FAQ – प्रश्न मनातले

180,761

लैंगिक क्रिया हि प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळी असू शकते. माणसं हातात हात घेऊन, चुंबन घेऊन किंवा चांगले वाटेल अशा इतरही अनेक पद्धतीने लैंगिक भावना व्यक्त करतात. या सर्व क्रियांप्रमाणे समागम किंवा संभोग ही देखील एक लैंगिक क्रिया आहे. शिश्नाचा योनीमध्ये प्रवेश झाला तर ती लैंगिक क्रिया किंवा सेक्स असं नाही तर योनीमैथूना प्रमाणेच गुदमैथुन, हस्तमैथुन, मुखमैथुन ह्या देखील लैंगिक क्रिया आहेत. या क्रिया लैंगिक आकर्षण, लैंगिक भावना किंवा लैगिंक व्यवहार व्यक्त करण्यास वापरल्या जातात.

लैंगिक क्रिया ही लैंगिक भावनेशी संबंधित आहे. वयात आल्यावर आपल्याला काही व्यक्तींबद्दल आकर्षण वाटू लागते. असे आकर्षण वाटण्यात काहीच गैर नाही. या भावना आपल्याला व्यक्त कराव्याशा वाटतात. ज्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला आकर्षण वाटत असतं, त्या व्यक्तीबरोबर असताना किंवा त्या व्यक्तीचा विचार करत असताना आपल्या शरीरात काही तरंग जाणवतात. या भावना व्यक्त करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून लैगिंक क्रिया करतात.

आपल्या आवडत्या व्यक्तीबरोबर दोघांची संमती असताना लैंगिक क्रिया केली तर आनंद होतो. प्रत्येकाचा लैंगिक संबंधांचा अनुभव हा वेगळा असतो. त्यामध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला भीती किंवा दडपण असेल किंवा मनाची तयारी नसेल तर मात्र त्यात जबरदस्ती वाटते, त्रास वाटतो. अशी जबरदस्ती आपल्यावर कोणी किंवा आपण कुणावर करणे अगदी चुकीचे आहे. या त्रासाची जाणीव मनावर दीर्घकाळ टिकते.

शारीरिक संबंध कधी व कोणाबरोबर करावे हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यासाठी त्यात सहभागी व्यक्ती संमती देण्यास पात्र असणं व त्यांची त्यासाठी तयारी असणं गरजेचं आहे. लैंगिक क्रिया केल्याचा मनावरच नाही तर शरीरावरही परिणाम होतो. समागम किंवा संभोगातून गर्भ राहू शकतो, तसेच एकमेकांना लिंग सांसर्गिक आजारही होऊ शकतात. आपण काय करतोय याची पूर्ण जाणीव असेल आपल्या शरीर-मनावर लैंगिक क्रियेने काय परिणाम होणार आहेत हे कळण्याइतके आणि त्यांची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय घेण्याइतके आपण जेव्हा मोठे असू तेव्हाच लैंगिक क्रिया करायला हवी.

वयात आल्यावर किंवा वयात येत असताना आपल्यात लैंगिक इच्छा निर्माण होऊ लागतात. आपल्याला आवडणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींबद्दल आत्मियता वाटू लागते. त्यांच्यावर प्रेम करावं, त्यांच्याबरोबर लैंगिक क्रिया करावी अशी इच्छा निर्माण व्हायला लागते, ह्यालाच लैंगिक आकर्षण म्हणतात. हे आकर्षण अनेक प्रकारचे असू शकते: भिन्नलिंगी (Heterosexual), समलिंगी (Homosexual) किंवा उभयलिंगी (Bisexual), इत्यादी.

एखाद्या व्यक्तिला भिन्नलिंगी व्यक्तीबद्दल किंवा समलिंगी व्यक्तीबद्दल किंवा दोन्हींही व्यक्तींबद्दल वाटत असलेल्या लैंगिक आकर्षणावरून ती व्यक्ति स्वत:ला काय मानते त्यावरून त्या व्यक्तीचा लैंगिक कल ठरतो.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या सारख्याच लिंगभाव असलेल्या व्यक्तींबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटते, जसे पुरुषाला पुरुषांबद्दल आणि स्त्रीला स्त्रियांबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटते. याचा अर्थ या पुरुषाचा किंवा स्त्रीचा लैंगिक कल समलिंगी आहे असे म्हटले जाते. ह्याला इंग्रजीत होमोसेक्शुअल ओरिएटेशन (Homosexual Orientation) म्हणतात. भिन्नलिंगी, उभयलिंगी किंवा समलिंगी असो, लैंगिक आकर्षण हे नैसर्गिक आहे. स्वाभाविक आहे. त्यात विकृत किंवा चुकीचं काहीही नाही. त्यामुळे त्यावर कोणतेही उपचार करण्याची गरज नाही.

सामान्यपणे पुरूषांना स्त्रियांबद्दल आणि स्त्रियांना पुरुषांबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटते. याचा अर्थ या पुरुषांचा किंवा स्त्रियांचा लैंगिक आकर्षणाचा कल भिन्नलिंगाच्या व्यक्तीकडे असतो. ह्यालाच भिन्नलिंगी लैंगिक कल म्हणतात. इंग्रजीत याला हेटरोसेक्शुअल ओरिएन्टशन (Heterosexual Orientation) म्हणतात. भिन्नलिंगी, उभयलिंगी किंवा समलिंगी असो, लैंगिक आकर्षण हे नैसर्गिक आहे. स्वाभाविक आहे. त्यात विकृत किंवा चुकीचं काहीही नाही. त्यामुळे त्यावर कोणतेही उपचार करण्याची गरज नाही.

जर एखाद्या पुरुषाला पुरुषांप्रती आकर्षण असेल व जे स्वत:ला गे मानतात त्यांना गे असे म्हणतात. कोणतीही व्यक्ति (स्त्री किंवा पुरुष) जिला त्यांच्या सारख्याच लिंगभाव असलेल्या व्यक्तींबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटते ती व्यक्ति स्वत:ला गे म्हणू शकते.

जर एखाद्या स्त्रीला स्त्रियांप्रती आकर्षण असेल व ती स्त्री स्वत:ला लेस्बिअन मानत असेल तर तिला लेस्बिअन असे म्हणतात.

काही व्यक्तींना त्यांच्या सारख्याच लिंगभाव असलेल्या व्यक्तींबद्दल किंवा त्यांच्या पेक्षा भिन्न लिंगाच्या व्यकीतबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटतं. अशा आकर्षणाला उभयलिंगी लैंगिक कल म्हणतात. इंग्रजीत याला बायसेक्शुअल ओरिएन्टशन (Bisexual Orientation) म्हणतात. बायसेक्शुअल व्यक्ती गोंधळलेल्या असतात असा मात्र याचा अर्थ होत नाही. एका व्यक्तीला एकाच लिंगाच्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटले पाहिजे असे मानायचे ही काही कारण नाही. भिन्नलिंगी, उभयलिंगी किंवा समलिंगी असो, लैंगिक आकर्षण हे नैसर्गिक आहे. स्वाभाविक आहे. त्यात विकृत किंवा चुकीचं काहीही नाही.

सर्व प्रकारचे लैंगिक कल हे स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक आहेत. भिन्नलिंगी कल हा योग्य आणि बाकीचे अयोग्य, विकृत या समजुतीला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही. एखाद्या व्यक्तीचा लैंगिक कल काय आहे यावर त्या व्यक्तीचे नियंत्रण नसते. मात्र आपल्या लैंगिक कलाप्रमाणे वागावे की नाही हा विषय ज्याच्या त्याच्या निवडीचा आणि त्याला-तिला उपलब्ध असलेल्या सामाजिक मोकळिकीचा आणि समाजरितीविरुद्ध वागायच्या इछा आणि क्षमतेचा आहे.

ज्या व्यक्तींना कुठल्याच व्यक्तींबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटत नाही त्यांना अलैंगिक असे म्हणतात. ह्याला इंग्रजीत असेक्सशुअल असं म्हणतात व हे ही अगदी नैसर्गिक आहे. त्यांना एखाद्या प्रेमाच्या नात्यामध्ये असावे असे वाटू शकते पण त्यांना कोणत्याही लैंगिक क्रियांमध्ये रस नसतो.

लैंगिक कल हा नैसर्गिक असतो. काही वेळा तो काळासोबत बदलू शकतो. पण तो जाणीवपूर्वक काही व्यत्यय आणून किंवा ‘उपचार’ करून बदलता येत नाही. उलट असे केल्याने संबंधित व्यक्तीच्या शारीरिक तसेच मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. भिन्नलिंगी कल सोडता इतर कोणत्याही आकर्षणा बद्दल चुकीच्या सामाजिक धारणा व दबाव असल्यामुळे ते मान्य करणे अवघड जाते व ते बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे चुकीचे आहे.

जर समलिंगी लोकांबद्दल लैंगिक व भावनिक आकर्षण वाटत असेल तर त्यात काहीही चूक नाही. तो आपला नैसर्गिक कल आहे. सामाजिक धारणा आणि दबाव यामुळे ते मान्य करणे अनेकांना तणावपूर्ण होते. परंतु जे नैसर्गिक आहे त्याचा स्वतःसाठी स्वीकार करण्याकडे आधी पोहचावे लागेल. निसर्गतः जे मिळाले आहे त्याला बदलायचा प्रयत्न करणे म्हणजे ताणतणाव ओढवून घेणे आहे. तसेच द्विधा मनःस्थितीमध्ये जगण्यासारखे आहे. भारतीय मानसशास्त्रज्ञ संघटना आणि जागतिक मानसशास्त्रज्ञ संघटना समलैंगिकता हा मानसिक आजार मानत नाही. त्यामुळे यावर उपचारांची गरज नाही. परंतु अनेकदा सामाजिक तणाव टाळण्यासाठी काही अघोरी उपाय ही केले जातात. ते करू नयेत.

हो, समलिंगी व्यक्ती लग्न करू शकतात. पण समलिंगी लग्नाला भारतात अद्याप मान्यता नाही. मात्र इतर काही देशात ते कायदेशीर मानले जाते.

स्वतःच्या शरीराला स्पर्श करून लैंगिक सुख मिळवण्याच्या क्रियांना हस्तमैथुन म्हणतात. हस्तमैथुनामध्ये लैंगिक व इतर संवेदनशील अवयवांना स्पर्श करणे, कुरवाळणे किंवा हाताळणे या क्रियांचा समावेश होतो. हस्तमैथून करणे स्वाभाविक आहे, हस्तमैथुन स्त्रिया आणि पुरुष दोघे ही करू शकतात. हस्तमैथून करणे ह्यात गैर काहीही नाही. ज्यामध्ये स्वतःला दुखापत होत नाही किंवा इतरांना ही त्याचा त्रास होणार नाही अशा हस्तमैथुनात काही धोका नाही. तो प्रत्येकाचा वैयक्तिक हक्क आहे.

असे मुळीच नाही. मुलग्यांनी हस्तमैथुन करू नये असे वाटणार्‍यांनी पसरवलेला हा मोठा गैरसमज आहे. हस्तमैथुन करणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक हक्क आहे. हस्तमैथुन केल्याने शिश्न/लिंग वाकडे होत नाही. मात्र हस्तमैथुन करताना वापरात येणाऱ्या वस्तूंनी शिश्नाला इजा होऊ नाही ही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

पुरुषाच्या शरीरात हृदयाच्या एका ठोक्याला किमान 1000 शुक्राणू (पुरुषबीज) तयार होत असतात. ती बाहेर पडण्यासाठी वीर्यकोषांमध्ये एक पातळ पदार्थ म्हणजे वीर्य तयार होते. वीर्य सतत तयार होत असते आणि ते थोड्या काळापुरतेच साठवून ठेवता येते. हस्तमैथून केल्याने वीर्य वाया जात नाही. ते पुन्हा तयार होते. तसेच त्याचा पुढे मूल होण्यावर किंवा लैंगिक आरोग्यावरही काही परिणाम होत नाही.

किशोरवयामध्ये म्हणजे मुलगे वयात येत असतानाच्या काळात कधीकधी लिंग ताठर होते आणि वीर्य बाहेर येते. झोपेत असताना असे झाल्यास माहिती नसणारांना काहीतरी गैर घडले आहे असे वाटू शकते. वीर्यकोश, लिंग यांच्या रचनेत काहीही दोष नाही असेच यातून दिसते. त्यामुळे या क्रियेला स्वप्नदोष न म्हणता स्वप्नावस्था म्हणायला हवे. वीर्य शिश्नातून बाहेर येणे असा याचा सरळ अर्थ आहे. हे झोपेतच होते असेही नाही जागेपणीही होऊ शकते.

हो. मुली आणि स्त्रिया हस्तमैथुन करतात. मुलींच्या लैंगिक अवयवांमध्ये क्लिटोरिस (शिश्निका) नावाचा एक संवेदनशील अवयव असतो. लघवीच्या जागेच्या थोड्या वर या अवयवाचं टोक असतं. याला हात लावला, इतर वस्तूंनी त्याला स्पर्श केला किंवा क्लिटोरिस हाताळले/चोळले गेले, किंवा गरम पाण्याचा त्याला स्पर्श झाला तर लैंगिक उत्तेजना निर्माण होते. मुलींमध्ये स्तनाग्रंदेखील संवेदनशील असतात. स्तनाग्रांना स्पर्श करणं, ती ओढणं किंवा घासणं यातूनही उत्तेजना निर्माण होऊ शकते. हस्तमैथुन करताना मुली विविध प्रकारच्या गोष्टी वापरू शकतात. फक्त या गोष्टी स्वच्छ आहेत ना, व त्याने काही इजा होणार नाही ना याची काळजी घ्यायला हवी.

मुलं जन्माला येण्यासाठी स्त्री बीज आणि शुक्राणू (पुरुषबीज) यांचा संयोग होऊन गर्भधारणा व्हावी लागते. संभोगाचे वेळी पुरुषाचे लिंग स्त्रीच्या योनीमार्गातून आत शिरते. शिश्नातून वीर्य बाहेर पडते, त्यात हजारो शुक्राणू (पुरुषबीज) असतात. हे शुक्राणू (पुरुषबीज) पोहत-पोहत गर्भाशयातून त्याला जोडलेल्या स्त्री बीजवाहिनीपर्यंत प्रवास करतात. सर्वसाधारणपणे दर महिन्याला स्त्रीमध्ये एकच स्त्री बीज विशिष्ट वेळी तयार होते. शुक्राणूंच्या गर्भाशयात प्रवेशावेळी बीजवाहिनीत स्त्री बीज असेल तर त्यातील शुक्राणूंपैकी एकाचा (पुरुषबीजाचा) स्त्रीच्या शरीरातल्या त्या बीजांडाशी संयोग होतो. आणि फलित बीज तयार होते. ते गर्भाशयात उतरते आणि तिथे रुजते आणि मग तो गर्भ तिथे नऊ महिने वाढतो. गर्भाशयातील नाळेद्वारे रक्त आणि इतर पोषक घटकांचा त्याला पुरवठा होतो. बाळाची वाढ पूर्ण झाल्यानंतर बाळ बाहेर येते.

मूल होणे ही एक शारीरिक घटना आहे. तर लग्न ही सामाजिक, सांस्कृतिक घटना आहे. त्यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. मूल लग्नामुळे नाही तर लैंगिक क्रियेच्या एका प्रकारातून म्हणजेच संभोगातून गर्भ तयार होऊन जन्माला येण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

स्त्रीचे बीजांड आणि शुक्राणू (पुरुषबीज) चा संयोग होऊन फलित बीज तयार होते. एखादे वेळी जर ते दोन भागात विभागले गेले आणि दोन्ही भागातून स्वतंत्र गर्भ वाढला तर अगदी एकसारखी जुळी मुले तयार होतात. ही दोन मुले किंवा दोन मुलीच असू शकतात. यांना आयडेण्टिकल ट्विन्स म्हणतात. काही वेळा स्त्रीच्या शरीरात दोन स्त्रीबीजांडं अंडकोषातून बाहेर येतात. या दोन बीजांडांचा स्वतंत्र दोन शुक्राणूंबरोबर संयोग झाला तर दोन फलित बीजं तयार होतात. हे दोनही गर्भ गर्भाशयातच वाढतात व वेगवेगळे गुणधर्म असणारी मुलं तयार होतात. ती दिसायला एकसारखी नसतात. यामध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी देखील असू शकते. यांना फ्रॅटर्नल ट्विन्स म्हणतात.

नाही. केवळ हातात हात घेतले, मिठी मारली, चुंबन घेतले तर गर्भ राहात नाही, म्हणजेच दिवस जात नाहीत. संभोगा दरम्यान पुरुषाच्या शरीरातील शुक्राणू (पुरुषबीज) स्त्रीच्या शरीरातल्या बीजांडापर्यंत गेल्यावर त्यांचा संयोग होऊन फलित बीज तयार झाले तरच गर्भ निर्माण होतो.

योंनीमार्गातून एकदा जरी लिंगप्रवेशी संबंध आले तरी दिवस जाऊ शकतात. स्त्रीच्या शरीरात साधारणपणे दर महिन्यात एक बीजांड पिकून तयार होते. ते बीजनलिकेमध्ये येते, तिथे ते केवळ १२ ते २४ तास जिवंत राहते. या काळात या बीजांडाचा शुक्राणू (पुरुषबीज) शी संयोग झाला तरच फलित गर्भ तयार होतो. प्रत्येक स्त्रीचे बिजांड नेमके केंव्हा पिकून संयोगासाठी तयार होते हे आपल्याला नेमके सांगता येत नाही. साधारणपणे मासिकपाळीच्या चार दिवसांनंतर एक आठवडा बीजांडाला बीजांडकोशातून बाहेर पडून संयोगासाठी तयार होण्यासाठी लागतो. स्त्रीच्या मासिकपाळीनंतरचा एक आठवडा सोडून त्यानंतरच्या आठवड्यात संबंध आल्यास दिवस राहाण्याची शक्यता आहे. हा काळ सोडून इतर दिवशी संबंध आले तर दिवस राहत नाहीत. वीर्याच्या एका थेंबामध्ये हजारो शुक्राणू (पुरुषबीज) असतात. त्यातील केवळ एकच शुक्राणू बिजांडा पर्यन्त पोहचतो. बीजांड बिजनलिकेत आलेले असताना जर शुक्राणू (पुरुषबीज) शी संबंध आला तरच गर्भधारणेची शक्यता असते.

गर्भाशय अतिशय लवचिक व मजबूत अश्या स्नायूंनी बनलेले असते. जसजसा बाळाचा आकार वाढतो तसतसे बाळाला सामावून घेण्यासाठी गर्भाशयही मोठ्या प्रमाणात ताणले जाते. बाळाचा जन्म झाल्यानंतर काही दिवसातच गर्भाशयाचा आकार परत पूर्वीप्रमाणे होतो.

सर्वसाधारणपणे गर्भाची पूर्ण वाढ झाल्यावर, जो काळ सहसा नऊ महीने इतका असतो, गर्भाशयाचे स्नायू आकुंचन-प्रसरण पावायला लागतात आणि वाढ झालेल्या गर्भाला योनिमार्गाच्या दिशेने ढकलायला सुरूवात होते. योनीमार्ग हळू हळू उघडू लागतो. सामान्यपणे डोक्याच्या दिशेने बाळ बाहेर येऊ लागते आणि योनिमार्गातूनच प्रसूती होते. गर्भाशयाच्या आकुंचन-प्रसरणामुळे स्त्रीच्या पोटातही दुखते. कधीकधी बाळाची गर्भाशयातली स्थिती वगैरे कारणांनी बाळ योनीमार्गातून सहज बाहेर येऊ शकत नाही, तेव्हा शस्त्रक्रिया करून बाळ बाहेर काढावे लागते. त्याला ‘सिझेरियन सेक्शन’ असं म्हणतात, यालाच बोली भाषेत सिझर असेही म्हटले जाते.

शरीर संबंधांच्या वेळी स्त्रियांना दुखतेच असे नाही. हे संबंध जर एकमेकांच्या संमतीने, एकमेकांच्या विश्वासाच्या आधारावर आणि एकमेकांना समजून घेऊन होत असतील तर त्यामध्ये वेदना होण्याची शक्यता कमी असते. मात्र जर असे संबंध जबरदस्तीने होत असतील, त्यामध्ये त्या स्त्रीची मंजुरी नसेल तर मात्र शरीर विरोध करतं आणि संबंध वेदनादायी होऊ शकतात. क्वचित काही स्त्रियांना शरीरसंबंध करू लागल्यावर सुरुवातीला काही काळ थोडेसे दुखते, पण ही वेदना त्रासदायक नसते. लैंगिक उत्तेजना निर्माण झाल्यानंतर स्त्रीच्या योनिमार्गामध्ये, तोंडामध्ये जशी लाळ असते तसा, एक स्राव तयार होतो. हा स्राव योनिमार्ग ओला ठेवतो. हा स्त्राव संभोगाच्या वेळी वंगणाचे काम करतो. योनिमार्ग जर कोरडा असेल आणि घाईने त्यामध्ये पुरुषाचे लिंग शिरले तर ते स्त्रीसाठी वेदनादायी ठरू शकते. तसेच काही प्रजनन मार्गाचे आजार (RTI) वा लिंगसांसर्गिक आजार (STI) झालेले असल्यासही संभोगादरम्यान वेदना होऊ शकतात.

मूल नको असेल तर काही गर्भनिरोधन पद्धती आणि साधनेही वापरता येतात. यातील काही पद्धती स्त्रियांसाठी तर काही पुरुषांसाठी असतात. गर्भधारणा होऊ नये व गर्भ रुजू नये म्हणून केल्या जाणाऱ्या उपायांना ‘गर्भनिरोधन’ असं म्हणतात. या संदर्भातला विचार पुढील पद्धतींनी केला गेलेला आहे. स्त्री आणि पुरुषबीजाचं मिलन रोखणे (निरोध, कायमस्वरूपी कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया) , स्त्रीबीज किंवा पुरुषबीज तयारच न होऊ देणे (गर्भ निरोधक गोळ्या, हार्मोन्सचे इंजेक्शन) , फलित गर्भ गर्भाशयामध्ये रुजू न देणे (तांबी/कॉपर-टी) .

