प्रश्नोत्तरेCategory: Private QuestionPrivate: मला रोज हस्तमैथुन करण्याची सवय लागली आहे , प्लिज मला यातून बाहेर काढा सर…

सर मला रोज हस्तमैथुन करण्याची सवय लागली आहे. आणि मी खूप त्रासून गेलोय , मी दुसऱ्या कुठल्याच गोष्टीवर फोकस करू शकत नाहीये , कृपया सर मला मदत करा… प्लिज..

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 12 =