सल्ला asked 3 years ago

सर माझ वय 30वर्षे आहे माझ लग्नं 5 वर्षे पुर्वी झाल आहे पण सर माझी बायको मला ओरल सेक्स करणयास भाग पाडत आहे,एवढा कि सर कधी कधी ती माझ्या तोडाथ लघवी करत आहे. सर मला काही उपाय सुचवा \\”

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 2 =