निरोध ही एक विशिष्ट प्रकारच्या रबरापासून (लॅटेक्स) तयार केलेली एक पिशवी असते. त्याला वंगण लावलेलं असतं, त्यामुळे निरोध सहजपणे लिंगावर चढवता येतो. तसेच लैंगिक संबंधाच्या वेळी होणारी हालचालही सहज होते. संबंधांच्या वेळी लिंग ताठर झाल्यावर वीर्य बाहेर येण्याच्या आधी निरोध लिंगावर चढवावा लागतो. यामुळे जेव्हा लिंगातून वीर्य बाहेर येते तेव्हा ते निरोधमध्ये साठते. निरोध वापरल्यामुळे एकमेकांच्या लैंगिक स्त्रावांचा संपर्क येत नाही व त्यामुळे गर्भधारणा व इतर लिंगासांसर्गिक आजार होत नाहीत. स्त्रियांनी वापरण्याचे कंडोम ही बाजारात उपलब्ध आहेत.

स्त्रियांना वापरता येण्याजोगा कंडोमही असतो, त्याला फीमेल कंडोम म्हणतात.हे कंडोम ही बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याची पोकळी योगीमार्गाच्या दारापासून आत बसवतात. संभोगाचे वेळी पुरुष लिंग त्या पोकळीमध्ये शिरते. त्यामुळे योनिमार्गाचा सरळ संपर्क शिश्नाशी आणि त्यामधून येणार्‍या वीर्याशी होत नाही.

बिजांड तयार होऊ नये म्हणून गर्भनिरोधनासाठी काही कृत्रिम संप्रेरकं गोळ्यांवाटे रोज घेण्याची एक सामान्य पद्धत उपलब्ध आहे. या कृत्रिम संप्रेरकांमुळे स्त्रीबीज बीजकोषांतून बाहेर येत नाही आणि गर्भधारणेची शक्यता टळते. ह्या संप्रेरकांच्या गोळ्या म्हणजेच माला डी किंवा इतर गर्भ निरोधक गोळ्या ज्या बाजारात मिळतात. त्याच प्रमाणे गोळ्यांच्या ऐवजी ३ महिन्यातून एकदा इंजेक्शन द्वारे कृत्रिम संप्रेरके घेता येतात. सहेली सारख्या गोळ्यांमध्ये संप्रेरक नसते पण त्यात असलेल्या औषधामुळे इस्ट्रोजेन हे संप्रेरक स्त्रवण्यापासून प्रतिबंध होतो व त्यामुळे गर्भ गर्भाशयाच्या आतील अस्तरामध्ये रुजत नाही.

गर्भधारणेनंतर गर्भाशयाच्या आतील अस्तरामध्ये फलित गर्भ रुजतो आणि तिथेच त्याची वाढ होते. फलित गर्भ तयार झाला तरी तो रुजू मात्र नाही म्हणून गर्भाशयामध्ये एक इंग्रजी टी आकाराचे छोटे उपकरण बसवले जाते ज्यावर तांब्याची तार गुंडाळलेली असते. या साधनाला कॉपर टी किंवा तांबी म्हणतात. या साधनामुळे गर्भाशयाच्या भिंतीवर गर्भ रुजू शकत नाही. हे साधन दोन मुलात अंतर ठेवण्यासाठी म्हणून वापरतात. ते गर्भाशयात अगदी सहज, भूल न देता बसवता व काढताही येते.

कोणतेही गर्भनिरोधनाचे साधन किंवा कंडोम वापरले नसेल किंवा कंडोम फाटला, तर गरोदरपण राहण्याची शक्यता असते. अशा वेळी, म्हणजेच असुरक्षित संबंधांनंतर इमर्जंसी कोंन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स  घ्यायच्या असतात. असुरक्षित संबंधांनंतर पुढच्या ७२ तासांच्या आत गोळी घेतल्यास गर्भधारणा टाळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते. असुरक्षित संबंधांनंतरच्या पहिल्या १२ तासात या गोळ्यांचा फायदा सर्वाधिक असतो. जर गोळ्या घेण्याच्या आधीच गर्भ रूजला असेल तर,  या गोळ्यांचा त्या गर्भावर काही परिणाम होत नाही. परंतु या गोळ्या फक्त ‘इमर्जन्सी’ साठी आहेत. हे नेहमी वापरावयाचे संतती नियमनाचे साधन नाही. असुरक्षित लैंगिक संबंधातून गर्भधारणा किंवा लिंगसांसर्गिक आजार होऊ शकतात. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी निरोध नियमितपणे वापरणे गरजेचे ठरते.

गरोदरपणाच्या सुरवातीच्या काळात म्हणजे पाळी चुकल्यापासून नऊ आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करण्यासाठी काही गोळ्या उपलब्ध आहेत. या गोळ्यांचे दोन डोस घ्यावे लागतात. पहिला डोस घेतल्यानंतर फारसा त्रास होत नाही. दुसर्‍या डोस नंतर रक्तस्त्राव व्हायला लागतो. साधारण 2 तास हा रक्तस्त्राव होतो व नंतर 1 ते 3 आठवड्यांपर्यंत थोड्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत राहतो. शंभरात 1 ते 2 स्त्रियांमध्ये या गोळ्यांनी गर्भपात पूर्ण न होण्याची शक्यता राहते. असे झाल्यास गर्भपिशवी धूऊन घेण्याची शस्त्रक्रिया करून घ्यावी लागते. या गोळ्या परस्पर न घेता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यायला हव्यात.

भारतामध्ये गर्भपाताला कायद्याने मान्यता आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात करण्यास वैद्यकीय गर्भपात कायदा परवानगी देतो. भारतामध्ये 24 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. परंतु 12 आठवड्यापर्यंत केलेला गर्भपात अधिक सुरक्षित असतो. उशीर केलेल्या गर्भपातात जोखीम वाढते.

गर्भधारणा, मूल पोटात वाढवणे आणि ते जन्माला घालणे हे सर्व स्त्रीला करावे लागते. त्यामुळे तिची त्यासाठी तयारी असणे आवश्यक असते. जर तिच्या मर्जीविरोधात तिला दिवस गेले असतील तर होणारा गर्भ पोटात वाढवायचा का नाही आणि मूल जन्माला घालायचे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार स्त्रीकडे असणे आवश्यक आहे व एमटीपी कायद्या नुसार तो अधिकार स्त्रीलाच असतो. परंतु 18 वर्षाखालील मुलींसाठी किंवा मानसिक संतुलन बिघडले असलेल्या स्त्रियांसाठी त्यांच्या पालकांची (केयर टेकर) लेखी समंती घेणे आवश्यक आहे.

गर्भपात करण्याच्या विविध पद्धती आहेत. लवकरात लवकर आणि 12 आठवड्याच्या आत केलेला गर्भपात सुरक्षित असतो. त्यासाठी गर्भपाताच्या गोळ्याही उपलब्ध आहेत. त्यांचा पुरेसा परिणाम झाला नाहीच तर शस्त्रक्रियेने गर्भपात पूर्ण करून घ्यावा लागू शकतो. त्यासाठी मॅन्युअल व्हॅक्युम अॅस्पिरेशन ही गर्भपाताची सर्वात सुरक्षित पद्धत आहे. त्यामध्ये एका सिरिंजच्या मदतीने गर्भाशयाच्या भिंतीवरील आवरण ओढून घेतले जाते. क्युरेटिंग ही गर्भपाताची मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी पद्धत आहे. यामध्ये एका चमच्यासारख्या उपकरणाने गर्भाशयाचे आवरण खरवडून काढून घेतले जाते. या सर्व पद्धती तज्ञ व प्रशिक्षित व्यक्तीने करणे आणि त्यासाठी सुसज्ज इस्पितळाची सोय असणे आवश्यक असते. गर्भाशयामध्ये काड्या घालून, पोटावर दाब देऊन किंवा उड्या मारून गर्भपात होत नाही. उलट या उपायांमुळे गर्भाशयाला आणि इतर अवयवांना गंभीर इजा होऊ शकते.

जर यापुढे मुल नको असेल तर कायमस्वरूपी गर्भनिरोधन पद्धत म्हणून कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया पुरूष आणि स्त्रिया दोघांसाठीही करता येतात. स्त्रियांच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेत बीजकोष (ओव्हरी) व गर्भाशय यांच्यामधील बीजनलिकेला छेद दिला जातो. त्यामुळे स्त्रीबीज गर्भपिशवीपर्यंत पोहचत नाही. यामुळे शुक्राणू (पुरुषबीज) व स्त्रीबीज यांचा संयोग होत नाही. यासाठी दोन्ही बीजवाहकनलिका कापून ती टोके बंद करून टाकली जातात किंवा घट्ट मुडपून आवळून बांधली जातात.

पुरुषांच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेत दोन्ही बाजूच्या वीर्यनलिका कापून बांधल्या जातात. अंडकोशाच्या वरच्या भागात लहान छेद घेऊन ही नलिका बाहेर काढता येते. शस्त्रक्रियेनंतर दोन-तीन महिने निरोध वापरावा लागतो. कारण वीर्यकोशात साठवलेल्या शुक्रपेशी पूर्णपणे बाहेर पडेपर्यंत दोन-तीन महिने जातात. ही काळजी घेतली नाही तर गर्भधारणा होऊ शकते. ही स्त्रियांच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेपेक्षा खूपच सोपी आणि सुरक्षित गर्भनिरोधक पद्धत आहे. या शस्त्रक्रियेचा लिंगाच्या स्नायू किंवा नसांशी संबंध येत नसल्याने लैंगिक संबंधांमध्ये कसलाही अडथळा येत नाही.

ही शस्त्रक्रिया उलटायची असेल तर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिये दरम्यान बीजनलिकेचा/शुक्राणू वाहून नेणार्‍या नलिकेचा बांधलेला किंवा कापलेला भाग पुन्हा जुळवावा लागतो. त्यानंतरही गर्भ राहीलच याची खात्री देता येत नाही.

नाही. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतरही शरीरातील ग्रंथी व बीजकोष तसंच काम करतात व गर्भाशयात अस्तरही बनते. फक्त बीजनलिका मध्येच कापल्यामुळे किंवा बांधल्यामुळे शुक्राणूशी बिजांडाचा संयोग होत नाही, त्यामुळे गर्भाशयात वाढलेले अस्तर काढून टाकणे हे गर्भाशयाचे काम सुरू राहते. म्हणजेच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतरही पाळी येतच राहते.

मूल नको असेल तर गर्भनिरोधके वापरणे गरजेचे आहे. उपलब्ध सर्व पर्यायांची योग्य ती माहिती असेल तर कुटूंबनियोजन करणे सहजी शक्य आहे. गर्भनिरोधके ही सामान्यपणे सुरक्षित असतात. काही गर्भनिरोधकांमध्ये संप्रेरके असतात त्यामुळे त्यांच्या दीर्घकाळ वापराने काही स्त्रियांमध्ये दुष्परिणाम होऊ शकतात. तसेच काही स्त्रियांमध्ये तांबी बसविल्यानंतर खूप रक्तस्त्राव होणे, पोटात दुखणे असे त्रास होऊ शकतात. परंतु हा त्रास सर्वांनाच होईल असे मात्र नाही. त्यामुळे गर्भनिरोधनासाठी कोणते साधन वापरावे ह्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा.

पाळीच्या काळात गर्भाशयाचे स्नायू आकुंचन आणि प्रसरण पावत असतात. तसंच प्रोस्टाग्लँडिन नावाचं संप्रेरकही रक्तात सोडलं जात असतं. याचा प्रभाव म्हणून स्नायूंमध्ये वेदना होणं, हातापायात गोळे येणं, पोटात दुखणं, मळमळणं असे त्रास होऊ शकतात. सर्वांना त्रास होतोच असे नाही. काही जणींना गरम पाण्याचा शेक घेऊन बरे वाटते. शिवाय वेदनाशामक गोळी घेऊन वेदना कमी करता येतात. या उपचारांचा वापर जरूर करावा आणि या पलीकडे त्रास असह्य होत असल्यास डॉक्टरांना भेट द्यावी.

पाळीच्या काळात जर जोडीदारांची संमती असेल तर संभोग करण्यास काही हरकत नाही. त्यात काही विटाळ अथवा अपवित्र नाही. स्वच्छतेची काळजी मात्र घ्यावी लागते.

आपल्या समाजात पुरुषांच्या वागण्यासंबंधी जे काही ठोकताळे आहेत त्यामध्ये त्याच्या लैंगिक भावना जास्त तीव्र असतात असा समज प्रचलित आहे. या समजाला शास्त्रीय आधार काहीही नाही. पुरुषांनी लैंगिक इच्छा व्यक्त केली तर ती पूर्ण करून घेण्यासाठी त्याने काहीही करणं हेही मर्दानगीचं लक्षण मानण्यात आल्याने हे मिथक तयार झालं आहे. पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाही लैंगिक भावना असतात आणि त्यादेखील तीव्र असतात. मात्र त्या व्यक्त करण्याची संधी त्यांना मिळत नाही. स्त्रियांनी कामुक विषयांबाबत बोलणं किंवा तशा इच्छा व्यक्त करण्याला आपल्या समाजात गैर मानले जात असल्याने असा समज तयार झाला आहे.

मैथुनाच्या अनेक प्रकारांपैकी मुखमैथुन आणि गुदमैथुन हे दोन प्रकार आहेत. मुखमैथुनामध्ये स्त्री किंवा पुरुष जोडीदाराच्या लैंगिक अवयवांना मुखाने म्हणजेच तोंडाने स्पर्श करून सुख देतात. पुरुषाचे लिंग जोडीदार तोंडात धरते किंवा स्त्रीच्या योनिला, क्लिटोरिसला तोंडाने, जिभेने स्पर्श करून उत्तजना निर्माण केली जाते. मुखमैथुनामध्ये लैंगिक अवयव स्वच्छ असणं आवश्यक आहे. तसंच जर तोंडामध्ये जखमा असतील, हिरड्या किंवा दातातून रक्तस्राव होत असेल तर एच आय व्ही, एच पी व्ही किंवा एड्ससारख्या लिंगसांसर्गिक आजारांचा धोका असतो.

गुदामैथुन म्हणजे गुदद्वारामार्गे लिंगप्रवेश करणे. पुरुष स्त्री किंवा पुरुष जोडीदाराच्या गुदद्वारामध्ये आपले लिंग सरकवतो. गुदामैथुनामध्ये कधी कधी गुदद्वाराला आतमध्ये जखमा होण्याची शक्यता असते. योनिमार्गासारखे गुदद्वाराचे स्नायू लवचिक नसल्याने तिथे इजा होऊ शकतात. यासाठी चांगल्या प्रकारचे वंगणयुक्त जेलसारखे पदार्थ वापरणं उपयोगी ठरतं.

सेक्स ही एकमेकांवरील प्रेमाची, शारीरिक ओढीची अभिव्यक्ती असू शकते. शरीराची गरज म्हणून देखील शरीरसंबंध ठेवले जाऊ शकतात. लग्नाआधी सेक्स करण्यात गैर काही नाही. मात्र जोडीदारांची संमती आणि एकमेकांवर विश्वास हवाच. फसवणुकीने किंवा बळजबरीने लैंगिक संबंध एवढी एकच गोष्ट लैंगिक संबंधांच्या संदर्भात अयोग्य मानता येते. अशा संबंधांच्या परिणामांची माहिती असणे आणि त्यांची जबाबदारी घेणे ही महत्वाचे असते.

हा एक खूप प्रचलित गैरसमज आहे. लैंगिक संबंधांमध्ये पुरुषाचं लिंग ताठर झाल्यावर निरोध लिंगावर चढवला जातो. निरोध चांगल्या प्रतीचा आणि लवचिक असेल तर त्याने लैंगिक सुखामध्ये बाधा येत नाही. उलट नको असलेली गर्भधारणा व लिंगसांसर्गिक आजार टाळण्यासाठीही त्याचा उपयोग होतो.

प्रेमामध्ये शारीरिक जवळीक आणि सेक्स या दोन गोष्टी दोन्ही जोडीदारांच्या इच्छेने आणि संमतीने व्हाव्यात. तुमच्या मनात लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असेल तर त्यासाठी तुमचा जोडीदार तयार आहे का, त्याची इच्छा आहे का याची खात्री करुन घ्या. तुमच्या मनातली इच्छा त्याच्याशी मोकळेपणाने बोला आणि त्याची इच्छा असेल तर दोघांच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवा. एकाची इच्छा नसताना दुसऱ्याने त्याच्यावर संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकणं योग्य नाही. लैंगिक संबंधाचे मनावर व शरीरावरही परिणाम होतात त्यामुळे परिणामांची माहिती असणे आणि त्यांची जबाबदारी घेणे ही महत्वाचे आहे.

तुम्हाला न आवडणारा कोणताही स्पर्श नाकारण्याचा आणि तसे स्पष्टपणे सांगण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. तुमच्या मर्जीविरोधात कुणीही तुम्हाला स्पर्श करू शकत नाही. मग ती व्यक्ती नात्यातली असेल, ओळखीची असेल किंवा परकी असेल. तुम्हाला हे आवडत नसल्याचे त्या व्यक्तीला स्पष्टपणे सांगा, तिथून निघून जा, बळजबरी होत असेल तर इतरांचे त्याकडे ताबडतोब लक्ष वेधा. तुमच्या काकाच्या वागण्याविषयी तुमच्या विश्वासातील एखाद्या व्यक्तीशी बोला आणि कशा प्रकारे काकाला असे वागणे थांबवायला सांगता येईल याचा विचार करा. तुमची यात काही चूक नाही हे मनाशी पक्के करा. जर तुम्ही एकत्र राहत असाल आणि तुम्हाला त्याच्यापासून वेगळे राहणे शक्य नसेल तर त्याच्यासोबत शक्यतो एकटे राहू नका. तुम्ही 18 वर्षांहून लहान असाल तर 1098 या क्रमांकावर चाइल्ड लाइन या संस्थेची तुम्ही मदत घेऊ शकता. तुमच्या संरक्षणासाठी पॉक्सो नावाचा कायदा आहे. त्याचीही मदत घ्या. तुमच्या शरीरावर कुणीही हक्क चालवू शकत नाही.

स्वतःच्या लैंगिक अवयवांचे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शन करणे हा लैंगिक विकृतीचा एक प्रकार आहे. समोरच्याला आपले लिंग दाखवून आनंद मिळवण्याचा हा प्रकार आहे. कुणाच्याही मर्जीशिवाय, संमती शिवाय अशा प्रकारे लैंगिक अवयव मुद्दामहून दाखवणे अयोग्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तर नाहीच नाही. ते बेकायदेशीरही आहे त्यामुळे त्याची पोलीसात तक्रारही करता येईल.

ब्लू फिल्म किंवा पोर्नोग्राफी पाहणं हा आपापल्या निवडीचा भाग असू शकतो. अनेकदा अनेकांसाठी लैंगिक क्रियांबद्दल माहिती मिळवण्याचं ते एकमेव साधन असू शकतं. लैंगिकतेबद्दल, लैंगिक संबंधांबद्दल आपल्याकडे मोकळेपणाने बोललं जात नाही. मनातल्या शंका मोकळेपणाने कुणाला विचारता येत नाही. अशा वेळी अनेक मुलंमुली पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म पाहून त्यातून माहिती मिळवतात. माहिती मिळवण्यासाठी हा योग्य मार्ग नाही.
अनेकदा अशा चित्रपटांमध्ये लैंगिक संबंध हिंसक पद्धतीने चित्रित केलेले असतात. अनेकदा त्यामध्ये लैंगिक संबंधांबद्दल अवास्तव अशा कृती दाखवलेल्या असतात. त्यातून बऱ्याचदा लैंगिक संबंधांबद्दल, सेक्सबद्दल विकृत स्वरुपाच्या किंवा अवाजवी अशा कल्पना तयार होऊ शकतात आणि प्रत्यक्षात आपल्या जोडीदाराकडून तशा संबंधांची मागणी होऊ लागते. ते मात्र गैर आहे.

लैंगिक संबंध विविध तऱ्हेचे असतात. एकाच वेळी अनेकांशी लैंगिक क्रिया केल्या जाऊ शकतात. त्यांना orgy किंवा group sex असं पण म्हणतात. मात्र यामध्ये देखील सहभागी सर्व व्यक्तींची सहमती आवश्यक आहे. कोणाच्याही शरीराचा गैरवापर केला जाणार नाही, कुणाच्याही मर्जीविरोधात अशा क्रिया होणार नाहीत, जबरदस्ती होणार नाही, कुणाला त्यातून शारीरिक, मानसिक इजा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अशा संबंधांमधून लिंग सांसर्गिक आजार होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे निर्णय घेताना तशी सावधगिरी बाळगणं गरजेच आहे.

तुमच्या जोडीदाराबरोबर तुमचे लैंगिक संबंध असणे आणि त्याची तुम्ही क्लिप बनवणे वा न बनवणे हा तुम्हा दोघांमधला प्रश्न आहे. तुमचा जोडीदार ती क्लिप अपलोड करेल अशी भीती तुम्हाला वाटत असेल तर तसे त्याला स्पष्टपणे सांगा आणि तसे करणे हा विश्वासाचा भंग असेल. तसेच कायद्याने देखील हा गुन्हा ठरेल याची त्याला पूर्वकल्पना द्या.(इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी कायदा, 2000 च्या कलम 66 ई नुसार कोणत्याही व्यक्तीबद्दल तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होईल असं काहीही प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे.)
अशा क्लिप्स बनवणे गरजेचे आहे का असाही विचार करा. अशा गोष्टींचा गैरवापर होण्याची शक्यता कायमच असते. ब्लॅकमेलिंगसाठी, बदला घेण्यासाठी किंवा बदनामी करण्यासाठी असा गैरवापर झाला तर त्यातून होणारा अपमान, दबाव पुढे आयुष्यभर आपल्या सोबत राहतात.

