प्रश्नोत्तरेCategory: Private QuestionPrivate: वीर्य पतन
वीर्य पतन asked 3 years ago

आताच माझ्याने माझ्या जोडीदाराला सोबत विना safty संबंध झाले मी जेवढे लवकर शक्य होईल तेवढं बाहेर काढले न वीर्य प तन मधे माझ्या महितिस्तव होऊ दिलं नाही परंतु 3 दिवसा अगोदर तिची तारीख होती अश्यावेळी काय होईल याची मला चिंता आहे काय करावे?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 8 =