुला जर हे समजले आहे कि तुम्ही दोघे एकत्र पुढे जाणे शक्य नाही किंवा त्याच्या आयुष्यामध्ये दुसरी व्यक्ती आहे तर इथेच थांबू शकतेस.

कधीकधी या गोष्टींमधून बाहेर पडण्यासाठी वेळ लागू शकतो आणि त्रासही होतो. अशावेळी आपल्या आवडत्या गोष्टींमध्ये मन रमवता येईल. यातून बाहेर पड, पुढे जा… इतर मार्गही तुला भेटतील शेवटी निर्णय तुलाच घ्यायचा आहे.

You might also like More from author