तुमचे शरीर तुमचे स्वतःचे आहे. त्यातल्या काही गोष्टी बदलता येतात तर काही नाही. स्तनांचा आकार लहान आहे का मोठा यापेक्षा आपल्यामध्ये असलेले वेगळेपण स्वीकारणे व त्याकडे आदराने, सन्मानाने व सहजतेने पाहता येणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. शरीराबद्दल काही प्रतिमा समाजात तयार झालेल्या असतात. त्या काळाप्रमाणे आणि संस्कृतीप्रमाणे बदलतात. तुमचे स्तन मोठे असतील तर त्यामध्ये लाजण्याचे किंवा वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. आजूबाजूच्या मुलींच्या शरीराशी तुलना करू नका.

झीरो फिगर नुसार छाती-कंबर-नितंबाचं प्रमाण 30-22-32 असं धरण्यात येतं. फॅशनजगत सिनेमा आणि जाहिरातीं यासारखी लोकप्रिय माध्यमे काही ठराविक सौंदर्यनिकषांचे इतके प्रमाणाबाहेर उदात्तीकरण आणि जाहिरात करतात की आपण त्याला प्रमाण मानून त्याच निकषांवर स्वतःला आणि आजूबाजूच्या प्रत्येकाला तोलू लागतो. त्या प्रतिमेशी आपण आपल्या शरीराची तुलना करू लागलो तर ते बरोबर नाही. अतिशय बारीक होण्याच्या आणि झीरो फिगर मिळवण्याच्या दबावामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात.

गुदद्वाराचे स्नायू योनिमार्गाप्रमाणे लवचिक नसतात. त्यामुळे जेव्हा गुदमैथुनामध्ये पुरुषाचं लिंग गुदद्वारातून आत जाते किंवा लिंग पुढे मागे होते तेव्हा त्या स्नायूंना इजा पोहचू शकते. हे टाळण्यासाठी गुदद्वारामध्ये चांगल्या प्रकारचे वंगण असणारे पदार्थ वापरले पाहिजेत. तसेच निरोध वापरतानाही तो फाटणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी पाण्याचा अंश असणारे वंगण किंवा थुंकीचा वापरही करता येतो. गुदमैथूनातून एच आय व्ही, एच पी व्ही किंवा गरमी (सिफिलीस) सारख्या रोगजंतूंचा प्रसार होण्याची शक्यता योनीत केलेल्या संभोगापेक्षा तुलनेने खूप जास्त असते, हे देखील लक्षात ठेवायला हवे. ते टाळण्यासाठी देखील योग्य निरोध वापरणे उपयुक्त ठरेल.

हिजडा ही संज्ञा भारतामध्ये वापरली जाते. यामध्ये असे व्यक्ति येतात ज्यांना जन्मत: पुरुषाचे लैंगिक अवयव असतात, पण मनाने आपण स्त्री आहोत असे वाटत असते व ते स्वत:ला हिजडा म्हणतात. काही जणांमध्ये स्त्री व पुरुष दोघांचेही लैंगिक अवयव असतात. पण ते स्वत:ला स्त्री किंवा पुरुष मानतात किंवा मानत नाहीत. यापैकी काही लोक स्त्रीप्रमाणे साडी किंवा सलवार, कुर्ता, ओढणी वापरतात. आपले स्त्रीपण अधिक स्पष्ट व्हावे म्हणून काही आपले लिंग आणि वृषण काढून घेण्याची शस्त्रक्रियाही करून घेतात. स्तन वाढवण्यासाठी स्त्री संप्रेरकांची औषधे किंवा इंजेक्शन वापरणे, सिलिकॉन इम्प्लांट्स करून घेणे हेही उपाय केले जातात.

लिंग योनीत पूर्ण न जाण्यामागे खूप वेगवेगळी कारणे असू शकतात. लिंगावरील त्वचा मागे जाणे वा जाऊन मागेच राहिल्याने वेदना होणे किंवा शिश्न पुरेसे ताठर न होणे ही काही कारणे असू शकतात. लिंगाला न येणारा ताठरपणा ह्यामागचे कारण मानसिक किंवा शारीरिक असू शकते. त्याचे योग्य निदान आणि उपचार व्हायला हवेत. काही वेळेस योनीमार्गातील स्नायू आकसले जातात, त्याला vaginismus असे म्हणतात. त्यामुळे देखील लिंग प्रवेशाला अडचण येऊ शकते.

जोडीदाराची संभोग करण्याची पहिलीच वेळ असणे, पहिल्या संभोगाच्या वेळी कधी कधी योनीमार्गातील स्नायू आकसले जातात व त्यामुळे संभोगादरम्यान दुखते या अवस्थेला Vaginismus (योनीआकर्ष) म्हणतात. काही वेळेला योनीपटलाचे (Hymen) फाटलेले नसणे हे ही कारण असू शकते. लिंगप्रवेशी संबंधात अनेकदा घर्षणातून वेदना होतात. खरे तर योनीमार्गातून येणाऱ्या स्त्रावांमुळे संबंध सुखकर होत असतात. पण इच्छा नसणे, पुरेशी उत्तेजना न मिळणे या कारणामुळे हे स्त्राव तयार होत नाहीत आणि वेदना होतात. होणारा त्रास कमी नाही झाला तर तज्ञ डॉक्टर किंवा स्त्रीरोगतज्ञांना भेटणे आवश्यक आहे.

कुणाबद्दल प्रेम न वाटणे किंवा आकर्षण न वाटणे यात गैर किंवा चुकीचे काही नाही. प्रत्येक व्यक्तीला शारीरिक किंवा लैंगिक आकर्षण वाटेलच असा काही नियम नाही.

प्रेमाच्या नात्यांमध्ये असा हक्क गाजवण्याचा किंवा मालकी दाखवण्याचा प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणावर पहायला मिळतो. तुझ्यावर केवळ माझा हक्क आहे किंवा माझ्याशिवाय इतरांकडे तू पहायचे पण नाही, अशा प्रकारची नाती अनेक नाटक-सिनेमा-गाणी-सिरियलमधून आजही दाखवली जातात. पण असे दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर आणि इतरांशी असणाऱ्या नात्यांवर बंधन आणणे योग्य नाही. हे स्त्री आणि पुरुष दोघांना लागू आहे. मुलीनी कोणाशीही संबंध ठेवायचे नाहीत आणि मुलं मात्र कसंही वागली तरी चालेल असा दुटप्पीपणा नात्यामध्ये असू नये. तुमच्या नात्यामध्ये अशी बंधने असतील तर त्याबद्दल जोडीदाराशी मोकळेपणाने संवाद साधणे गरजेचे आहे.

निरोध किंवा कुठलेही गर्भनिरोधनाचे साधन न वापरता संबंध आले असले तर गर्भ राहण्याची शक्यता असू शकते. मासिकपाळी चक्राच्या कोणत्या काळात संबंध आले हेही पहा. पाळी येण्याच्या साधारण दोन आठवडे (12-16 दिवस) आधी किंवा पाळीचा रक्तस्राव संपल्यावर एक आठवड्यात अंडोत्सर्जन होते. या काळात गर्भधारणा होण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. नेहमीपेक्षा पाळी यायला उशीर झाला असेल तर गरोदरपणाची तपासणी करून घ्या.

वाढत्या वयात, तरुणपणी मुलींना प्रेमात पडायला भाग पाडणे किंवा पटवणे हे आपण मर्द असल्याचे किंवा आपण इतर कुणापेक्षाही कमी नाही हे दाखवण्याचे वेड असू शकते. पण प्रेम ही दोन व्यक्तींच्या संमतीने होणारी गोष्ट असायला हवी. तुम्हाला एखादी मुलगी खरोखरच आवडत असेल, तुमचं एखाद्या मुलीवर खरंच प्रेम असेल तर तिच्यापाशी ते जरूर व्यक्त करा. मात्र मित्रांनी पैज लावली म्हणून एखाद्या मुलीला प्रेमात पाडणे आणि तुम्हीही तुमची इच्छा नसताना प्रेमात पडणे सिनेमात ठीक आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे करू नये.

लहान मुलांविषयी लैंगिक आकर्षण वाटणे याला पिडोफिलीया असे म्हटले जाते. जोवर हे विचार मनात राहतात व त्यांवर काही क्रिया होत नाही तोवर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होत नाही. कोणतीही लैंगिक कृती ज्याने दुसऱ्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असेल तर ते चूकच आहे, शिवाय तो कायद्याने गुन्हा आहे. लहान (सज्ञान नसलेली, संमती देण्यास असमर्थ) मूल आपले अधिकार काय हे ही जाणत नाही. ज्यांना लहान मुलांविषयी लैंगिक आकर्षण वाटते त्यांनी एखाद्या मानसोपचार तज्ञ किंवा समुपदेशकाची मदत घ्यावी.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील माहिती वाचा आणि मुस्कान संस्थेशी संपर्क साधा.
मुस्कान हेल्पलाईन:- +91 9689062202; ईमेल: muskaanpune@gmail.com
मानसोपचारासाठी : K E M Hospital Research Centre
Address: 489, Sardar Moodliar Road, Rasta Peth, Pune – 411011, Phone: 020 6603 7300

लैंगिक अवयवांच्या ठिकाणी केस येणे अगदी नैसर्गिक आहे ते ठेवावेत की काढावेत हा वैयक्तिक निर्णय आहे. लैंगिक अवयवांची स्वच्छता राखण्यासाठी हे केस कापले तरी चालतील. केस कापताना लैंगिक अवयवांना कोणतीही इजा होणार नाही याची काळजी घ्यावी. रेझर किंवा क्रीम चा वापर करता येऊ शकतो.

कधी, किती वेळा सेक्स करायचा ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. रोज सेक्स करण्याचा आणि योनी सैल होण्याचा काहीही संबंध नाही. सेक्स ही स्वतःच्या आणि परस्परांच्या शरीराला आणि मनाला आनंद देणारी कृती आहे. त्यामुळे रोज सेक्स करावा की नाही, हे त्या व्यक्तींनी मिळून ठरवावे. हे मात्र खरं की योनीला सैलपणा येण्यामागे इतर काही कारणे असू शकतात, जसे की वयोमानानुसार काही शारीरिक बदल होणे, वारंवार होणारी बाळंतपणे, इ. अशावेळी काही स्त्रियांना ही समस्या जाणवते. यासाठी काही व्यायाम पद्धती किंवा वैद्यकीय उपचार घेता येतात.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. https://letstalksexuality.com/kegel-exercise/

सेक्स ही एक आनंद देणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये जोडीदाराबरोबर योग्य तो संवाद होणे, एकमेकांना समजून घेणे, एकमेकांची शरीरे, एकमेकांच्या लैंगिक इच्छा, अपेक्षा समजून घेणे खूप महत्वाचे असते. बाजारात सेक्स स्टॅमिना किंवा पॉवर वाढवण्याच्या नावावर अनेक औषधे उपलब्ध आहेत. ती मदतकारक कमी मात्र हानीकारक असू शकतात. ज्यांना लिंगामध्ये ताठरपणा येत नाही त्यांच्यासाठी अशा औषधांचा उपयोग होतो. तशी काही समस्या असेलच तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि सांगितलेल्या प्रमाणातच औषधे घ्यावी लागतात, तशी समस्या नसेल तर औषधे घेण्याची गरज नसते. नियमित व्यायाम, योग्य आहार आणि मन आनंदी राहील अशा कृतींमुळे व्यक्ती निरोगी राहते. निरोगी शरीरातलं रक्ताभिसरण सुरळीत असल्यामुळे लिंगाचा ताठरपणा आणि इतर क्रिया सुलभ होतात.

जर दोघांपैकी एकाही जोडीदाराला एखाद्या लिंग सांसर्गिक आजाराचा संसर्ग असेल तर असुरक्षित लैंगिक संबंध अशा आजारांना निमंत्रण देतात मग ते कोणीही कोणासोबतही करू देत. एचआयव्ही हा त्यातील फक्त एक आहे. ज्या कोणाचे अनेकांशी शरीर संबंध येत असतील तर त्यांना स्वतःला लागण होण्याची शक्यता जशी जास्त तसेच त्यांच्या कडून इतरांना होण्याची पण. सुरक्षित लैंगिक संबंधातून म्हणजे कंडोम सुरवातीपासून वापरून संभोग केल्यास कुठलाही आजार होण्याची किंवा गर्भधारणेची शक्यता नसते. एच.आय.व्ही./एड्स हा आजार केवळ वेश्याव्यवसायात असणाऱ्या स्त्रियांमुळे पसरतो असा एक प्रचलित गैरसमज आहे. एच.आय.व्ही. असलेल्या कुणाही व्यक्तीशी असुरक्षित लैंगिक संबंध केल्यास एचआयव्हीची लागण होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा, लागण टाळण्यासाठी प्रत्येक लैंगिक संबंधांच्या वेळी निरोधचा वापर करणे हाच खात्रीशीर उपाय आहे.

मुलीने लग्नाआधी संबंध ठेवला आहे हे ओळखण्याचा कोणताही खात्रीशीर मार्ग नाही. मुलींच्या योनीमार्गात एक लवचिक पडदा असतो, ज्याला हायमेन असे म्हणतात. हा पडदा सायकल चालवणे, खेळ, पोहणे, कष्टाची कामे अशा इतर कारणांनीही फाटू शकतो. अनेकदा पहिल्या सेक्सच्या वेळी हा पडदा विलग होतो (फाटतो) आणि कधी कधी त्यातून रक्त येते. त्यामुळे आधी संबंध झालेले नसले तरीही प्रत्येक मुलीच्या योनीमार्गात हा पडदा असतोच असे नाही. योनीपटल फाटलेले आहे म्हणजे कौमार्यभंग, तिने लग्नाआधी संबंध केलेले असणार हा पुर्णपणे चुकीचा समज आहे.

पॉर्न क्लिपमधून दाखवलेल्या सगळ्या गोष्टी खऱ्याच असतात असे नाही. बऱ्याचदा अशा क्लिप्समधून एकप्रकारचं आभासी वलय निर्माण केल जाते आणि वास्तविकतेपेक्षा याच गोष्टी खऱ्या वाटू लागतात. योनीभोवतालची त्वचा पातळ आणि लवचिक असल्यामुळे ती गुलाबीसर दिसते. तेथील त्वचेत रंगपेशी जास्त असल्याने रंग गडद असतो. निसर्गतःच सगळ्यांचेच लैंगिक अवयव (योनी आणि शिश्न) इतर अवयवांच्या तुलनेत गडद असतात. हे अगदी नैसर्गिक आणि निरोगी आहे.

बाजारात काही कंपन्या त्यांच्या फायद्यासाठी लैंगिक अवयव गोरे करण्यासाठी काही उत्पादने तयार करत आहेत त्याला बळी पडू नका. लैंगिक अवयवांजवळ अशा क्रीम्स किंवा इतर काही उत्पादने लावल्याने उलट दाह होण्याचा, इतर संसर्ग होण्याचा धोका असतो. शिवाय पैशांचा अपव्यय. रंगापेक्षा लैंगिक अवयवांची स्वच्छता आणि काळजी याकडे लक्ष देणे जास्त महत्वाचे आहे.

लिंगाच्या आकाराविषयी पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्येही अनेक गैरसमज असल्याचे दिसून येतात. सर्वसाधारपणे पुरुषाचे लिंग केवढे असावे, लिंग लहान असल्यास गर्भधारणेस काही अडचण येते का, लैंगिक सुखास बाधा येते का? लिंग वाकडे असल्याने काही अडचण येते का, लिंगाचा आकार वाढविण्यासाठी काही घरगुती उपाय आहेत का, यासारख्या प्रश्नांच्या मुळातूनच अशा लिंगवर्धक यंत्र वैगेरे गोष्टींची निर्मिती केली गेली आहे. लिंगाच्या लांबीमुळे लैंगिक सुखाला काहीही बाधा येत नाही. त्यामुळे अशा यंत्रांचा वापर करणे गरजेचे नाही.
लिंगाचा आकार व लैंगिक सुख या विषयी अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction/

 

एड्स ही आजाराची एक अवस्था आहे. एच.आय.व्ही. विषाणूची लागण झाल्यावर अशी अवस्था येवू शकते. एच.आय.व्ही.ची लागण ही एच.आय.व्ही. असलेल्या व्यक्तीसोबत केलेल्या असुरक्षित संबंधांमुळं होते. म्हणजेच एच.आय.व्ही.ची लागण असलेल्या व्यक्तीसोबत केलेल्या असुरक्षित (निरोधशिवाय केलेल्या) लैंगिक संबंधांमुळं पुरुषाला पुरुषापासून एच.आय.व्ही चा संसर्ग होऊ शकतो.

अनेकवेळा समलैंगिक पुरुष एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवताना गुदद्वाराचा आणि मुखाचा वापर करतात. गुदद्वारातील स्नायू लवचिक नसल्यामुळं लिंग आतमध्ये जाताना जखम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं पुरुषांनी समलैंगिक संबंध ठेवताना कंडोमचा वापर करावा.

एड्स/एच.आय.व्ही. नक्की कसा होतो याबद्दल अधिक माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://letstalksexuality.com/hiv_aids/

लैंगिक संबंध कुणाशी ठेवावेत हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. लैंगिक संबंधाच्यामध्ये शरीरावर किंवा मनावरही बळजबरी नसावी हा मुद्दा आहे. जवळच्या नात्यात असलेल्या भावबंधांमुळे कळत-नकळत बळजबरी किंवा निदान फसवणूक होऊ शकते. लैंगिक संबंधांचे परिणामही होतात, अगदी जवळच्या आई-बहिणीसारख्या रक्तसंबंधातल्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंधांचं नातं ठेवणं यात भावनिक गुंतागुंतीची शक्यता खूप जास्त आहे. परिचय, ओळख वगैरे दृष्टीने जवळच्या पण रक्तसंबंधातल्या नव्हेत अशा व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणे यात वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्य काहीही नाही त्यात समाजाला अमान्य असल्याने गुंतागुंत होण्याची शक्यता बरीच जास्त आहे. त्यांना तोंड देण्याची दोघांचीही इच्छा आणि तयारी असणे इथे महत्त्वाचे आहे.

अशा परिस्थितीत गर्भधारणेची शक्यता नाकारता येत नाही. असुरक्षित लैंगिक संबंध येऊ नयेत यासाठी खरं तर आग्रही असायला हवे. गर्भधारणा जेव्हा नको असते तेव्हा विश्वासार्ह गर्भनिरोधन पद्धतीचाच अवलंब करायला हवा. आय पिल, अनवाँटेड ७२ सारख्या गोळ्या इमर्जन्सी मध्ये वापरायचे गर्भनिरोधक आहेत. अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा https://letstalksexuality.com/contraception/

पाळीचक्राची लांबी, नियमितता, अंडोत्सर्जन नेमके कधी होते यावर हा काळ अवलंबून असतो. पाळी चक्र जर 30 दिवसांचे असेल, म्हणजेच दर एक महिन्याने पाळी येत असेल तर साधारणपणे पाळी सुरु झाल्यापासून 12-13 व्या दिवशी अंडोत्सर्जन होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या आधी चार दिवस आणि नंतर चार दिवस म्हणजेच पाळी सुरू झाल्यापासून 12 व्या ते 20 व्या दिवसापर्यंत गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गर्भधारणा नको असल्यास या काळात संभोग टाळावा किंवा निरोधचा वापर करावा. पण पाळी चक्र जर लहान असेल तर पाळी सुरू झाल्यापासून अगदी ७ व्या दिवशीसुद्धा अंडोत्सर्जन होऊ शकते. त्यामुळे आधी स्वतःच्या पाळीचक्राचा नीट अभ्यास करावा लागेल आणि त्यानंतरच अंडोत्सर्जनाचा काळ ओळखता येईल. तोपर्यंत निरोध वापरणे कधीही उत्तम. शुक्राणू 2 ते 7 दिवसांपर्यंतही जिवंत राहू शकतात. त्यामुळे सुरक्षित काळ किंवा सेफ पीरियड ही पद्धत गर्भनिरोधनासाठी फार विश्वासार्ह नाही.
अधिक माहितीसाठी पुढील लेख वाचा:

गर्भधारणा नक्की कशी होते?


https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

जर समलिंगी लैंगिक व भावनिक आकर्षण वाटत असेल तर त्यात काहीही चूक नाही. तो आपला नैसर्गिक कल आहे. लग्न किंवा इतर औषधोपचार यांनी तो बदलता येत नाही. लग्नाचा विचार करताना जर व्यक्ती समलिंगी कल असणारी असेल व विषमलिंगी व्यक्तीसोबत संभोग नको वाटत असेल तर अशा व्यक्तीने लग्न करणे म्हणजे दोन्ही व्यक्तीवर अन्यायच होतो. सामाजिक धारणा आणि दबाव यामुळे ते मान्य करणे अनेकांना तणावपूर्ण होते. परंतु जे नैसर्गिक आहे त्याचा स्वतःसाठी स्वीकार करण्याकडे आधी पोहचावे लागेल.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक दिली आहे. https://letstalksexuality.com/category/its-perfectly-normal/

 

प्रत्येक स्त्रीचे पाळी चक्र वेगळे असते. काही जणींची पाळी महिन्याने, काहींची दीड महिन्यांनी, तर काही जणींची तीन आठवड्यांनीच येते. याचा अर्थ त्यांच्या पाळी चक्रामध्ये बीजांड पिकून शुक्राणू (पुरुषबीज) शी संयोग करण्याजोगे होण्याची वेळ वेगवेगळी आहे. संयोग होण्याजोगे बीजांड बीजनलिकेत येते त्याच्या आधीचे दोन दिवस आणि नंतरचे दोन दिवस असा साधारण 4 ते 5 दिवसांचा काळ गर्भधारणेस योग्य असतो. स्त्री बीज जेव्हा बीज कोषातून बीजवाहिनीमध्ये येते त्यानंतर ते फक्त 24 तास जिवंत असते. त्या 24 तासामध्ये शुक्राणू (पुरुषबीज) चा त्याच्याशी संयोग झाला तर गर्भधारणा होते.
स्त्रीशरीरात आलेले शुक्राणू (पुरुषबीज) सुमारे दोन ते सात दिवसांपर्यंतही जिवंत राहू शकतात.
अधिक माहितीसाठी पुढिल लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

 

स्तनांचा आकार किती असावा याचे कोणतही शास्त्रीय प्रमाण नाही आणि ते असू शकत नाही. अनेकदा मोठ्या स्तनांचा संबंध लैंगिक सुखाशी जोडला जातो. लैंगिक सुखामध्ये स्तनांचा आकार महत्वाचा नसून लैंगिक क्रियेतील आपली रुची, आवड किंवा लैंगिक सुख देण्याघेण्याची संवेदनशीलता महत्वाची असते.

