तेव्हा एक कर…

2 390

जेव्हा मी या अस्तित्वाच्या पोकळीत नसेन…

तेव्हा एक कर

तू नि:शंक मनाने डोळे पूस

ठीकच आहे; चार दिवस धपापेल,

जीव गदगदेल

उतू जाणारे हुंदके आवर… कढ आवर…

नवे हिरवे चुडे भर…

पण उगीच चिर वेदनेच्या नादी लागू नको

खुशाल, खुशाल तुला आवडेल असे

एक नवे घर कर

मला स्मरून कर, हवं तर विस्मरून कर!

– नारायण सुर्वे

संदर्भ – कुसुमाग्रज यांच्या ‘निवडक नारायण सुर्वे’ या संकलनातून साभार.

You might also like More from author

2 Comments

  1. Sadhana says

    very nice poem……………..

Leave A Reply

Your email address will not be published.