जननचक्राची ओळख – भाग २ : स्राव

पाळीचक्रातले काही काळ जननक्षम असतात, म्हणजेच त्या काळाच गर्भधारणेला पोषक असं वातावरण तयार होत असतं. त्यातली एक महत्त्वाची खूण म्हणजे योनी व गर्भाशयाच्या मुखातून पाझरणारा स्राव आणि त्यातले बदल. गर्भाशय मुखातील म्हणजेच ग्रीवेतील श्लेष्मा डोळे मिटून लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या मायांगात म्हणजेच योनीत किंवा मांड्यांमध्ये तुम्हाला काय संवेदना जाणवतात? मायांगामध्ये ओलसरपणा जाणवतो का कोरडेपणा? योनीमार्गातून … Continue reading जननचक्राची ओळख – भाग २ : स्राव