स्त्रियांमध्ये स्तनांचा आकार मोठा किंवा लहान असण्यामागची अनेक कारणं असू शकतात. जसे अनुवांशिक जनुकीय गुणसुत्रे, शरीरामध्ये तयार होणार्‍या हार्मोन्सचे प्रमाण किंवा इतर काही वैद्यकीय कारणेदेखील असू शकतात. शरीरात तयार होणार्‍या चरबीचे प्रमाणदेखील स्तनांच्या आकारासाठी कारणीभूत असते.

सेक्स किंवा खरं तर अशी कोणतीच क्रिया नाही ज्याच्यामध्ये सगळ्यांच्या आवडीनिवडी सारख्या असतील. सेक्स ही दोघांनी मिळून करण्याची गोष्ट आहे. त्यामध्ये एकमेकांचा, एकमेकांच्या आवडी-निवडींचा विचार महत्त्वाचा आहे. आपल्या जोडीदाराला काय आवडते किंवा कशाचा त्रास वाटतो हे एकमेकांशी मोकळेपणाने बोलून समजू शकते. संभोगाच्या आधी हळुवारपणे शरीराला स्पर्श करणे, एकमेकांचा सहवास सुखाचा वाटेल अशा रितीने संवाद साधणे आणि जेव्हा संभोगासाठी मनाची आणि शरीराची तयारी होईल तेव्हा संभोग करणे या सुखकर संबंधांसाठी आवश्यक बाबी आहेत. मर्जीविरुद्ध, जोडीदाराला इच्छा झाली म्हणून सेक्सची जबरदस्ती कोणालाही आवडणार नाही.

आनंददायी लैंगिक संबंधासाठी चे घटक (संवाद, खाजगी जागा, निवांतपणा, स्वच्छता, पूर्व प्रणय, इ.) प्रत्येकासाठी वेगळे असू शकतात. मनावर कुठलाही दबाव नसणे, स्वत:ची व जोडीदाराची तयारी व संमती असणे हे महत्त्वाचे आहे.

प्रत्येकाच्या लिंगाचा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते. लिंगाचा आकार शिथिल अवस्थेत कितीही लहान मोठा असला तरी सर्वांच्या उत्तेजित लिंगाचा आकार जवळजवळ सारखाच असतो. साधारणपणे लिंग शिथिल असताना ते ५ ते १० सेंटीमीटर (२-४ इंच) लांब असते. लिंग किती मोठे आहे यापेक्षा त्याला ताठरता येते का, संबंधाच्या वेळी ताठरता राहते का किंवा लैंगिक सुख मिळते का, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. लिंगाचा आकार वाढवण्यासाठी कोणताही उपाय नाही.

 

कधी कधी लिंग एका बाजूला झुकलेले किंवा वाकडे झालेले असू शकते. थोडाफार तिरकेपणा असला तर त्यात घाबरण्यासारखे काही नाही. लिंग वाकडे असेल तर ते सरळ करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची औषधे उपयोगी पडणार नाहीत व मुळात त्याची गरजही नाही. बर्‍याचदा संभोगादरम्यान काही अडचण येणार नाही ना अशी भीती असते, पण उत्तेजित अवस्थेतील शिश्न सहजपणे कोणताही त्रास न होता हव्या त्या बाजूला वळविता येते व त्यामुळे संभोगात काही अडचण येत नाही.

 

स्त्रीच्या शरीरामध्ये दोन्ही जांघांच्यामध्ये योनी असते. मुत्रद्वाराच्या खालील भागात योनीद्वार असते. योनीद्वारापासून गर्भाशयाला जोडणार्‍या मार्गाला योनी म्हणतात. याचा उपयोग मासिक पाळीच्या काळात गर्भाशयात जमा झालेला पेशींचा थर आणि स्त्रीबीज रक्ताच्या स्वरुपात बाहेर टाकण्यासाठी तसेच संभोगासाठी देखील होतो. अधिक माहितीसाठी सोबतची आकृती पहा. https://5zg580.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/01/Girl-Genitals.jpg

दोन्ही जोडीदारांची इच्छा असेल आणि काही विशिष्ट समस्या नसेल तर गरोदरपणात शरीर संबंधावर खरं तर काही निर्बंध असण्याची आवश्यकता नाही. पूर्वी जर एकापेक्षा अधिक गर्भपात झाले असतील किंवा तशी शक्यता असेल तर डॉक्टर पहिल्या काही महिन्यात शरीर संबंध टाळण्याचा सल्ला देतात. नंतरच्या काळात म्हणजे गरोदरपणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात किंवा शेवटच्या तीन महिन्यात पोटाचा वाढलेला घेर कदाचित अडथळा ठरू शकतो किंवा ओटीपोटावर जोर किंवा दाब पडण्याची शक्यता असते, त्याची काळजी घ्यावी. जर जोडीदाराला लिंगसंसर्गिक आजार झालेला असेल तर तो पूर्ण बरा होइपर्यंत संबंध न येऊ देणे गरजेचेच आहे. शरीरसंबंधांचा गर्भावर कसलाही गैरपरिणाम होत नाही.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा : https://letstalksexuality.com/sex-during-pregnancy/

एच आय व्ही म्हणजेच ह्यूमन इम्युनो डेफिशिअन्सी व्हायरस (HIV – Human Immune-Deficiency Virus). शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी करणारा विषाणू. एड्स म्हणजे अक्वायर्ड इम्युनो डेफिशियन्सी सिण्ड्रोम (AIDS – Acquired Immune-Deficiency Syndrome). ही आजाराची एक अवस्था आहे. या संसर्गामध्ये शरीराची प्रतिकारशक्ती नष्ट व्हायला लागते. याचा परिणाम म्हणजेच शरीर कोणत्याही प्रकारच्या जंतुलागणीचा मुकाबला करू शकत नाही. एचआयव्हीचं रुपांतर काही काळाने एड्समध्ये होतं. एचआयव्ही बरा होऊ शकत नाही. मात्र आता औषधं आणि योग्य आहाराच्या मदतीने एचआयव्ही असला तरी चांगलं आयुष्य जगता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. https://letstalksexuality.com/hiv_aids/

अनेकांसाठी हा आयुष्यातला पहिला सेक्स करण्याचा प्रसंग असतो. त्याचे मनावर दडपणही असते. या रात्री सेक्स झालाच पाहिजे याचे दडपण घेण्याची गरज नाही. दोघांनाही सेक्स करण्याची इच्छा व संमती आहे ना हे पाहून एकमेकांना सुखावेल अशा पद्धतीने जवळीक साधणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/foreplay/

 

संभोग करताना वीर्यस्खलनाच्या वेळी वीर्य योनीबाहेर/योनीजवळ पडले तरीही वीर्य योनीमध्ये अजिबात जाणारच नाही असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. अंतरवस्त्रावर पडलेल्या वीर्यामुळे गर्भधारणा होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. गर्भधारणा नको असेल तर योग्य ते गर्भनिरोधक वापरणे हाच एकमेव आणि सुरक्षित पर्याय आहे.

हे तुम्हाला काय आरामदायी वाटते त्यावर अवलंबून आहे. ब्रा घातलीच पाहिजे असेही काही नाही आणि न घालता झोपावे असेही काही नाही. मात्र ब्रा खूप घट्ट नसावी, शक्यतो सुती कपड्याची असावी. वायरफ्रेम असणाऱ्या ब्रा शक्यतो जास्त काळ घालू नयेत. तुम्हाला स्वतःला काही त्रास जाणवत नसेल, ब्रा पुरेशी सैल असेल तर झोपताना ब्रा घातल्याने काही अपाय होण्याची शक्यता नाही.

ब्यूटी पार्लरमध्ये काखेतले केस काढण्यासाठी वॅक्सिंग केले जाते. तुम्ही घरच्या घरीही वॅक्सिंगने केस काढू शकता. रेझरही वापरू शकता, ट्रिमर वा कात्रीचा वापर करून तुम्ही केस बारीक ठेऊ शकता किंवा केस काढण्याची काही क्रीम्स मिळतात. मात्र त्वचेला वॅक्सचा किंवा क्रीमचा काही त्रास होणार नाही ना हे पाहून यातले कोणतेही मार्ग वापरावे.

शिश्नाच्या टोकावर किंवा त्वचेखाली जमा होणाऱ्या स्त्रावाला वैद्यकीय भाषेत स्मेग्मा असे म्हणतात. शरीरातील मृत पेशी, तेल, वीर्य यांच्या मिश्रणाने स्मेग्मा तयार होतो. हा स्मेग्मा जर जास्त दिवस साठून राहिला तर त्यामध्ये जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता असते. त्यावरील सर्वात सोपा उपाय म्हणजे शिश्नाची योग्य तशी स्वच्छता ठेवणे. शिश्नावरील त्वचा मागे ओढून पाण्याने हळुवारपणे व्यवस्थित धुवावी व मऊ कपड्याने कोरडी करावी. स्वच्छ करण्यासाठी साबणाचा जास्त वापर करू नये. खाज येणे, आग होणे किंवा तिथे सूज येणे यासारखी लक्षणे असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

मूल न होण्यामागे स्त्री किंवा पुरूषामध्ये वेगवेगळ्या वैद्यकीय समस्या असू शकतात व त्यावर आता बरेच उपचार उपलब्ध आहेत. त्याचा पत्रिकेतील नाड एक असण्याशी काहीही संबंध नाही

रक्त गटात प्रमुख दोन प्रकारचे घटक असतात. एक अ, ब. आणि दुसरा आर एच फॅक्टर. यापैकी अ असल्यास अ; ब असल्यास ब, दोन्ही असल्यास अब आणि अ, ब दोन्ही नसल्यास ओ, असे या पहिल्या प्रकारातून चार उपगट तयार होतात. यापैकी कोणताही पतीचा आणि कोणताही पत्नीचा- असला तरी त्यातून कुठलाही प्रश्न उद्भवत नाही. आता दुसर्या आरएच(RH) घटकाचा विचार केल्यास पतीचा रक्तगट आरएच असलेला- नसलेला म्हणजे आरएच पॉझिटिव्ह वा निगेटिव्ह असला तरी काहीही प्रश्न उदभवण्याची शक्यता नसते. फक्त स्त्रीचा रक्तगट आरएच निगेटिव्ह म्हणजे रक्तात आर-एच फॅक्टर नाही असे असेल आणि तिला जर आर एच निगेटीव्हच बाळ झाले तरी त्यातून काही अडचण नाही. मात्र तिला जर आरएच पॉझिटीव्ह रक्तगट असलेले बाळ झाले तर मात्र आईला पहिल्या बाळंतपणानंतर किंवा गर्भपातानंतरही ४८ तासांच्या आत अॅन्टी डी इम्युनोग्लोब्युलिनचे एक इंजेक्शन घ्यावे लागते. जर इंजेक्शन घेतले नाही तर आईच्या शरीरात त्याविरूद्ध अॅन्टीबॉडीज तयार होतात. पहिल्या प्रेग्नंसी मध्ये बाळाला काही अडचण येत नाही पण जर तिला पुन्हा पुढच्या वेळी देखील आरएच पॉझिटीव्ह (Rh positive) रक्तगट असलेले बाळ झाले तर त्या बाळाला कावीळ किंवा क्वचित जन्मापूर्वी मृत्यू होण्याचीही शक्यता असते.

एका वीर्यस्खलनामध्ये लाखो शुक्राणू (पुरूषबीजे) असतात आणि त्यातील फक्त एक शुक्राणू गर्भधारणेसाठी पुरेसा असतो. त्यामुळे वीर्यातील शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी वेगळे उपाय करण्याची गरज नसते. शुक्राणूंचे प्रमाण कमी असेल तर त्याचे नेमके कारण शोधून डॉक्टरांच्या मदतीने त्यावर उपाय करता येतात.

सेक्सोलॉजिस्ट, त्वचाविकार तज्ञ (Dermatology and Venereology), मानसोपचार तज्ञ (Psychologists) किंवा अंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स लैंगिक समस्या असलेल्या व्यक्तींना मदत करतात.

सिझेरियन ही मोठी शस्त्रक्रिया आहे. पोटाला आणि आतमध्ये गर्भाशयाला छेद देऊन ही शस्त्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे सिझेरियननंतर किमान ६ आठवडे पोटावर आणि गर्भाशयावर ताण येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नॉर्मल असो किंवा सिझेरियन, गरोदरपण, बाळंतपणामध्ये शरीरात अनेक बदल घडतात, ते पूर्ववत व्हायला बाळ झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सिझेरियन झाल्यावर किमान दीड ते दोन महिने संभोग टाळावा.

रजोनिवृत्तीनंतर गर्भधारणा होणे शक्य नाही. वयाच्या 45-50 वर्षांच्या आसपास स्त्रीचे पाळीचक्र थांबते. तसेच रजोनिवृत्तीनंतर स्त्रीच्या शरीरात हार्मोन्सचे प्रमाण ही कमी होत राहते. त्यामुळे बीजकोषातील बीजे विकसित होणे थांबते. बीज नसताना गर्भ राहणार नाही.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
https://letstalksexuality.com/conception/

मुलामुलींना खरी, शास्त्रीय आणि सकारात्मक माहिती आश्वासक शब्दात द्यावी. त्यासाठी स्वत: ती माहिती मिळवून व स्वत:च्या मनाची तयारी करणे ही पहिली पायरी असेल. काही प्रश्नांची उत्तरे येत नसतील तर येत नाही हे सरळ व स्पष्ट सांगता आले पाहिजे. खोटे बोलून वेळ मारून नेऊ नका. सांगताना लाजू नका, शरमू नका. लैंगिकतेबद्दल वयानुरूप, पण मोकळेपणाने बोलणे महत्त्वाचे आहे. मुलांशी काही गोष्टी नक्की बोलता येतात.
आपल्याला सांगणे जमणार नसेल तर मुलांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिलेले लैंगिकता / लैंगिक शिक्षणावरचं पुस्तक त्याना भेट दयावे किंवा नजरेस पडेल अशा जागी ठेवावे.(https://tarshi.net/downloads/red-book.pdf, https://www.tarshi.net/downloads/blue-book.pdf, डॉ. अनंत साठे व डॉ.शांता साठे लिखित हे सारं मला माहीत हवं! आणि पालकांसाठी काय सांगू? कसं सांगू? )काही सामजिक संस्था ज्या लैंगिक आरोग्य वा लैंगिकता विषयात काम करत आहेत, त्यांचीही मदत घेऊ शकता.

किशोरावस्थेत लैंगिक आकर्षण निर्माण होणे हा नैसर्गिक प्रक्रियेचा भाग आहे. शरीरातील इतर सर्व संस्थांचं कार्य जसे -श्वसन, पचन, वगैरे जन्मापासून सुरु होते, पण जननसंस्थेच्या कार्याला सुरुवात होते ती किशोरावस्थेत. त्यामुळे शारीरिक व मानसिक बदल घडून येतात. तसेच लैंगिक प्रेरणा निर्माण होतात. परपस्परांविषयी ओढ, लैंगिक भावनांची जाणीव या वयात नव्यानेच व्हायला लागते. भिन्नलिंगी व्यक्तींशी भावनिक, शाररिक जवळीक साधावीशी वाटायला लागते. काही व्यक्तींच्या बाबतीत समलिंगी व्यक्तींबद्दल किंवा दोन्ही बद्दल (समलिंगी व भिन्नलिंगी) आकर्षण वाटू शकते व हे नैसर्गिक असून त्यात काहीच गैर नाही.

पुरुषाच्या रक्तातील टेस्टेस्टेरोन या अंतस्रावाचे प्रमाण दिवसभरात कमीजास्त होत असते. पहाटे रक्तातील टेस्टेस्टेरोन चं प्रमाण वाढलं असेल तर, लैंगिक भावना तीव्र नसतानाही लिंगाला ताठरपणा येऊ शकतो. हे बर्‍याच जणांना होते, यात काही गैर नाही. तसेच रात्रभरात लघवी केली नसली किंवा पोट साफ झालेलं नसेल तर पुरस्थ ग्रंथीवर(प्रोस्टेट) त्याचा दबाव येतो व त्यामुळेही लिंगाला ताठरपणा येतो.

हो, महिलांनाही लैंगिक कृतींची- संभोगाची इच्छा होते.

आपल्या संस्कृतीत विशेषत: महिलानीं लैंगिक विषयांबाबत बोलणे किंवा तशी इच्छा व्यक्त करणे अयोग्य मानले जाते. त्यामुळे आपण पुढाकार घेतल्यास आपल्याबद्दल चुकीचे मत होईल असे त्यांना वाटते. परंतु या समजुती आता बदलत आहेत. महिलाही आता पुढाकार घेतात.

वयात आल्यावर शरीरातील संप्रेरकांची पातळी वाढल्यावर त्वचेमध्ये अधिक तेल तयार होते व चेह-यावर मुरमे येतात. चेहरा तेलकट नसावा; तो नेहमी कोरडा असावा. वारंवार चेहरा कोमट पाण्याने धुऊन घ्यावा. चॉकलेट, आईस्क्रीम, लोणी, तूप आहारात टाळावे. चेहर्यावरील मुरमे नखांनी फोडू नयेत. नाहीतर चेह-यावर व्रण व खड्डे कायमचे राहतात. गरज असेल तर यासाठी तज्ञ डॉक्टरांची मदतही घ्यावी.

माणूस हा सस्तन प्राणी आहे म्हणजेच माणसांमध्ये (पुरुष व स्त्रिया) स्तन असतात. माणसाचे बाळ जन्मल्यावर सुरुवातीचा काही काळ आईच्या दुधावर पोसले जाते. त्याच्या वाढीसाठी आईचे दूध महत्त्वाचे असते. मुलगी वयात यायला लागल्यावर तिच्या स्तनांची वाढ व्हायला लागते. स्त्रीच्या स्तनांमध्ये चरबी, दुग्धग्रंथी, दुग्धवाहिन्या, रसवाहिन्या व रक्तवाहिन्या असतात. स्तनाग्रांवर ह्या दुग्धवाहिन्यांची तोंडे उघडतात. स्तनाग्रांच्या भोवती तपकिरी रंगाची त्वचा असते तिला स्तनमंडल (Areola) असे म्हणतात. बाळ स्तनमंडलावर ओठ दाबून दूध ओढून घेते.

हस्तमैथून करणे हे खूप सामान्य आहे, बरेचजण ते करतात. मुळात त्यात गैर काहीच नाही. आपल्या समाजात याबद्दल फार चुकीचे समज आहेत. हस्तमैथुन केल्याने कमजोरी येते, लैंगिक संबंध ठेवता येत नाहीत, लिंग वाकडे होते, वीर्य वाया जाते वगैरे सर्व खोटे आहे. हस्तमैथुन ही निरोगी, शरीराला आणि मनाला आनंद देणारी आणि हा आनंद मिळवताना दुसऱ्या कुणालाही इजा न पोचवणारी कृती आहे.त्यामुळे जर आपण चूक करत आहोत असे वाटून न्यूनगंड येत असेल तर त्याची खरोखरच गरज नाही. सारखे तेच करावेसे वाटले तरी त्यात चुकीचे असे नाही. पण जर हे टाळायचे असेल तर ज्यावेळेस हस्तमैथून करण्याची इच्छा होते तेव्हा मनाला आनंद देणाऱ्या इतरही अनेक गोष्टी असतात त्यातली एखादी करता येऊ शकते. जर लगेच हस्तमैथुन करावस वाटत असेल तर ५-१० मिनिटांमध्ये करू असा करून विलंब करता येतो. मग १०-१५ मिनिटांनी इच्छा राहत पण नाही. मुख्य म्हणजे अपराधी वाटून घेऊ नका. तुम्ही काहीही वाईट किंवा गैर करत नाही आहात.

हस्तमैथुन करताना प्रत्येकजण वेगवेगळे विचार मनात आणत असतो. कुणी आपल्याला आवडणाऱ्या एखाद्या मुलीचा, मुलाचा किंवा अगदी काल्पनिक स्त्रीचा, पुरुषाचा विचार करून हस्तमैथुन करतात. यात काहीही मनोविकृती नाही. स्वप्नरंजन व वास्तव ह्याचे पूर्ण भान असणे मात्र गरजेचे आहे. तुम्ही जे करताय त्यातून तुम्हाला आनंद मिळतोय आणि बाकी कुणालाही इजा पोचत नाही, कोणावरही अन्याय होत नाही; मग यात अपराधी वाटून घेण्याची काहीच गरज नाही.

हो, विवाहित व्यक्ती देखील हस्तमैथुन करतात व त्यात काहीच चुकीचे नाही. काहीवेळा जोडीदार दूर राहत असेल किंवा काही कारणाने लैंगिक संबंध होत नसेल किंवा ह्यासारखे काही कारण नसेल तरी देखील आपल्याला आवडेल अशा पद्धतीने हस्तमैथुनाद्वारे लैंगिक आनंद घेता येऊच शकतो.

