प्रश्नोत्तरेCategory: Private QuestionPrivate: regarding telegram channel
regarding telegram channel asked 3 years ago

सर तुमचा टेलेग्राम channel सूरू करा …. सर माझ्य बायकोची पाळी 30 दिवसांनी येते तर पाळी आलेलया दिवसानंतर 14 दिवसांनी सेक्स करावा की पाळी संपल्या नंतर 14 दिवसांनी ….

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 6 =