HIV Test : HIV  zalela Nahi He Janun Ghenyasathi Konti Test Kadi Karun Ghyawi .Hiv Jalela Nahi He Apan Kadi Surely Samaju Shakto?

391
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsHIV Test : HIV  zalela Nahi He Janun Ghenyasathi Konti Test Kadi Karun Ghyawi .Hiv Jalela Nahi He Apan Kadi Surely Samaju Shakto?
Sameer asked 12 months ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 12 months ago

तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी http://letstalksexuality.com/hiv_aids/ हा लेख नक्की वाचा, सोबतच या लेखाच्या खाली असलेल्या कमेंट पण वाचा.

National AIDS Control Organisation (NACO) ने एक helpline चालू केली आहे त्याचा toll-free number 1097 आहे. टेस्ट वा इतर माहितीसाठी गरज वाटल्यास तुम्ही इथे फोन करुन अधिक माहिती घेऊ शकता.