वेश्या व्यवसाय करणा-या स्त्रिया आहेत तसे पुरुषही असतात. यामध्ये पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणारे व स्त्रियांशी संबंध ठेवणारे असे प्रकार दिसतात.

सम किंवा भिन्न लैंगिक कल असणे ही गोष्ट वरपांगी समजणारी नाही. त्या व्यक्तीला समलैंगिक व्यक्तीबद्दल लैंगिक ओढ वाटण्यावरून ते समजते.

सेक्सबद्दल विचार मनात येणे हे गैर नाही. आपले स्वत:चे मन काही वेळा करू नको म्हटले की नेमके तेच करते. अशावेळी जर भीती वाटण्याजोगे काही नसेल तर लहान मुलाबाबत जसे दुर्लक्ष करावे तसेच आपल्या मनाकडेही दुर्लक्ष करावे. वयात येताना, तरुणपणी किंवा आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर लैंगिक भावना मनात येऊ शकतात. सतत सेक्सबद्दल बोलणे, पोर्न फिल्म पाहणे, लैंगिक साहित्य वाचणे या कृतीतूनही अशा इच्छा सतत मनात येऊ शकतात. सेक्स सोडूनही किती तरी आनंददायी, मन प्रसन्न करणाऱ्या अशा गोष्टी आहेत, त्या करण्याचा प्रयत्न करता येईल. इतर छंद जोपासणे, फिरायला. वाचन,चर्चा याही मनाला तितकाच आनंद देतात. सेक्सचे विचार किंवा लैंगिक भावना वाईट नाहीत पण त्याचा परिणाम दुसर्‍या कुणाला त्रास देण्यात मात्र कदापिही होऊ देऊ नका. तसे होईल असे वाटले तर तज्ञांची मदत मिळू शकते.

वीर्यपतन झाल्यामुळे कमजोरी येत नाही. हा गैरसमज आहे. हा समज तयार होण्यामागे बहुधा वीर्यपतनाच्या आधी शरीराची होणारी हालचाल व त्यामुळे लागणारा दम व येणारा थोडा थकवा असावा. पण असा थकवा काही शारीरिक स्वरुपाचे काम केल्यावरही येतो. त्यामुळे वीर्यपतन झाल्याने कमजोरी येते हा गैरसमज आहे

लिंग ताठर होण्यात अडचणी येणार्‍यांना डॉक्टरी सल्ल्याने काही औषधे दिली जातात. त्यातले एक म्हणजे व्हायाग्रा. व्हायाग्राचे डोकेदुखी, डोके व चेहरा गरम वाटणे, पोट बिघडणे, डोळ्यांना नीट स्प्ष्ट न दिसणे, निळसर दिसणे, नाक वाहाणे, पाठ दुखणे, हातपाय दुखणे, मळमळणे, चक्कर येणे, अंगावर पुरळ उठणे असे अनेक दुष्परिणाम आहेत. हे सर्वांनाच होतील असे नाही, पण कुणालाही होऊ शकतात. त्यामुळे डॉक्टरी सल्ल्याशिवाय व्हायाग्रा घेणे आरोग्यासाठी घातक आहे.

चुंबनाने एच.आय.व्ही होण्याची शक्यता नाही. एच.आय.व्ही असलेल्या व्यक्तीच्या लाळेत रक्त मिसळले असेल किंवा तोंडात जखमा असतील तरी ओल्या चुंबनातूनही एच.आय.व्ही पसरायची शक्यता नगण्य आहे.

हो. अंगात रक्त कमी असेल म्हणजेच अॅनिमिया असेल तर मासिक पाळी उशीरा येऊ शकते किंवा अनियमित असू शकते किंवा पाळी दरम्यान जास्त रक्तस्रावही होऊ शकतो. स्त्रीच्या रक्तात हिमोग्लोबिनचं प्रमाण साधारणपणे 11 ते 14 gms/dl असायला पाहिजे. हिमोग्लोबिन वाढण्यासाठी आहारात लोहयुक्त अन्न पदार्थांचा (हिरव्या पालेभाज्या, बीट, गूळ- शेंगदाणे, अळीव, काळे तीळ, अंडी, कलेजी, इत्यादी) समावेश करायला पाहिजे.

पाळी लवकर येण्यासाठी किंवा उशीरा येण्यासाठी घरगुती उपाय करू नाही शकत. पाळी चक्रामध्ये घडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मेंदू आणि अंडकोषामधल्या संप्रेरकांवर आणि शरीरात घडणाऱ्या इतर प्रक्रियांवर अवलंबून असतात. अंडकोषातून बीज बाहेर आल्यावर साधारणपणे 12-16 दिवसांनी पाळी सुरु होते. या घटना आपल्या हातात नाहीत. त्यामुळे त्यावर घरच्या घरी काही उपायही करता येत नाहीत. पण पाळी ही कटकट किंवा विटाळ नाही, तर इतर शारीरिक प्रक्रियांसारखीच एक नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया आहे. पाळी लवकर व उशिरा येण्यासाठी काही औषधे घेतली जातात. ह्या औषधात कृत्रिम संप्रेरकेच असतात. अशी औषधे वारंवार घेतली तर त्यामुळे पाळी अनियमित होऊ शकते.

वीर्य तोंडावाटे पोटात गेल्यास गर्भधारणा होऊच शकत नाही. गर्भधारणा होण्यासाठी वीर्य गर्भाशयात पोचावे लागते आणि ते फक्त योनीमार्गातूनच जाऊ शकते. वीर्य तोंडातून पोटात गेल्यास ते गर्भाशयात पोचणारच नाही.

अधिक माहितीसाठी नक्की वाचा – https://letstalksexuality.com/conception/

वीर्य हे शुक्राणू, प्रोटीन, साखर, पाणी व काही ग्रंथींमधून स्त्रवलेल्या स्त्रावांनी बनलेले असते. त्यामुळे ते पोटात गेल्याने स्त्रीला काही धोका नसतो. मात्र त्या चवीने काही स्त्रियांना उलटीची भावना होते. काही लिंगसांसर्गिक आजार असतील तर त्याची लागण व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही.

सेक्स पॉवर म्हणजे काय हे आधी विचारात घेऊ. सेक्सची कृती ही आपल्या पार्टनर बरोबरची स्पर्धा नाही. ती दोघांनाही आनंद देणारी कृती आहे. एकमेकांमधले प्रेम आणि आकर्षण हे सर्वात चांगले लैंगिक क्षमता वाढवणारे औषध आहे. शीघ्रपतन होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा. पौष्टिक व सर्वसमावेशक आहार, नियमित व्यायाम या गोष्टींमुळे शरीर सुदृढ राहते व ज्याचा सकारात्मक परिणाम आपल्या लैंगिक जीवनावर देखील नक्कीच होतो.

शिश्नाचा ताठरपणा वाढवण्यासाठी, संभोगाची इच्छा किंवा वेळ वाढवण्यासाठी बरेच पुरुष जाहिरातींना भुलून बाजारात मिळणारे सेक्स टॉनिक विकत घेतात. त्याचा काही उपयोग नसतो. लैंगिक भावना ही नैसर्गिक असते. वय, शारीरिक स्वास्थ, ताणतणाव नसणे, एकमेकांवरचे प्रेम, संवाद, निवांतपणा, खाजगीपणा यांचा लैंगिक संबंधांसाठीच्या इच्छेवर परिणाम होत असतो. लैंगिक संबंधात रस घेणारा जोडीदार असणे हेच खरे सेक्स टॉनिक असू शकते.

काही वनस्पतींचा वापर सेक्स स्टॅमिना वाढवण्यासाठी होतो अशी जाहिरात केली जाते. बर्‍याचदा अशा जाहिराती चुकीच्या असतात. लिंगाचा ताठरपणा वाढवण्यासाठी लिंगाला होणारा रक्त पुरवठा वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरेसा पोषक आहार आणि व्यायाम उपयोगी पडू शकतो. शक्ती, स्टॅमिना, किती जास्त वेळ, किती मोठे लिंग किंवा किती ताठर यापेक्षाही सेक्समधून मिळणारा आनंद जास्त महत्त्वाचा असतो. हा आनंद पॉवर वाढवूनच मिळेल असे काही नाही. एकमेकांना कशातून चांगले वाटते, दोघांच्याही शरीर आणि मनाला आनंद देणाऱ्या गोष्टी कोणत्या आहेत त्याचाही शोध घ्या. तुमच्या जोडीदाराशी संवाद साधलात तर नक्कीच फायदा होईल.

प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळी असते त्यामुळे प्रत्येकाला कशाने उत्तेजना निर्माण होईल हे सांगता येणे अवघड आहे. तरीही जोडीदाराबरोबर चांगला संवाद असेल तर कुणाला कशाने चांगले वाटते आहे हे एकमेकांशी असलेल्या संवादातून कळू शकेल.

सेक्स करताना सर्वप्रथम दोन्ही जोडीदारांची तयारी आहे ना हे पाहायला पाहिजे. सेक्स करण्याची इच्छा आहे ना, संमती आहे ना याचा विचार व्हायला पाहिजे. पहिल्यांदा सेक्स करताना सगळ्या गोष्टी तुम्हाला किंवा तुमच्या जोडीदाराला जमायलाच पाहिजेत असा आग्रह धरु नका. दोघांना आनंद मिळणे आणि छान वाटणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सेक्स करताना निरोध वापरणे कधीही चांगले. त्यामुळे नको असलेली गर्भधारणा व लैंगिक संबंधातून पसरणाऱ्या आजारांपासूनही संरक्षण मिळू शकेल.

प्रत्येक व्यक्तीमध्ये निर्माण होणार्‍या लैंगिक भावना वेगवेगळ्या असू शकतात. लैंगिक उत्तेजना, इच्छा मेंदूतून नियंत्रित होतात. त्यामुळे प्रत्येकाचा लैंगिक अनुभव हा स्वतंत्र असतो. काही जणांना सेक्स करण्याची भावना आणि त्यातून आनंद घेण्याची गरज जास्त असते तर काहींना सेक्सविषयी फारसे आकर्षण नसते. या दोन्हींमध्येही काही गैर नाही. सेक्स ही आनंददायी कृती आहे, मात्र ती दोघांच्या संमतीने व्हायला हवी. त्यामुळे सेक्स करावासा वाटत नसेल तर जोडीदाराला तसे स्पष्टपणे सांगावे. प्रेमामध्ये अनेकदा संभोग आनंददायी होतो पण प्रेम सिद्ध करण्यासाठी संभोग करायलाच पाहिजे असे काही नाही. दोघांनीही एकमेकांना समजून घेण्याची गरज असते.

एकमेकांच्या संमतीने केलेला सेक्स हा जास्त आनंददायक व समाधानकारक असतो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती नसावी. जोडीदाराला सेक्समध्ये अजिबात रस नसण्यामागे काही कारण आहे का, मनावर कुठला ताण आहे का, हे समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी जोडीदाराशी मोकळा संवाद होणे गरजेचे आहे. गरज असेल तर तज्ञांची मदत घेता येऊ शकेल.

सेक्स मध्ये रस नसण्यामागे वेगवेगळी कारणे असू शकतात. पण म्हणजे त्याचा अर्थ काही प्रॉब्लेम आहे असा होत नाही. वयानुसार लैंगिक उर्मी कमी होत जाते. चाळीशी नंतर व्यक्ती काही भावनिक, शारीरिक आणि लैंगिक बदलांमधून जात असतात. तसेच काही आजार किंवा औषधांमुळे देखील सेक्सची इच्छा कमी होऊ शकते. त्यामुळे नात्यामध्ये काही वेळा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी गरज असेल तर तज्ञांची मदत घेता येऊ शकेल.

आपल्या समाजात कौमार्याला फार महत्त्व दिले गेलेले आहे. लग्नाआधी मुलीने कुणाशीही संबंध ठेऊ नयेत अशी अपेक्षा समाज ठेवतो. त्यामुळे मुलीच्या/स्त्रियांच्या इज्जतीबाबत अनेक नियम, धारणा तयार झाल्या आहेत. मुलांच्या बाबत मात्र असे नियम, अशा धारणा नाहीत. एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्य, शील, प्रतिष्ठा इत्यादी गोष्टी तिच्या लैंगिक निर्णयांवर अवलंबून नसते. त्या मुलीचे वयात येण्याआधी किंवा नंतरही समजा शरीरसंबंध आले असले तरी ते आता नाहीत. त्याचा मुलीच्या उर्वरित आयुष्याशी संबंध लावायची काहीही गरज नाही. तिची जर लग्नाला तयारी असेल. तुम्हाला ती आवडत असेल, तिच्याबरोबर संसार करण्याची, आयुष्य सुरू करण्याची तुमची इच्छा असेल तर लग्न करा. मात्र हे करण्यापूर्वी तुमच्या मनातल्या शंकांची जळमटे काढून टाका. पुढच्या आयुष्यात तिच्या भूतकाळावरून दोषारोप न करण्याची, तिच्यावर संशय न घेण्याची आणि तिला आदराने वागवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. हे जर तुम्हाला पटत असेल तरच लग्नाचा निर्णय घ्या. तसे तुम्हाला जमणार नसेल तर स्वतःला थोडा वेळ द्या. अशा संशयाच्या, शंकेच्या वातावरणात, नात्यात राहणे तिच्याही आणि तुमच्याही दृष्टीने चांगले नाही.

कुठलेही जवळचे नाते हे आपल्या मानसिक आनंदासाठी महत्त्वाचे असते. विश्वास, आदर आणि समजुतीवर आधारलेले नाते हे अधिक सुदृढ असते. विश्वासाचा अभाव, संशयीपणा, नियंत्रण ठेवण्याची वृत्ती, वैयक्तिक सीमा स्पष्ट नसणे, स्वतःच्या गोष्टी करण्यासाठी किंवा इतर मित्रमंडळींना भेटण्यासाठी पुरेशी जागा नसणे, इ. गोष्टी सामान्यपणे नाते त्रासदायक असल्याचे दर्शवितात.

जर तुम्हाला सततच तणावाखाली असल्यासारखे, त्रस्त वाटत असेल तर त्याविषयी बोलणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही नात्यामधील एकमेकांकडून असलेल्या अपेक्षांबद्दलचा संवाद असणे गरजेचे आहे. नाहीतर अपेक्षांविषयीचा आणि समजुतींविषयीचा गोंधळ आणि त्रास निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हयासंदर्भात जोडीदाराशी मोकळेपणाने चर्चा करून त्यावर उपाय काढता येऊ शकतो.

गेल्या काही काळात वेगळ्या जातीच्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या प्रेमात पडल्याबद्दल किंवा लग्न केल्याबद्दल मुलांना आणि मुलींना मोठ्या प्रमाणावर हिंसेचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे घरच्यांचा विरोध असेल तर तो हिंमत ठेऊन आणि चिकाटीने मोडून काढावा लागेल. समाज, शेजारी-पाजारी, नातेवाईक असे अनेक प्रकारचे दबाव आपल्यावर आणि आपल्या पालकांवर असतात. संस्कृती, जातीच्या, घराण्याच्या इज्जतीच्या कल्पना, बंधनेही असतातच. अशा वेळी पालकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे न करता त्यांचा पाठिंबा कसा मिळवता येईल, याचा विचार करा. मुख्य म्हणजे दोघे सज्ञान असाल, स्वतःच्या पायावर उभे असाल, स्वतंत्र रहायला तयार असाल तर तुम्ही विशेष विवाह कायद्याची मदत घेऊन लग्न करू शकता. महाराष्ट्रात अशा संस्था-संघटना आहेत ज्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांसाठी मदत करतात.

ब्लू फिल्म पाहून लैंगिक भावना वाढत असतील पण म्हणून त्या शमवण्यासाठी बाहेर पडून बलात्कार करावे असे मात्र नाही. काही जण तेवढ्यापुरता आनंद घेऊन थांबतात, काही जण हस्तमैथुन करतात. बलात्कार हे जबरदस्तीचा, बळाचा वापर करून धमकावून केलेले गुन्हे आहेत. केवळ काही दृश्ये, चित्रे पाहून आपोआप तसे घडत नाही. ब्लु फिल्म पाहणे व बलात्कार याचा सरळ सोट संबंध लावणे बरोबर नाही. बलात्कार रोखण्यासाठी पुरूषांच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे.

ब्लू फिल्म किंवा पोर्नोग्राफी पाहणे हा आपापल्या निवडीचा भाग असू शकतो. अनेकदा अनेकांसाठी लैंगिक संबंधांबद्दल माहिती मिळवण्याचे दुसरे कुठलेली साधन न मिळाल्याने पोर्न पाहाणे ह्यालाच ते लैंगिक शिक्षण मानू लागतात. पोर्नोग्राफिक व्हिडीओज मध्ये दाखवलेल्या सर्व गोष्टी ख-या नसतात. त्यातील कृती, वेळ या सगळ्यामध्ये अतिशयोक्ती असते. तसेच त्यात स्त्रियांचे वस्तूकरण, त्यांचा अनादर करण्याची वृत्ती दिसते व संमतीशिवाय केलेल्या, हिंस्र लैंगिक कृतींचे गौरवीकरण केलेले असते. त्यामुळे पोर्नोग्राफीस प्रमाण मानून त्याचा खऱ्या लैंगिक आयुष्यावर प्रभाव पडू देऊ नये.

स्वतःच्या करमणुकीसाठी पॉर्न बघण्यात वावगे काही नाही. पण त्यातून कधीकधी स्वतःच्या लैंगिक कृतीविषयी चिंता, आपल्या शरीराविषयी, अवयवांविषयी कमतरतेची भावना निर्माण होताना दिसते. त्यातून चुकीची स्व-प्रतिमा, काळजी, तुलना ह्या गोष्टी घडतात. आपल्या जोडीदाराची पोर्नोग्राफीतील कलाकारांशी तुलना करणे, त्यांच्याकडून पोर्नोग्राफीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कृती करण्याच्या अपेक्षा धरणे, तिथे दाखवलेली जबरदस्ती प्रत्यक्षात अवलंबणे हे योग्य नाही.

396 Comments
 1. manoj says

  one of the best useful sites

  1. I सोच says

   Dear Manoj,
   Thank you for visiting the site. Do send your ideas and views on the site as well as topics linked to sexuality.

   1. Suyog says

    Jar lagna agodar shanti sethi thodas jall asel aani tya nantr lagech periods asle tila aani raktsraav jala naii pan aata rojj thoda thoda raktstraav hot ahe kai karav

    1. lets talk sexuality says

     तुमचा प्रश्न नीट कळत नाही आहे, पण जर रक्तस्त्राव होत असेल तर, त्यामागची कारणंं कळणं गरजेचे आहे. तेव्हा न घाबरता एखाद्या स्त्रीरोगतज्ञांना भेटून याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे.
     जास्त वेळ वाट पाहू नका. लवकरात लवकर डॉकटरांना भेटा.

     1. Rahul Tandale says

      माझ्या पत्नीच्या मनात सेक्सी भावनाच नाहीत. ती अंगाला हात पण लावू देत नाही .तिच्या मनान सेक्सी भावना निर्माण करण्यासाठी कोणते मेडिसिन असेल तर कृपया तसे सुचवा

     2. let's talk sexuality says

      तुमच्या पत्नीच्या या वागण्यामागील नक्की कारण काय आहे हे शोधणं गरजेचे आहे. या वागण्यामागे काहीही लेबल लावणं उचित नाही ठरणार. त्यासाठी तुम्ही पत्नीसोबत मोकळेपणाने संवाद साधणं गरजेचे आहे तरच त्यामागील कारण तुम्हाला समजू शकेल. जर तुम्हाला संवाद साधणं शक्य नाही झाल्यास समुपदेशकांची वा डॉक्टरांची मदत घेणं हेच योग्य मेडिसीन असेल. गोळ्या औषधाने ही समस्या सुटेल की नाही हे देखील डॉक्टरच ठरवतील, स्वत: काहीही प्रयोग करू नका असं आम्ही आपल्याला सुचवत आहोत.

     3. चेतन says

      संभोग करताना पुरुष स्त्रिच्या कोणत्या अवयवाला स्पर्श करत नाही

     4. let's talk sexuality says

      याचे उत्तर फार व्यक्तिसापेक्ष आहे. कुणाला काय आवडते अन कुणाला काय आवडत नाही यावर हे सगळं अवलंबुन असते. लैंगिक संबंधांच्या वेळी तसं पाहिलं तर डोक्याच्या केसापासुन पायाच्या नखापर्यंत काहीही वर्ज्य नाही. तुम्ही पण शोधा तुम्हाला व तुमच्या जोडीदाराला काय आवडतं अन काय आवड्त नाही.

    2. Dipali Patil says

     माज्या लग्नाला अडीज वर्ष झाले आहेत, लग्ना आधी आमचे 4वर्ष संबंध होते, आम्ही तेव्हा महिन्यातून 1वेळेस सेक्स करायचो काँडोम्स लावूनच,आता मला सेक्स करावेसे सुद्धा वाटते फोरप्ले केल्यावर योनी पूर्ण ओली होते पण माज्या पती ने लिंग योनी मध्ये टाकून आत बाहेर केल कि मला काहीच वाटत नाही, म्हणजे मला सेक्स चा आनंद घेता येत नाही असे का होत असेल, माझे वय 25आहे

     1. let's talk sexuality says

      काही वाटणं वा न वाटणं हे खरं तर मनाचे खेळ असण्याची शक्यता आहे. शक्य झाल्यास समुपदेशकांची मदत घेऊन पहा. बोलण्याने प्रत्यक्ष कारण समजण्यास मदत होईल.

  2. Rahul says

   Yoni margavar kiss kelyavar mulila changale vatate ka

   1. let's talk sexuality says

    हे त्या मुलीच्या आवडीवर व कन्फर्ट वर अवलंबून आहे. काहींना वाटेल छान काहींना ओकवार्ड होईल.
    एकमेकाशी बोलुन, आवड निवड समजून घेतल्यास नक्की फायदा होतो.
    शुभेच्छा !!!

