sex talk : mala sex var  manmokale bolnari ek matrin havi ahe mulgi kiva bai asli tari chalel jila garaj   ani avad ahe.. agdi tine majyashi tase sambandh nahi thevale tari chalel pan atleast talk karnari havi ahe asha astat ka females?

624
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionssex talk : mala sex var  manmokale bolnari ek matrin havi ahe mulgi kiva bai asli tari chalel jila garaj   ani avad ahe.. agdi tine majyashi tase sambandh nahi thevale tari chalel pan atleast talk karnari havi ahe asha astat ka females?
sameer asked 3 months ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 3 months ago

तुम्हाला काय म्हणायचं आहे हे लक्षात येते आहे. अशी मैत्रिण तुम्हालाच शोधावी लागेल. सध्याच्या इंटरनेटच्या जगात आता हे अजुन सोपं झालं आहे. वेगवेगळी समाजमाध्यमे आहेत, डेटिंग ऍप आहेत. जिथे तुम्हाला सापडेलही कुणीतरी, पण त्यासोबत तुम्हाला काही बाबींची काळजी घ्यावे लागेल. त्यासाठी सोबत काही लिंक देत आहोत नक्की वाचाल.
http://letstalksexuality.com/dating-sites/
http://letstalksexuality.com/a-real-relationship/