Maze new marriage zale ahe…Honeymoon la gelyavr divsatun kiti vela sex karav?

386
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMaze new marriage zale ahe…Honeymoon la gelyavr divsatun kiti vela sex karav?
Sushil Shingte asked 2 weeks ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

जेवढा तुम्हा दोघांना झेपेल तेवढाच सेक्स करावा.
आख्खं आयुष्य आहेच आता सोबत…. तेव्हा थोडा वेळ एकमेकांना समजुन घ्यायलाही ठेवा.
काही लिंक देत आहोत पहा उपयोगी पडल्या तर
http://letstalksexuality.com/foreplay/
http://letstalksexuality.com/sexual-relations-and-her-pleasure/
http://letstalksexuality.com/clitoris-and-orgasm-in-women/
http://letstalksexuality.com/sexual-pleasure/
http://letstalksexuality.com/sexual-pleasure-2/