    1. Rn says

     मी २१ वर्षाचा तरुण आहे. हस्त मैथुन केल्यामुळे पाय ,गुडघा, कंबर, गुदद्वार जवळ वेदना होतात.
     कश्या मुळे? का? उपाय?

     1. let's talk sexuality says

      हस्तमैथुन व या गोष्टींचा काहीही संबंध नाही आहे.
      हे सगळे अवयव का दुखतायेत त्याचे कारण शोधा,डॉक्टरांना भेटा.

 2. Tatya Fartade says

  कंडोम च्या वापरामुळे शरीरसंबंधाची भावना कमी होते का ?

  1. I सोच says

   कंडोमबद्दलचा हा मोठा गैरसमज आहे. शरीर संबंधांची भावना कंडोममुळे कमी होत नाही. तसंच लैंगिक संबंधांमध्येही कंडोम वापरल्यामुळे काही अडथळा येत नाही.
   आणि खरं तर कंडोमच्या वापरामुळे लैंगिक आजारांचा धोका कमी होतो आणि गर्भधारणा होण्याची भीतीही राहत नाही. यामुळे लैंगिक संबंध निश्चिंतपणे होऊ शकतात.

   1. तुषार चौगले says

    जर मुलीला मासिक पाळी असेल आणि kiss केलेत तर मूल होण्याची शक्यता असते का

   2. raju Babre says

    Sex kartevali Gf cha yonitun Rakat yete upay sanga

    1. I सोच says

     असं सहसा होत नाही. योनीमार्गातून रक्तस्राव होत असेल तर जवळच्या स्त्री रोग तज्ञांशी संपर्क साधा. डॉक्टरच तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन आणि मदत करू शकतील.

     1. Namrata says

      Sex kartana White pani Bhaher Kadun takley tare HIV hoto ka

     2. let's talk sexuality says

      तुम्ही hiv/aids चा संसर्ग कसा होतो याची महिती घेतली आहे का? आधी ही लिंक वाचा
      https://letstalksexuality.com/hiv_aids/
      https://letstalksexuality.com/hiv-aids-existence-origin-and-human-transition/

      तुम्ही जे म्हणत आहात त्यापेक्षा हे महत्वाचे आहे की, शारिरिक संबंध करताना निरोधचा वापर केला होता का? अधिक माहिती वरील लिंक मध्ये तुम्हाला मिळाली असावी. नसल्यास पुन्हा विचारु शकता.

   3. Prerna says

    Mala sex krtana pani yet nhi tyacha tras mazya partner la hoto

    1. let's talk sexuality says

     नक्की हा त्रास कशामुळे होतो ते पहावा आणि मग त्यावर उपाय शोधता येईल.
     लिंगप्रवेशी संबंधात अनेकदा घर्षणातून वेदना होतात. खरंतर योनी मार्गातून येणाऱ्या स्त्रावांमुळे संबंध सुखकर होत असतात. पण इच्छा नसणे, पुरेशी उत्तेजना न मिळणे या कारणामुळे हे स्त्राव तयार होत नाहीत आणि वेदना होतात. आनंददायी लैंगिक संबंधासाठी खाजगी जागा, निवांतपणा, स्वच्छता, इच्छा, तणावरहित मन, प्रेम, पुरेशी जवळीकता या अत्यावश्यक गोष्टीसोबातच फोर प्ले (जवळ घेणे, चुंबन, बातचीत, स्पर्श, मिठी ई) ह्या घटकांना कमालीचे महत्व आहे. तुम्ही या फोर प्लेसाठी किती वेळ देता? नसेल तर तसा वेळ द्या आणि पहा.. अन तरीही जर होणारा त्रास कमी नाही झाला तर स्त्रीरोग तज्ञांना भेटा.

     खाली काही लिंक्स देत आहोत त्यावरील लेख वाचा

     https://letstalksexuality.com/sexual-pleasure/

     https://letstalksexuality.com/foreplay/

     https://letstalksexuality.com/9907-2/

    2. Rohan says

     Sex krtana bayko khup ordte

     1. let's talk sexuality says

      मग आपली आमच्याकडून काय अपेक्षा आहे हे कळालं नाही? खरं तर हा प्रश्न तुम्ही तुमच्या बायकोला विचारायला हवा. अन त्यावर काहीतरी मार्ग दोघांनी मिळून काढायला हवा.

    3. Ak says

     Hi.
     मी माझ्या गर्लफ्रेंड बरोबर 11 मे रोजी असुरक्षित सेक्स केला होता त्यावेळी मी तिला 5 तासाच्या आत unwanted 72 tab दिली नंतर तिला 16 मे ला विद्रोल bliding झाली नंतर तिला मासिक पली ही 8 जून ल आली पण जुलै महिन्यात अजून मासिक पाळी आलेली नाही.
     असे का . आणि 2 महिन्यानंतर मासिक पाळी उशिरा येण्याची कारण काय.
     आम्ही pregnecy टेस्ट पण केली होती जुने मध्ये ती निगेटिव्ह आली होती.
     मग प्रेग्नेंट राहण्याचे कारण काय असावे.

     1. let's talk sexuality says

      पाळी चुकण्याची, लवकर येण्याची किंवा लांबण्याची अनेक कारणं आहेत. ताण-तणाव, वजन कमी असणे, अत्याधिक व्यायाम, खूप कष्टाची कामं, अत्याधिक प्रवास, कुपोषण किंवा स्त्रीच्या शरीरात बीज निर्मिती आणि पाळीचक्रावर प्रभाव टाकणाऱ्या काही विशिष्ट संप्रेरकांशी (हार्मोन्स) संबंधित समस्या अशी अनेक कारणं पाळी वेळेवर न येण्याला कारणीभूत असू शकतात.

      काही वेळा आजारी असल्यामुळे औषधं चालू असतात त्याचा परिणाम पाळी चक्रावर होतो. अंडोत्सर्जन लांबतं आणि त्यामुळे पाळीदेखील उशीरा येते. काही वेळा अंडोत्सर्जंन होण्यामध्ये काही समस्या असल्यास पाळी नियमित येत नाही. खूप प्रवास, दगदग यांचाही पाळी चक्रावर परिणाम होत असतो.

      मागील महिन्यांमध्ये जे झाले त्यामुळे तुमच्या मैत्रिणीला ताण आलेला असण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळे तुमच्या तिच्या बाबतीत मानसिक ताण हे एक कारण असू शकेल. अन त्यामुळे पाळी लांबलेली असू शकते. शक्य झाल्यास पुन्हा एकदा प्रेग्नन्सी टेस्ट करुन घ्याल. टेन्शन घेण्याचं कारण नाही. मात्र पाळी नियमित न येण्याचं कारण शोधणं गरजेचं असतं. तत्काळ एखाद्या डॉक्टरचा सल्ला घ्या. आपल्या शरीराविषयी आपणच जास्त जागरूक होणं आवश्यक आहे.

      पुढे जाऊन लैंगिक संबंध येणार असतील तर योग्य ते गर्भनिरोधक वापरणे आवश्यक आहे. गर्भनिरोधकांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
      https://letstalksexuality.com/contraception/
      गर्भधारणा कशी होते? हे समजून घेण्यासाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
      https://letstalksexuality.com/conception/

   4. Rohan says

    Sex time khup pot dukht bayko ch.. Yoni at baher keli k

    1. let's talk sexuality says

     जर ही समस्या नियमित येत असल्यास डॉक्टरांना भेटा.

 3. Prashant Shinde says

  11वर्षाच्या मुलीला प्रेम होते का

  1. I सोच says

   याचं उत्तर हो आणि नाही असं द्यावं लागेल. कोणत्या वयात प्रेम जडेल याचे काही नियम नाहीत त्यामुळे 11 वर्षाच्या वयातही प्रेम वाटू शकतं. मात्र प्रेम आणि आकर्षण यातला फरक मात्र या वयात कळतोच असं नाही. तसंच 11 वर्षाच्या वयात कुणावर प्रेम जडलंय का एखाद्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटतंय हे समजण्याइतकी समज असतेच असं नाही. समवयस्क मुला-मुलीवर प्रम जडलं असेल तर त्यात काही वावगं नाही. मात्र आपल्यापेक्षा खूप मोठ्या माणसावर प्रेम जडलं असेल आणि त्याच्याकडूनही तसा रिस्पॉन्स येत असेल तर मात्र ते धोक्याचं ठरू शकतं. त्याला प्रेम म्हणता येणार नाही. कारण संमती देण्याची क्षमता या वयात नसते.

   1. सलीम says

    माझ्या लिंगा ला वेदना होत आहेत काय करू प्लिज सांगा

    1. I सोच says

     यासाठी कृपया डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. लैंगिक अवयावासंबधी त्रास किंवा आजराविषयी बोलण्याची लाज वाटल्यामुळे त्यावर उपचार घेतले जात नाहीत. पण लाज वाटून, लपवून हे आजार बर होणार नाहीत. शरीराच्या इतर आजारांप्रमाणेच हेही आजार आहेत. त्यावर उपचार होऊ शकतात. त्यामुळे न घाबरता आपल्या त्रासाविषयी बोला आणि मदत घ्या.

 4. Balasaheb Varpe says

  Maze ling Lahan ahe tasech shighra patan hote upay sanga

  1. I सोच says

   लिंग लहान असणे ही समस्या असू शकत नाही. लिंगाचा आकार, लांबी आणि लैंगिक समाधान याचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. सेक्स मध्ये लिंगाचा आकार नाही तर आनंद महत्वाचा असतो. लिंगाचा आकार आणि लैंगिक समाधान हा विषय प्रश्न उत्तरांमध्ये अनेकदा चर्चिला आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही आधीच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे अवश्य वाचा. शीघ्रपतनावर मात्र तुम्हाला उपाय शोधता येईल. संभोगादरम्यान वेळेआधीच लिंगातून वीर्य बाहेर येणे म्हणजे शीघ्रपतन. असं म्हणतात की साधारणतः संभोग 3-5 मिनिटे चालतो. अर्थात प्रत्येकासाठी हा काळ कमी जास्त असू शकतो. मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी वेळात वीर्य बाहेर येत असेल तर दोन्ही जोडीदारांची निराशा होऊ शकते. शीघ्रपतनाची अनेक कारणे आहेत. सेक्सविषयी भीती, अति आतुरता, कामाचा किंवा इतर प्रकारचा ताण, लैंगिक संबंधाचा आधीचा अनुभव फारसा आनंददायी नसेल तर त्यामुळेही शीघ्रपतन होऊ शकतं. काही वेळा काही शारीरिक आजारही कारणीभूत ठरतात. कधी कधी तर जोडीदाराविषयी आकर्षण आणि प्रेम नसेल तरी शीघ्रपतन होऊ शकतं. शीघ्रपतन होऊ नये म्हणून सेक्सबद्दलची चिंता, दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा उपयोग होईल. तसंच ऑरगॅझम कधी येतो, त्याआधी शरीरात, मनात काय संवेदना निर्माण होतात याचं निरीक्षण करा. त्या क्षणी समागमाचा वेग थोडा मंदावण्याचा प्रयत्न केला तर लवकर वीर्य बाहेर येणार नाही. यासाठी जोडीदाराचं सहकार्य आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. वैद्यकीय मदत, सेक्सॉलॉजिस्टचा सल्ला आणि काही वेळा औषधांचा उपयोग होऊ शकतो. न घाबरता आणि न लाजता आपली समस्या डॉक्टरांना सांगा. दोन्ही जोडीदारांनी दोषारोप न करता एकमेकांना समजून घेतलं, सेक्स सोडून एरवीही जवळीक वाढवली, धीर दिला तर त्याचा परिणाम निश्चित चांगला होऊ शकेल. अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटवरील ‘शीघ्रपतनाविषयी जाणून घ्या…’ हा लेख जरूर वाचा. या लेखासाठी लिंक https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/

   1. सलीम says

    माझ्या लिंगा ला वेदना होतायत

    1. I सोच says

     यासाठी कृपया डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. लैंगिक अवयावासंबधी त्रास किंवा आजराविषयी बोलण्याची लाज वाटल्यामुळे त्यावर उपचार घेतले जात नाहीत. पण लाज वाटून, लपवून हे आजार बर होणार नाहीत. शरीराच्या इतर आजारांप्रमाणेच हेही आजार आहेत. त्यावर उपचार होऊ शकतात. त्यामुळे न घाबरता आपल्या त्रासाविषयी बोला आणि मदत घ्या.

   2. Priya says

    Mazya patuchya lingachya tokavar tvcha Nahi as aste ka?

    1. let's talk sexuality says

     असं असू शकतं, त्यांना त्याचा त्रास होत नसल्यास घाबरायचं काहीच कारण नाही. त्रास होत असल्यास मात्र डॉक्टरांना भेटा.

 5. yogesh khairnar says

  मला माइा stamina वाङवाचा आहे काय कर

  1. I सोच says

   इथे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सेक्स stamina वाढवून तुम्हाला कोणत्या परीक्षेत किंवा स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे का? जर का सेक्स stamina वाढवण्याबद्दल तुमच्या मनात काही गैरसमज असेल किंवा न्यूनगंड असेल तर तो काढून टाका. सेक्स ही एक आनंद देणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये जोडीदाराबरोबर योग्य तो संवाद होणं, एकमेकांना समजून घेणं, एकमेकांची शरीरं, एकमेकांच्या लैंगिक इच्छा, अपेक्षा समजून घेणं खूप महत्वाचं असतं.
   बाजारात सेक्स stamina किंवा पॉवर वाढवण्याच्या नावावर अनेक औषधं उपलब्ध आहेत. परंतु योग्य त्या वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय अशी औषधे घेणं धोकादायक ठरू शकतं. व्यायम, योग्य आहार आणि मन आनंदी राहील अशा कृतींमुळे तुम्ही निरोगी राहू शकता. आणि तुमची तब्येत चांगली असेल तर सेक्समध्येही तुम्हाला जास्त आनंद मिळू शकेल. शरीरातलं रक्ताभिसरण सुरळित असेल तर लिंगाचा ताठरपणा आणि इतर क्रिया सुलभपणे होतात.
   सेक्स स्टॅमिना वाढवण्यासाठीची औषधं आजारावर उपाय म्हणून वापरली जातात. ज्यांना लिंगामध्ये ताठरपणा येत नाही त्यांच्यासाठी अशा औषधांचा उपयोग होतो. तशी काही समस्या असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि सांगितलेल्या प्रमाणातच औषधं घ्या. काही समस्या नसेल तर औषधं घेण्याची गरज नाही.

 6. तुषार चौगले says

  जर मुलीला मासिक पाळी असेल आणि kiss केलेत तर मूल होण्याची शक्यता असते का?

  1. I सोच says

   मासिक पाळी असताना अथवा नसताना कधीही किस किंवा चुंबन घेतल्याने गर्भधारणा होत नाही म्हणजेच मुलही होत नाही.

   गर्भधारणा कशी होते हे जाणून घेण्यासाठी ” गर्भधारणा नक्की कशी होते” हा लेख वाचा.
   लिंक :- https://letstalksexuality.com/conception/

 7. लोकेश माशेलकर says

  मला वाटते की तुम्ही या वेबसाईट वर मी वाचले क़ी लग्ना आधी सेक्स करन वाइट नाही त्यामुळे अनेकांना वाटते की आपण मजा करण्यासाठी कितीही सम्बन्ध ठेवले तरी काहीही फरक पडणार नाही त्यामुळे त्या मुला मुलींचे लक्ष फक्त सेक्स वर राहील करिअर कड़े किंवा अन्य बाबींकडे त्यांचे दुर्लक्ष होईल ते वाइट मार्गाला लागतील आणि आपल्या भारतीय संस्कृतिला हे मान्य नाही
  तरी या वेबसाईट च्या माध्यमातून मुला मुलींना यासम्बन्धी योग्य मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती।

  1. I सोच says

   धन्यवाद लोकेश,

   आमच्या वेबसाईटला भेट दिल्याबद्दल आणि तुमच्या सूचनेबद्दल आभारी आहोत.

   तुम्ही सांगीतल्याप्रमाणे आम्ही वेबसाईटवर लैंगिक अधिकारांबरोबरच जबाबदारीचीही जाणीव करून देण्यासाठी प्रयत्न करतो.
   तरुणांना लैंगिकता म्हणजे काय, लैंगिक संबंध म्हणजे काय, त्यातील वैविध्य आणि त्यासंबंधीची मूल्यं समजावीत हा या वेबसाइटचा उद्देश आहे. निवडीचा अधिकार, प्रतिष्ठा, वैविध्य, समानता आणि आदर हे मानवी अधिकार लैंगिकतेची मूलभूत तत्वं युवकांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो.

   आम्हाला आपल्याला नम्रपणे सांगावेसे वाटते की, एखादी गोष्ट भारतीय संस्कृतीला किंवा कोणत्याही संस्कृतीला मान्य आहे किंवा नाही हे आपण कोणत्या आधारावर ठरवतो? याचा मात्र विचार केला पाहिजे.

   शास्त्रीय लैंगिक शिक्षण ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे आणि त्यामुळे तरुण अधिक जबाबदार लैंगिक वर्तन करतील हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. संस्कृतीच्या नावाखाली या विषयांवर बोलणं टाळून आपण प्रश्न अधिक किचकट तर करत नाही ना ? हाही प्रश्न आपण सर्वांनी स्वतःला विचारला पाहिजे.

   प्रतिक्रियेबद्दल पुन्हा एकदा आभार

   तरुणांशी लैंगिकतेविषयी बोलणे अत्यंत गरजेचे आहे.
   भारतीय संस्कृतीला

  2. Rupesh says

   मी माझ्या प्रियसिचे लग्न दूसर्या बरोबर झाले, तिच्या लग्नाआधी आम्ही सेक्स केले. आता परत तिच्या लग्नानंतर आम्ही सेक्स केलाय, आम्ही सेक्स करण्याआधी तिच्या नवर्याने5दिवस आधी तिच्याशी सेक्स केला आहे बीना काँडमनी योनित सेक्स केलात. आणि आम्हीबीना काँडम नी गुदा सेक्स केलात. मी तिचे स्तन तोंडात घेऊन ओढले आणि मुखमैथून ही केले आहे तर काय आम्हाला एचआयव्ही होण्याची शक्यता आहे का

 8. deepak bhabad says

  तुम्ही बनवलेल्या ह्या वेबसाईटला भरभरून शुभेच्छा अतिशय उत्तम माहिती तुम्ही तुमच्या ह्या माध्यमातून प्रसिद्ध केलीत त्या बदल खरच शतशः तुमचे आभार. खूप काही शंकाच निर्सारण ह्या माध्यमातून केलेलं आहे आणि पुढेही होत राहील ,निदान तुमच्या ह्या माहिती मुळे हिंसक गोष्टींना नक्कीच आळा बसेल ह्याचा मला विश्वास आहे……… पुनः एकदा मनपुर्वक आभार

  1. I सोच says

   धन्यवाद दीपक, तुमच्या शुभेच्छा आणि प्रतिक्रिये बद्दल खूप खूप आभारी आहे. वाचकांच्या प्रतिक्रिया या आमच्यासाठी खूप मोठं प्रोत्साहन आणि प्रेरणा आहे. वेबसाईटवर नियमित भेट देत चला आणि तुमच्या सूचना आणि प्रतिक्रियांचे स्वागत.

 9. staff says

  Muth marlyane Kay hote nehmi

  1. I सोच says

   बोलीभाषेमध्ये काहीजण हस्तमैथुनाला मुठ मारणे असे म्हणतात. तुम्हालाही कदाचित तेच म्हणायचे असावे असे समजून उत्तर देत आहे. याशिवाय तुम्हाला दुसरे काही विच्रायचे असेल तर सविस्तर विचारू शकता.

   हस्तमैथुन केल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत. उलटपक्षी हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत मिळेल. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो हे लक्षात घेऊ यात. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं, गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. त्यामुळे अपराधी वाटून घेऊ नका. मात्र मात्र हस्तमैथुन केल्याशिवाय किंवा दुसऱ्या कशानेच आनंद मिळत नाही अशी स्थिती येऊ देऊ नका.

   1. आकाश जाधव says

    सर.. नेहमी हस्त मैथुन केल्याने लिंग बारीक़ होउ शकते का??

    1. I सोच says

     हस्तमैथुना विषयी अनेक गैरसमज दिसून येतात. त्यातीलच हा एक. हस्तमैथुना मुळे शरीरावर कोणताही वाईट परिणाम होत नाही. उलट हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत होते. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुन करताना कोणत्या धातूच्या, काचेच्या टोकदार वस्तू वापरल्या तर मात्र लैंगिक अवयवांना इजा होऊ शकते. ती खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. खरंतर हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुन केल्याने काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत.हस्तमैथुनाविषयी लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
     https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
     हस्तमैथुनाविषयीचे अनेक प्रश्न आपल्या वेबसाईटवर चर्चिले आहेत ते वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
     ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
     प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 10. CHANDUANNA says

  मासिक पाळी आली असताना पतीने पत्नी पासून दूर का रहावे ? तिला किस केल्याने जी लाळ आपसांत जाते त्याने आतील काही शारीरिक फरक पडतो का ?

