प्रश्नोत्तरेCategory: Private QuestionPrivate: About HIV – मी दोन दिवसांपूर्वी मुली बरोबर सेक्स केला पण हार्ड कोर नाही मी सेक्स करण्यापूर्वी HIV टेस्ट केल्या होत्या त्या Negative होत्या पण आता सेक्स नंतर मला काळजी लागली आहे HIV ची तीच्या टेस्ट बदल माहीत नाही विदाऊट कंडोम सेक्स केला आहे प्लीज हेल्प मी?

About HIV – मी दोन दिवसांपूर्वी मुली बरोबर सेक्स केला पण हार्ड कोर नाही मी सेक्स करण्यापूर्वी HIV टेस्ट केल्या होत्या त्या Negative होत्या पण आता सेक्स नंतर मला काळजी लागली आहे HIV ची तीच्या टेस्ट बदल माहीत नाही विदाऊट कंडोम सेक्स केला आहे प्लीज हेल्प मी?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

8 + 9 =