My Think asked 4 years ago

सर संभोग करताना लिंग योनीत जाण्याअगोदर लगेचच वीर्यपतन होते तर त्यामुळे माझ्या gf ला लैंगिक सुख मिळत नाही आणि ती नाराज राहते तर विर्यपतन लवकर होऊ नये म्हणून मी काय करु कृपया उपाय सुचवा

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 20 =