  1. I सोच says

   मासिक पाळीच्या काळात दूर रहावे हा गैरसमज आहे. तसेच किस केल्याने लाळ आपसांत जाऊन काहीही शारीरिक बदल होत नाहीत. मासिक पाळीच्या दरम्यान सेक्स केल्याने स्त्रीला किंवा पुरुषाला काहीही अपाय होत नाही. या दिवसांत संबंध आले तर गर्भधारणेची भीतीही नसते. मासिक पाळी च्या दरम्यान सेक्स करू नये असा काहीही नियम नाही. हा एक प्रचलित गैरसमज आहे की मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीर संबंध येऊ देऊ नयेत. ह्या गैर समाजाचा संबंध पाळीच्या काळात स्त्री अपवित्र असते, तिला स्पर्श वर्ज असतो, पाळीतील रक्त अपवित्र असतं म्हणून तिला ‘बाजूला’ बसवलं गेलं पाहिजे ई अशास्त्रीय बाबी ज्या आपण अनेक पिढ्या सांभाळत आलो आहोत त्यांच्याशी आहे. ह्या पितृप्रधान परंपरा आणि गैरसमजुतीनाच प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे.
   पण या सोबतच एक गोष्ट लक्षात ठेवू या की पाळी दरम्यान रक्त स्त्राव होत असतो. काही जणींना या काळात ओटी पोटात दुखणे, पाठ दुखणे किंवा चीड चीड होणे अशा लक्षणांचा सामना करावा लागतो. अशा काळात शरीर संबंधांची इच्छा नसणं, नको वाटणं सहज आहे. तसं असेल तर त्याचा आदर कारण गरजेचं आहे. लक्षात घ्या शरीर संबंधांसाठी त्यात सामील व्यक्तींनी एकमेकांची संमती, इच्छा, एकमेकांप्रती किमान आदर आणि सर्वांचा आनंद ह्या गोष्टीना महत्व देणं फार गरजेचं आहे.
   पाळीच्यावेळी स्त्रीच्या योनीच्या आतल्या भागाला संरक्षण करणाऱ्या जिवाणूंचे संतुलन बिघडलेलं असतं. अशा वेळी जर निरोध न वापरता संभोग झाला व जर पुरुषाला एड्स किंवा इतर लैंगिक आजार असेल तर स्त्रीला लैंगिक आजारांची लागण होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. काहींना मासिक पाळीच्या वेळी योनीतून रक्त जात असताना त्यात लिंग घालून संभोग करायला घाण वाटतं, असं वाटत असेल तर या कळत संभोग करू नये. काही स्त्रियांना मासिक पाळीचा त्रास होतो. या त्रासामुळे तिला विश्रांतीची गरज वाटू शकते. त्रासामुळे तिचा मूड नसेल तर संभोग करू नये.

   मासिक पाळी ही स्त्रीच्या शरीराची अगदी नैसर्गिक क्रिया असूनही पाळीच्या काळात बाईला अपवित्र मानलं जातं.
   किती तरी मुली आणि बायकांना पाळीच्या काळात बंधनं सहन करावी लागतात. स्वयंपाक करायचा नाही, देवळात जायचं नाही, देवपूजा करायची नाही, तुळशीला पाणी घालायचं नाही, लोणच्याला हात लावायचा नाही, पापड करायचे नाहीत… एक ना अनेक. आणि सर्वच जाती-धर्मामध्ये काही ना काही प्रमाणात ही बंधनं घातलेलीच आहेत. गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित असा फारसा फरकही दिसत नाही. खरं तर सगळ्यांनी हा विचार करायला पाहिजे की पाळीचं रक्त स्त्रीच्या शरीरातच तयार होतं आणि जर गर्भ राहिला तर त्या रक्तावरच त्याचं पोषण होतं. मग हे रक्त खराब, विटाळ कसं बरं असेल? बाईला पाळी येणं ही श्वसन, पचन किंवा रक्ताभिसरणासारखीच एक अत्यंत नैसर्गिक अशी क्रिया आहे. ती घाण नाही, अपवित्र नाही आणि तिचा इतरांवर कसलाही परिणाम होत नाही. पाळीच्या काळात जी शिवताशिवत केली जाते त्यामुळे मुलींच्या मनात स्वतःच्या शरीराविषयी नकोशी भावना तयार होते.

   ही भावना संपवू या. पाळीमध्ये अपवित्र काहीही नाही, पाळीच्या काळात मुली-बाया नॉर्मल असतात.

   1. Vikas says

    1 ch no. Vichar ahe mi ya matashi sahamat ahe
    I proud of you

    1. let's talk sexuality says

     धन्यवाद !!!

 11. Yogesh Kute says

  सर लग्ना नंतर प्रेम प्रकरण चालू ठेवू शकतो का?

  1. I सोच says

   खरंतर कोणी कोणासोबत नाते किंवा प्रेम (प्रकरण ?) सुरु ठेवायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र मात्र समोरच्या व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक तयारी, आदर, संमती, इच्छा याही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. शिवाय अशा नात्यांमध्ये अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते.

   अशा संबंधाना सामाजिक मान्यता नसल्याने ज्या व्यक्तीसोबत लग्न झाले आहे त्या व्यक्तीला अंधारात ठेवण्याची शक्यता असते. नात्यामध्ये पारदर्शकता असणे कोणत्याही नात्यासाठी चांगले असते. यामध्ये तुम्ही कोणाची फसवणूक तर करत नाही ना ? याचाही विचार करावा असे वाटते.

   या नात्यामध्ये लैंगिक संबंधही सुरु असतील तर पुढील काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.
   जर कोणी खोटी आश्वासने, लग्नाचे आमिष, भीती, दबाव आणून कोणत्याही स्त्रीसोबत लैंगिक संबंध ठेवत असेल तरीही तो कायद्याने बलात्कार मानला जातो. सुरक्षित लैंगिक संबंध म्हणजेच योग्य ते गर्भ निरोधक वापरून संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक संबंधांमध्ये नको असणारी गर्भधारणा टाळणं, लैंगिक आजारांपासून संरक्षण आणि एचआयव्ही/ एड्सपासून बचाव करणं यासाठी कंडोमचा वापर करणे आवश्यक आहे. विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवत असताना काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर विचार करावा असे वाटते.

   अशा संबंधांमध्ये भावनिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता असते ज्यामुळे लग्नामध्ये (पती पत्नीमध्ये) वाद विवाद होण्याची शक्यता असते.
   ब्लॅकमेलिंग ची शक्यता असते.
   दुसऱ्याच्या पत्नीसोबत सेक्स करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
   जर कोणी खोटी आश्वासने, आमिष, भीती, दबाव आणून कोणत्याही स्त्रीसोबत लैंगिक संबंध ठेवत असेल तरीही तो कायद्याने बलात्कार मानला जातो.
   संबंधांमध्ये नको असणारी गर्भधारणा टाळणं, लैंगिक आजारांपासून संरक्षण आणि एचआयव्ही/ एड्सपासून बचाव करणं यासाठी कंडोमचा वापर करणे आवश्यक आहे.

 12. ss sawant says

  hastmaithul kelyan shukra dhatu ch praman kami hot ka? tyamule pregnancy hot nahi ka upay Santa please

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन केल्याने शुक्राणूंचे प्रमाण कमी होत नाही किंवा गर्भधारणेसाठी काहीही अडचण येत नाही. हस्तमैथुन केल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत. उलटपक्षी हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत होते. आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे (बिनधास्त वाचा…) जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे. ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/ प्रश्नोत्तरे (बिनधास्त वाचा…) :- https://letstalksexuality.com/question/

 13. Dilip Kawarkhe says

  मुल झल्यानंतर कीती दिवसानी सेक्स करावा

  1. I सोच says

   सामान्यतः प्रसूतीनंतर चार ते सहा आठवड्याच्या कालावधीनंतर लैंगिक संबंध पूर्ववत चालू करण्यात काहीही अडचण नसते. प्रसुतीनंतर सेक्स करताना प्रसूती कोणत्या प्रकारची होती नॉर्मल की सिझेरिअन, प्रसुतीदरम्यान किती टाके पडले, काही अडचणी किंवा धोके होते का इ. गोष्टींचा विचार करावा. प्रसुतीदरम्यान काही अडचणी आल्या असतील तर मात्र सेक्स सुरु करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या.
   निरोगी लैंगिक संबंधांमध्ये दोघांच्या सहमतीची आवश्यकता असते. विशेषतः बाळंतपणातून नुकतीच गेलेल्या स्त्रीची शारीरिक आणि मानसिक तयारी आणि इच्छा महत्वाची. मात्र लगेचची गर्भधारणा टाळण्यासाठी योग्य गर्भ निरोधक वापरणं गरजेचं आहे. दोन मुलांमध्ये योग्य अंतर ठेवणं स्त्रीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. तसंच कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टीनेही गर्भ निरोधन फायद्याचं आहे.

   1. जय says

    तांबी (copper T) बसवलीअसेल तर सेक्स करतांना कोणत्या आडचणी येऊ शकतात,आणि त्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी.

    1. let's talk sexuality says

     सेक्स करताना काहीही अडचण येत नाही.
     काळजी म्हणून आठवड्यातुन एकदा स्त्रीने साबणाने स्वच्छ हात धुऊन योनीत बोट घालून आपल्या तांबीचे धागे हाताला लागतात का हे मात्र तपासून बघावं. जर धागे हाताला लागले नाहीत तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. उत्तेजित लिंग मोठे असेल तर संभोगाच्या वेळी हे धागे लिंगाला लागू शकतात. काही जणींना तांबी बसवल्यानंतर खूप जास्त रक्तस्राव होतो व वेदना होतात. असा त्रास होत असेल तर तांबी काढून टाकणं उत्तम.

 14. deepak says

  Hiii…sir must webside ahe…mla ek vichrych hoth mala ani mzhi gf la sex kru vathto hyt khi chukich nhi ahe ka? Kru ka sex amhi? Plz yogh margdarshan kra.

  1. I सोच says

   धन्यावाद !हा निर्णय तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या मदतीने घ्या. आपल्या वेबसाईटवरील ‘सेक्ससाठी तुम्ही तयार आहात का?’ https://letstalksexuality.com/are-you-ready-for-sex/ तसेच सेक्स बोले तो https://letstalksexuality.com/category/talking-about-sex/ हा सेक्शन जरूर वाचा. याची तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला निर्णय घेताना नक्की मदत होईल

 15. deepak says

  Plese sir mla madat kra sir…plese

 16. sdkarpe says

  Maja Lund kadi kadi uthath nahi ani tahech virya baher yete mag mala sex nahi karts yet me Kay karu

  1. I सोच says

   इथे एका गोष्टींवर तुमचे लक्ष वेधावे वाटते. पुरुषांच्या जनन अंगाला लिंग आणि वृषण असे अधिक योग्य आणि सोपे, सुटसुटीत शब्द उपलब्ध आहेत. मुख्य म्हणजे त्यांचा शिव्यांमध्ये किंवा हीन अर्थी वापर सहसा केला जात नाही.

   सेक्स करताना/संभोगादरम्यान वेळेआधीच वीर्य बाहेर येणे याला शीघ्रपतन असेही म्हणतात. असं म्हणतात की साधारणतः संभोग 3-5 मिनिटे चालतो. अर्थात प्रत्येकासाठी हा काळ कमी जास्त असू शकतो. मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी वेळात वीर्य बाहेर येत असेल तर दोन्ही जोडीदारांची निराशा होऊ शकते. शीघ्रपतनाची अनेक कारणे आहेत. सेक्सविषयी भीती, अति आतुरता, कामाचा किंवा इतर प्रकारचा ताण, लैंगिक संबंधाचा आधीचा अनुभव फारसा आनंददायी नसेल तर त्यामुळेही शीघ्रपतन होऊ शकतं. काही वेळा काही शारीरिक आजारही कारणीभूत ठरतात. कधी कधी तर जोडीदाराविषयी आकर्षण आणि प्रेम नसेल तरी शीघ्रपतन होऊ शकतं. शीघ्रपतन होऊ नये म्हणून सेक्सबद्दलची चिंता, दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा उपयोग होईल. तसंच ऑरगॅझम कधी येतो, त्याआधी शरीरात, मनात काय संवेदना निर्माण होतात याचं निरीक्षण करा. त्या क्षणी समागमाचा वेग थोडा मंदावण्याचा प्रयत्न केला तर लवकर वीर्य बाहेर येणार नाही. यासाठी जोडीदाराचं सहकार्य आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. वैद्यकीय मदत, सेक्सॉलॉजिस्टचा सल्ला आणि काही वेळा औषधांचा उपयोग होऊ शकतो. न घाबरता आणि न लाजता आपली समस्या डॉक्टरांना सांगा. दोन्ही जोडीदारांनी दोषारोप न करता एकमेकांना समजून घेतलं, सेक्स सोडून एरवीही जवळीक वाढवली, धीर दिला तर त्याचा परिणाम निश्चित चांगला होऊ शकेल. अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटवरील ‘शीघ्रपतनाविषयी जाणून घ्या…’ हा लेख जरूर वाचा. या लेखासाठी लिंक https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/

 17. सारीखा says

  माझ्या गलफड ची छाती खुप कमी आहे काही ऊपाय सागा

 18. I सोच says

  प्रत्येक व्यक्तीनुरुप शरीररचना वेगवेगळी असू शकते. अगदी जुळी मुलं देखील स्वभाव आणि शरीराने एकसारखी नसतात. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक मुलीचे, स्त्रीचे स्तन देखील वेगवेगळ्या आकाराचे असतात. प्रत्येकाच्या प्रकृती आणि वयानुसार लहान, मोठे, सैल अथवा घट्ट असू शकतात . महत्वाचं म्हणजे स्तन मोठे असावेत की छोटे, सैल असावेत की घट्ट असा काहीही मापदंड नाही. समाजामध्ये स्तनांच्या आकाराविषयी अनेक गैरसमज आढळतात. स्तनांचा आकार आणि सौंदर्य किंवा लैंगिक समाधान याच्याशी लावला जातो. पण यात काहीही तथ्य नाही. हे जाणीवपूर्वक पसरवले गेलेले गैरसमज आहेत. स्तनांच्या आकारावर लैंगिक क्रियेतील आपली रुची, आवड किंवा लैंगिक सुख देण्या-घेण्याची क्षमता अवलंबून नसते. स्तन फार संवेदनशील असतात, हलक्या स्वरूपाच्या स्पर्शानेही ते उत्तेजित होतात. चिञपट किंवा मालिकांमधून देखील स्त्रिया या उपभोगाच्या वस्तू आहेत त्यांनी आकर्षक दिसलंच पाहिेजे असा आभास निर्माण केला जातो. तसेच काही मार्केट धार्जिणे लोक स्तन सुडौल करण्यासाठी उपाय आहेत असा दावा करून त्यांची उत्पादने खपवत असतात. माध्यमांनी दिलेल्या साईजमध्ये जे बसत नाही त्यांना न्यूनगंड आणि जे बसतात त्यांना अहंकार येतो. खरतरं वयानुसार स्तनांचा आकार बदलत राहतो. अनेकवेळा दोन्ही स्तन देखील एकसारखे नसतात. त्यात फिकीर करण्याचं काही कारण नाही. स्तन सुडौल करणारी कोणतीही वैद्यकीय औषधं उपलब्ध नाहीत. चुकीच्या सौंदर्याच्या कल्पनांना नक्कीच छेद देता येवू शकतो. स्तनांच्या आकाराच्या संदर्भातील व्हिडीओची लिंक देत आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. https://www.youtube.com/watch?v=OJSTDekZ4YE

 19. I सोच says

  मासिक पाळीच्या दरम्यान सेक्स केल्याने स्त्रीला किंवा पुरुषाला काहीही अपाय होत नाही. या दिवसांत संबंध आले तर गर्भधारणेची भीतीही नसते. मासिक पाळी च्या दरम्यान सेक्स करू नये असा काहीही नियम नाही. हा एक प्रचलित गैरसमज आहे की मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीर संबंध येऊ देऊ नयेत. ह्या गैर समाजाचा संबंध पाळीच्या काळात स्त्री अपवित्र असते, तिला स्पर्श वर्ज असतो, पाळीतील रक्त अपवित्र असतं म्हणून तिला ‘बाजूला’ बसवलं गेलं पाहिजे ई अशास्त्रीय बाबी ज्या आपण अनेक पिढ्या सांभाळत आलो आहोत त्यांच्याशी आहे. ह्या पितृप्रधान परंपरा आणि गैरसमजुतीनाच प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे.
  पण या सोबतच एक गोष्ट लक्षात ठेवू या की पाळी दरम्यान रक्त स्त्राव होत असतो. काही जणींना या काळात ओटी पोटात दुखणे, पाठ दुखणे किंवा चीड चीड होणे अशा लक्षणांचा सामना करावा लागतो. अशा काळात शरीर संबंधांची इच्छा नसणं, नको वाटणं सहज आहे. तसं असेल तर त्याचा आदर कारण गरजेचं आहे. लक्षात घ्या शरीर संबंधांसाठी त्यात सामील व्यक्तींनी एकमेकांची संमती, इच्छा, एकमेकांप्रती किमान आदर आणि सर्वांचा आनंद ह्या गोष्टीना महत्व देणं फार गरजेचं आहे.
  पाळीच्यावेळी स्त्रीच्या योनीच्या आतल्या भागाला संरक्षण करणाऱ्या जिवाणूंचे संतुलन बिघडलेलं असतं. अशा वेळी जर निरोध न वापरता संभोग झाला व जर पुरुषाला एड्स किंवा इतर लैंगिक आजार असेल तर स्त्रीला लैंगिक आजारांची लागण होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. काहींना मासिक पाळीच्या वेळी योनीतून रक्त जात असताना त्यात लिंग घालून संभोग करायला घाण वाटतं, असं वाटत असेल तर या कळत संभोग करू नये. काही स्त्रियांना मासिक पाळीचा त्रास होतो. या त्रासामुळे तिला विश्रांतीची गरज वाटू शकते. त्रासामुळे तिचा मूड नसेल तर संभोग करू नये.

 20. tan says

  गुदद्वारामधे संभोग करताना लिन्ग ताठर होते इतर वेळी नाही पण बायको गुदात लिन्ग घालू देत नाही काय करावे?

  1. I सोच says

   लैंगिक संबंधांमध्ये समोरच्या व्यक्ती इच्छा आणि संमती असेल तरच ते अधिक सुखकर होऊ शकतात. काहीजणांना गुदमैथुन आवडत नाही. तुम्ही जोडीदाराच्या इच्छेचा आदर ठेवला पाहिजे.

   राहिला प्रश्न लिंगाला ताठरता येण्याचा. त्यावर नक्कीच उपाय शोधता येईल. लैंगिक प्रश्नांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेक पुरुषांना भेडसावतो, तो म्हणजे शीघ्र वीर्यपतन. काहींना याची इतकी लाज वाटते की ते संभोग करायचं टाळतात. या प्रश्नामुळे पुरुषांचा आत्मविश्वास खूप कमी होतो. खालील शिघ्रपातानाविषयी सविस्तर माहिती देणाऱ्या लिंक दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 21. tan says

  गुदद्वारामधे संभोग करताना लिन्ग ताठर होते इतर वेळी नाही पण बायको गुदात लिन्ग घालू देत नाही काय करावे?

  1. I सोच says

   लैंगिक संबंधांमध्ये समोरच्या व्यक्ती इच्छा आणि संमती असेल तरच ते अधिक सुखकर होऊ शकतात. काहीजणांना गुदमैथुन आवडत नाही. तुम्ही जोडीदाराच्या इच्छेचा आदर ठेवला पाहिजे.

   राहिला प्रश्न लिंगाला ताठरता येण्याचा. त्यावर नक्कीच उपाय शोधता येईल. लैंगिक प्रश्नांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेक पुरुषांना भेडसावतो, तो म्हणजे शीघ्र वीर्यपतन. काहींना याची इतकी लाज वाटते की ते संभोग करायचं टाळतात. या प्रश्नामुळे पुरुषांचा आत्मविश्वास खूप कमी होतो. खालील शिघ्रपातानाविषयी सविस्तर माहिती देणाऱ्या लिंक दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 22. rohan p. says

  रोज दिवसातून दोन वेळा हस्तमैथून करणे हे अयोग्य आहे का?
  म्हणजे यामूळे भविष्यात काय दुष्परिणाम होतात काय?
  अतिहस्तमैथूनामूळे पूढे मूल होत नाय हे खरंय का?

  1. Yog says

   सेक्स Toys वापरणं योग्यकी अयोग्य. त्याचे शरीरावर काही परीणाम होतात का?

   1. Yog says
   2. I सोच says

    लग्न न झालेल्या प्रौढ व्यक्तीला, विधवा व्यक्तीला, अपंग व्यक्तींना किंवा इतर व्यक्ती ज्यांना लैंगिक जोडीदार मिळणं कठीण असतं. अशा वेळी जोडीदाराशिवाय लैंगिक आनंद मिळवण्यासाठी काहीजण लैंगिक उपकरणे किंवा खेळणी वापरतात. दुसऱ्या कोणाला धोका न पोहचवता किंवा त्रास न देता लैंगिक खेळणी (sex toys) वापरून लैंगिक आनंद अनुभवण्यास काहीच हरकत नाही. जर योग्य ती स्वच्छता राखून आणि लैंगिक अवयवांना इजा होणार नाही यांची काळजी घेऊन लैंगिक खेळणी (sex toys) वापरली तर काहीही धोका नाही. जर एकापेक्षा अनेक व्यक्तींनी एकच लैंगिक खेळणी किंवा साधने वापरली तर मात्र लैंगिक संबंधांतून पसरणारे आजार होण्याची शक्यता असते.

  2. I सोच says

   हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुनामुळे लग्नानंतर सेक्स करण्यासाठी कोणतीही समस्या येत नाही तसचं मूल होण्यातही काहीही अडचण येत नाही. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. त्यामुळे अपराधी वाटून घेऊ नका. मात्र मात्र हस्तमैथुन केल्याशिवाय किंवा दुसऱ्या कशानेच आनंद मिळत नाही अशी स्थिती येऊ देऊ नका
   आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं, गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील.
   वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत अधिक माहितीसाठी ते लेख नक्की वाचा.

