प्रश्नोत्तरेCategory: Private QuestionPrivate: सेक्स करून आठवडा झालाय आणि आम्हाला pregnancy नको हवी असल्यास काय करावे लागेल ?डॉक्टर कडे जाणे गरजेचे आहे का ?किंवा अजून काही option आहे का सर ?guide plz sir ….

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

10 + 10 =