सदाफुली दोघांना हसते…

0 524

 

अजून त्या झुडुपांच्या मागे

सदाफुली दोघांना हसते

अजून अपुल्या आठवणींनी

शेवंती लजवंती होते।

 

तसे पहाया तुला मला गं

अजून दवबिन्दू थरथरतो

अर्ध्यामुध्र्या कानगुजास्तव

अजून ताठर चंपक झुरतो।

 

पाठ आठवून तुझी बिलोरी

अजून हिरवळ हिरमुसलेली

चुंबायाला तुझी पावले

फुलपाखरे आसुसलेली।

 

अजून गुंगीमधे मोगरा

त्या तसल्या केसांच्या वासे

अजून त्या पात्यात लव्हाळी

होतच असते अपुले हासे।

 

अजून फिक्कट चंद्राखाली

माझी आशा तरळत आहे

गीतामधले गरळ झोकुनी

अजून वारा बरळत आहे।

 

  • वसंत बापट

Leave A Reply

Your email address will not be published.