sex yogy asn konte vaivahik asen nehmi korto pn pustak kute milat nahi site saga

532
प्रश्नोत्तरेsex yogy asn konte vaivahik asen nehmi korto pn pustak kute milat nahi site saga
sachingadekar@gmil.com asked 12 months ago

1 Answers
lets talk sexuality answered 12 months ago

तुम्हा दोघांनाही जे आसन आवडेल ते आसन एकमेकांशी बोलून तुम्ही ठरवू शकता. तुम्ही थोडी शोधाशोध केली तर योग्य आसनांची माहिती सांगणारी अनेक पुस्तकं किंवा वेबसाईट्स तुम्हाला सापडतील. दोघांना आवडेल सोयीचे असेल असे कोणतेही आसन निवडा. दोघांचा आनंद महत्वाचा.