संबध asked 3 years ago

माझे मंजुळा मुलीवर प्रेम होते तिचेही माझ्यावर होते पण जेव्हा एकत्र येई चो ती मात्र योनीत लिंग घालून देत नाही पण तिला सेक्स खूप आहे

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

16 + 9 =