   1. akshay says

    रोज हालवल्याने ने काही प्रॉब्लेम होईल का

    1. I सोच says

     हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे देखील योग्य नाही हेही आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं, गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील. वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत ते नक्की वाचा.
     https://letstalksexuality.com/question/

  3. I सोच says

   हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुनामुळे लग्नानंतर सेक्स करण्यासाठी कोणतीही समस्या येत नाही तसचं मूल होण्यातही काहीही अडचण येत नाही. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. त्यामुळे अपराधी वाटून घेऊ नका. मात्र मात्र हस्तमैथुन केल्याशिवाय किंवा दुसऱ्या कशानेच आनंद मिळत नाही अशी स्थिती येऊ देऊ नका
   आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं, गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील.
   वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत अधिक माहितीसाठी ते लेख नक्की वाचा.

 23. yogesh says

  सर जर सेक्स करताना विर्य लवकर गळत असेल तर जास्त वेळ टिकून राहण्यासाठी टिप्स द्या

  1. yogesh says

   Quickly reply

  2. I सोच says

   लैंगिक प्रश्नांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेक पुरुषांना भेडसावतो, तो म्हणजे शीघ्र वीर्यपतन. काहींना याची इतकी लाज वाटते की ते संभोग करायचं टाळतात. या प्रश्नामुळे पुरुषांचा आत्मविश्वास खूप कमी होतो. खालील शिघ्रपातानाविषयी सविस्तर माहिती देणाऱ्या लिंक दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 24. sanjay karande says

  लिंगाभधिल ठिलेपणा येण्याची कारणे विय्र पिवळसर पातळ दिसणे

  1. I सोच says

   लैंगिक प्रश्नांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेक पुरुषांना भेडसावतो, तो म्हणजे शीघ्र वीर्यपतन. काहींना याची इतकी लाज वाटते की ते संभोग करायचं टाळतात. या प्रश्नामुळे पुरुषांचा आत्मविश्वास खूप कमी होतो. खालील शिघ्रपातानाविषयी सविस्तर माहिती देणाऱ्या लिंक दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 25. ajinkya says

  माझा लिंगावर एका साईड ला त्वचा पांढरी पडली आहे म्हणजे उलल्या सारखी झाली आहे..मला खरुज झाली होती त्यासाठी मी डॉ दिल्याप्रमाणे क्रिम आणी साबण वापरले होते….

  1. I सोच says

   अशा वेळी योग्य त्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणेच योग्य असते…

 26. Rajani says

  Agodarc mulic sex zal ahe he kasavarun samjate

  1. I सोच says

   हे ओळखण्याचा कोणताही मार्ग नाही. वर्जिनिटी ही फार मजेशीर कल्पना आहे. आपले नाते आणि लैंगिक संबंध हे आपल्या इच्छसाठी, प्रेमासाठी आणि नात्याचा भाग म्हणून केले जातात. त्यामध्ये जोडीदाराच्या वर्जिनिटीने काही फरक पडेल असं नाही. आणि जर आधीच्या आयुष्यात लैंगिक संबंध आले का नाही हे माहित करून घ्यायचं असेल, त्याने तुमच्या नात्यावर परिणाम होणार असेल तर बोलणे, संवाद साधणे हा एकमेव मार्ग आहे.

   सेक्स करण्याआधी आणि केल्यानंतर योनीमध्ये म्हणजेच vagina मध्ये काय फरक असतो हे सांगता येत नाही. कुणी जर असा फरक सांगत असेल तर त्याला काहीही शास्त्रीय आधार नाही. मुलींच्या योनीमार्गात एक लवचिक पडदा असतो, ज्याला हायमेन असं म्हणतात. बऱ्याचदा या पडद्याचा संबंध स्त्रीच्या कौमार्याशी लावला जातो. पहिल्या शरीर संबंधांच्या वेळेस रक्त आले तरच स्त्री कुमारी असे मानले जाते. हा खूप मोठा गैरसमज आहे. स्त्रीच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेतून आलेला हा गैरसमज आहे. योनिमार्गातील हा पडदा सायकल चालवणं, खेळ, पोहणं, कष्टाची कामं अशा इतरही कारणांनीही फाटू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक मुलीच्या योनीमार्गात हा पडदा असतोच असं नाही आणि तो पहिल्या सेक्सच्या वेळी फाटून रक्त येतंच असं नाही.

 27. jain guddi says

  मुलांची हस्तमैथुन करण्याची पद्धत कशी आहे

  1. I सोच says

   स्वतःच्या शरीराला स्पर्श करून लैंगिक सुख मिळवण्याच्या क्रियांना हस्तमैथुन म्हणतात. हस्तमैथुनामध्ये लैंगिक अवयवांना स्पर्श करणे, कुरवाळणे किंवा घासणे या क्रियांचा समावेश होतो. वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले गेले आहेत. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/question/

 28. Subodh dhongdi says

  माझे सौ स्तन मोठे आणि ढिले व लोंबलेले आहे तर kay karayache te sanga

  1. I सोच says

   प्रत्येक व्यक्तीनुरुप शरीररचना वेगवेगळी असू शकते. अगदी जुळी मुलं देखील स्वभाव आणि शरीराने एकसारखी नसतात. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक मुलीचे, स्त्रीचे स्तन देखील वेगवेगळ्या आकाराचे असतात. प्रत्येकाच्या प्रकृती आणि वयानुसार लहान, मोठे, सैल अथवा घट्ट असू शकतात . महत्वाचं म्हणजे स्तन मोठे असावेत की छोटे, सैल असावेत की घट्ट असा काहीही मापदंड नाही. समाजामध्ये स्तनांच्या आकाराविषयी अनेक गैरसमज आढळतात. स्तनांचा आकार आणि सौंदर्य किंवा लैंगिक समाधान याच्याशी लावला जातो. पण यात काहीही तथ्य नाही. हे जाणीवपूर्वक पसरवले गेलेले गैरसमज आहेत. स्तनांच्या आकारावर लैंगिक क्रियेतील आपली रुची, आवड किंवा लैंगिक सुख देण्या-घेण्याची क्षमता अवलंबून नसते. स्तन फार संवेदनशील असतात, हलक्या स्वरूपाच्या स्पर्शानेही ते उत्तेजित होतात. चिञपट किंवा मालिकांमधून देखील स्त्रिया या उपभोगाच्या वस्तू आहेत त्यांनी आकर्षक दिसलंच पाहिेजे असा आभास निर्माण केला जातो. तसेच काही मार्केट धार्जिणे लोक स्तन सुडौल करण्यासाठी उपाय आहेत असा दावा करून त्यांची उत्पादने खपवत असतात. माध्यमांनी दिलेल्या साईजमध्ये जे बसत नाही त्यांना न्यूनगंड आणि जे बसतात त्यांना अहंकार येतो. खरतरं वयानुसार स्तनांचा आकार बदलत राहतो. अनेकवेळा दोन्ही स्तन देखील एकसारखे नसतात. त्यात फिकीर करण्याचं काही कारण नाही. स्तन सुडौल करणारी कोणतीही वैद्यकीय औषधं उपलब्ध नाहीत. चुकीच्या सौंदर्याच्या कल्पनांना नक्कीच छेद देता येवू शकतो. स्तनांच्या आकाराच्या संदर्भातील व्हिडीओची लिंक देत आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. https://www.youtube.com/watch?v=OJSTDekZ4YE

 29. shilpa says

  maze lagan tharale aahe ani lagnaparyat amchaya kade 9 mahinyavha kal aahe.asha veli jar aamhi phone varun sex vishayi charcha keli kiva jya ghoshti aamhi bhavishat pratyakshat karnar aahot te jar phone var bolal tar te yogya aahe ka???please sanga.karan asa don teen vela zal aahe ani mala bhitti vatate ki me je karate te yogay nahi.kahi tari chukich aahe.plz advice

  1. I सोच says

   तुम्हाला जर uncomfortable वाटत असेल तर तसं जोडीदाराला मोकळेपणाने सांगा. तुम्हालाही आवडत असेल, तुमची इच्छा, संमती असेल तर यात काहीही गैर नाही. तुमच्या जोडीदाराशी तुमच्या लैंगिक आयुष्याविषयी बोलणे, मनमोकळा संवाद तुमच्या नात्यासाठी चांगलंच आहे.

 30. kavi says

  lagna aadhi phone through sex chukich aahe ka?

  1. I सोच says

   तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला यातून आनंद मिळत असेल तर यात काहीही गैर नाही.

   1. I सोच says

    तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला यातून आनंद मिळत असेल तर यात काहीही गैर नाही. प्रश्न लग्नाआधी किंवा लग्नानंतरचा नाही तर संमती आणि विश्वासाचा आहे.

 31. Yog says

  माझ्या बायकोचे मुल बंद होण्याचे आँपरेशन झाले आहे तरीही तीला गर्भधारणा झाली यावर ऊपाय सुचवा

 32. dipak says

  गर्भ पिशवीत पाणी कसे होते..?

  1. I सोच says

   कृपया तुमचा प्रश्न अधिक विस्ताराने विचारा म्हणजे उत्तर देणे सोपे जाईल.

 33. bandu says

  लिंगाच्या खाली बारीक फुटकळ्या का असतात?

  1. I सोच says

   डॉक्टरांना प्रत्यक्ष भेटून सल्ला घ्यावा, फायदेशीर राहील

 34. Ganesh says

  sir help mi

 35. Ganesh says

  sir sex kartana virya takne aaplya manawar aste ka mhanje garbh hou dene aaplya manawar aste ka ..

  1. I सोच says

   संभोग करताना वीर्यपतन होणार याची जाणीव हळूहळू पुरुषाला व्हायला लागते. आणि एक क्षण येतो की, वीर्यपतन होते. आता वीर्यपतन होते म्हणजे नेमके काय होते? पुरूषबीज वाहिन्यांतून पुरुषबीजं व वीर्यकोषातील वीर्य एकत्रितपणे लिंगातून पिचकारीसारखं बाहेर येतं. पुरुषासाठी संभोगातील हा सर्वोच्च बिंदू असू शकतो.

   आता वळूयात तुमच्या मुख्य प्रश्नाकडे, संभोग करताना वीर्यपतन होणार याची जाणीव हळूहळू पुरुषाला व्हायला लागत असेल तरीही ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे त्यावर आपले पूर्ण नियंत्रण असणे शक्य नाही. म्हणूनच वीर्यपतनाच्या वेळी वीर्य बाहेर टाकणे हा गर्भनिरोधनाचा सुरक्षित उपाय असू शकत नाही. नको असलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी आपल्या जोडीदाराशी संवाद साधून योग्य ते सुरक्षित गर्भनिरोधक वापरणे कधीही चांगले.

   गर्भनिरोधाकांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/contraception

   1. Vaibhav says

    Roj sex kalyani kahi hot nahi na ki va 1 diwasaad kela tr aani maji 1 gf aahe p an tichi pish avinash kadhi kadhi dukatey mg kay karaych va tila khup tras hoto

    1. I सोच says

     तुमच्या जोडीदाराला सेक्स दरम्यान काही त्रास होत असेल तर कोणतीही घाई किंवा जबरदस्ती करू नका. जोडीदाराला वेदना होत असतील तर जवळच्या स्त्रीरोग तज्ञांशी संपर्क साधा.

     सेक्स रोज करावा की दिवसाआड असे काही ठरवून देलेले नाही. ही ज्याची त्याची वैयक्तिक बाब आणि आवडीची गोष्ट आहे. यासाठी तुमच्या जोडीदाराची देखील तितकीच इच्छा आणि संमती आहे का? दोघांच्याही आनंदाचा विचार केला जातो का? हे लक्षात घेणे मात्र महत्वाचे आहे. सेक्स आयुष्यातील महत्वाचा भाग आहे त्यामुळे कितीदा सेक्स केला यापेक्षा त्यातून मिळणारा आनंद, सुरक्षितता आणि समाधान याबद्दल विचार करणे योग्य ठरेल.

 36. Ganesh says

  And sir , mi ani majhya gf kadun unsafe sex jhala first time , ani virya baherch takle tar pregnency yeu shakte ka….

  1. I सोच says

   जर संपूर्ण वीर्य बाहेर पडले असेल तर नक्कीच नाही होणार, परंतु संपूर्ण वीर्य बाहेर आलं आहे हा केवळ अंदाज असू शकतो. अनेकवेळा वीर्यपतन होण्याआधी काही थेंब वीर्य बाहेर येण्याची शक्यता असते. अशा वीर्यात शुक्राणूदेखील असतात. यातून गर्भधारणा होण्याची शक्यता आहे. योग्य ती गर्भनिरोधके वापरुन संभोग करणं नेहमीच फायदेशीर असतं

   1. किशोरी says

    1st बाळंतपणा नंतर पहिली मासिक पाळी कधी येऊ शकते

    1. I सोच says

     तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी खालील लिंकवरील ‘बाळंतपणानंतर पाळी परत कधी येते?’हा लेख वाचा.
     https://letstalksexuality.com/lactation-and-menstruation/

     खालील लिंकवरील ‘बाळंतपणानंतरचे लैंगिक संबंध’ या लेखाचा देखील तुम्हाला उपयोग होऊ शकेल.
     https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/

 37. thank u very much…खूप मस्त web siteआहे…माझे खूप सारे गैरसमज दूर झाले .
  पण मला एक प्रश्न विचारावा वाटतो कि हस्तमैथुन याची ठराविक वेळ म्हणजेच per day or किती दिवसांनी केलं पाहिजे ?
  आणि किती वेळा केलं पाहिजे

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन किती वेळा करावं. याचा काही विशेष मापदंड नाही. हस्तमैथून केल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत. उलटपक्षी हस्तमैथून ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथूनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत मिळेल.
   दुसरीकडे सतत हस्तमैथून करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. चांगले वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा.

 38. Vilas gurav says

  Sir majha ani majhya Patnicha raktgat 1ahe AB+ tar ti pregenant ahe tar amchya rakatgatacha kahi parinam mhanje honarya balat kahi dosh nirman karu shakato Ka.m hanaje apangatav vagaries?????

  1. I सोच says

   रक्तगटासंबंधित एकमेव प्रश्न उद्भवू शकतो तो म्हणजे जर आईचा रक्तगट आरएच निगेटिव्ह (Rh negative) असेल आणि जर तीला आरएच पॉझिटीव्ह (Rh positive) रक्तगट असलेले बाळ झाले तर मात्र आईला पहिल्या बाळंतपणानंतर किंवा गर्भपातानंतर ४८ तासांच्या आत एक इंजेक्शन घ्यावे लागते. जर इंजेक्शन घेतले नाही तर आईला ऍन्टीबॉडीज म्हणजेच काही विशिष्ट प्रकारच्या री-अॅक्शन येऊ शकतात. तसेच जर तीला पुन्हा पुढच्या वेळी देखील आरएच पॉझिटीव्ह (Rh positive) रक्तगट असलेले बाळ झाले तर त्या बाळावर देखील त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते.
   पुन्हा एकदा आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की समान रक्तगट असणाऱ्या पालकांना मुल होण्यात काहीही अडचण येत नाही.

 39. shekhar says

  हा कसला प्रश्न ? मुल लैंगिक भावनेत येउन हस्तमैथुन करतात .अजुन तुला समजल नसेल तर तुला एकदा बघाव लागेल .

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन किती वेळा करावं. याचा काही विशेष मापदंड नाही. हस्तमैथून केल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत. उलटपक्षी हस्तमैथून ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथूनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत मिळेल.
   दुसरीकडे सतत हस्तमैथून करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. चांगले वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा.
   असं दिसून आलं आहे की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील.
   हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. त्यामुळे अपराधी वाटून घेऊ नका. मात्र हस्तमैथुन केल्याशिवाय किंवा दुसऱ्या कशानेच आनंद मिळत नाही अशी स्थिती येऊ देऊ नका.

 40. सविता says

  माझे पती 15-15 दिवस माझ्या जवळ येत नाहीत
  आले तरी शिघ्रपतन होते
  त्यामुळे माझी खुप चिडचिड होते

  1. I सोच says

   लैंगिक प्रश्नांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेक पुरुषांना भेडसावतो, तो म्हणजे शीघ्र वीर्यपतन. काहींना याची इतकी लाज वाटते की ते संभोग करायचं टाळतात. या प्रश्नामुळे पुरुषांचा आत्मविश्वास खूप कमी होतो. खालील शिघ्रपातानाविषयी सविस्तर माहिती देणाऱ्या लिंक दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

  2. I सोच says

   संभोगादरम्यान वेळेआधीच लिंगातून वीर्य बाहेर येणे म्हणजे शीघ्रपतन. साधारणतः संभोग 3-5 मिनिटे चालतो. अर्थात प्रत्येकासाठी हा काळ कमी जास्त असू शकतो. मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी वेळात वीर्य बाहेर येत असेल तर दोन्ही जोडीदारांची निराशा होऊ शकते. शीघ्रपतन कोणत्याही वयात होऊ शकते. ही अनेक पुरुषांमध्ये आढळणारी समस्या आहे आणि त्यावर निश्चितच उपाय करता येईल त्यामुळे निश्चिंत रहा. शीघ्रपतनाविषयी सविस्तर माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करून लेख वाचा. https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/ तसेच https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/ या लिंक वरील लेखामध्ये लेखात शीघ्र वीर्यपतनावर एका तार्किक उपायाचा विचार केला गेला आहे, हा लेख नक्की वाचा. या उपायाचा फायदा होत नसेल तर योग्य त्या डॉक्टरांची अवश्य मदत घ्या.

   आपण आणखी एक महत्वाची गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे की, संभोग हा लैंगिक समाधानाचा एकमेव मार्ग नाही. त्यामुळे तुम्ही प्रणयक्रीडा (fore play) करता यातूनही जोडीदाराला लैंगिक समाधान मिळू शकते. पण तुमच्या जोडीदाराला लैंगिक समाधान मिळते की नाही हे समजून घेण्यासाठी मनमोकळा संवाद हवा.

 41. vinayak says

  Sir kiss kelya ntr HIV hotoka

  1. I सोच says

   फक्त किस केल्याने किंवा चुंबन घेतल्याने काही लैंगिक आजार किंवा एच. आय. व्ही होत नाही. एच. आय. व्ही असणाऱ्या व्यक्तीला किस केल्याने देखील लैंगिक आजार होण्याचा धोका नाही. मात्र, एच. आय. व्ही बाधित व्यक्ती व तिचे चुंबन घेणारी व्यक्ती दोघांच्याही ओठांना अथवा तोंडात जखम असेल व किस करताना अथवा चुंबन घेताना रक्ताशी संपर्क आला तर एच. आय. व्ही ची लागण होऊ शकते. नाही. किस केल्याने लैंगिक आजार होण्याचा धोका नाही. मात्र यापुढे जाऊन लैंगिक संबंध येणार असतील तर कंडोम वापरा.

 42. kamini says

  मला असे विचारायचे होते की संबंध केल्यावर
  किती दिवसांत मूल होण्याची शक्यता असते.
  कृपया करून मला उत्तर दया.

  1. I सोच says

   प्रत्येकवेळी संबंध केल्यावर मूल होईलच असे नाही. मूल होण्यासाठी स्त्रीबीज आणि पुरुषबीज याचं मिलन होणं आवश्यक आहे. मासिक पाळी येण्य़ाच्या आगोदर १०-१४ दिवस आगोदर एक स्त्रीबीज बीज वाहिनीत येतं. इथे ते साधारण एक दिवस जिवंत राहतं आणि याच दरम्यान पुरुषबीजाशी संपर्क आला तर गर्भधारणा होण्याची शक्यता वाढते.
   गर्भधारणा नक्की कशी होते हे वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/conception/

  2. I सोच says

   तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/conception/
   यांविषयीचे अनेक प्रश्न वेबसाईटवर चर्चिले गेले आहेत तेही वाचा.
   https://letstalksexuality.com/question/

 43. सचिन says

  पती पत्नीचे वय समान किवा पती हा पत्नी पेक्षा वयाने लहान असल्यास मुल होत नाही का….?

  उदा. मुलगा वय २८ व मुलगी वय २८ किवा मुलगा वय २७ व मुलगी वय २८ असे असल्यास मुल होत नाही का..?

  1. I सोच says

   लग्नाच्या नात्यामध्ये जसा मुलगा मुलीपेक्षा मोठा असलेला चालतो तसेच मुलगी मुलापेक्षा मोठी असेल तर काहीही समस्या नाही. तुमचे एकमेकांवर प्रेम असेल, विश्वास असेल आणि लग्नाचं नातं एकमेकांसोबत जगायचं असेल तर बाकी गोष्टींचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. राहिला प्रश्न गर्भधारणेचा. सर्वसामान्यपणे १८ ते ३० हे वय गर्भधारणेसाठी सुरक्षित मानले जाते. १८ च्या आतील आणि ३० नंतर झालेल्या गरोदरपणात काही धोके उद्भवण्याची शक्यता असते. मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आणि निरीक्षणाखाली अनेक ३० च्या गर्भधारणेस अडचण येत नाही. मात्र काही धोके उद्भवण्याची शक्यता असते. गरोदर होण्यासाठी फक्त वयाचा विचार न करता, स्त्रीच्या आरोग्याची स्थिती, तिची मानसिक तयारी, इच्छा या गोष्टींचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

 44. raaj says

  मी आणि माझी गर्लफ्रेंड आम्ही खूप वेळा सेक्स केला आहे पण ह्यावेळी सेक्स केल्यानंतर लघवी करताना तिच्या योनीतुन रक्त आलं. आणि दोन तीन दिवस येतच राहील लघवी करताना योनी थोडीफार सुजली आहे, तिला खूप भीती वाटतेय ह्याची, तरी हे काशामुळें घडलं असेल ह्यापूर्वी कधी ब्लड आलं नव्हतं? ती प्रेग्नेंट तर नाही ना होणार आम्ही कंडोम युज केलेला, रक्तस्त्राव कसा थांबवावा? काही उपाय सांग प्लीज

  1. I सोच says

   कृपया योग्य त्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 45. Rushi natkar says

  संभोग कसा करावा

  1. I सोच says

   खरंतर संभोग कसा करावा हा ज्याने त्याने आपल्या जोडीदारासोबत मिळून ठरवण्याची गोष्ट आहे. पहिल्यांदा सेक्स करताना मनात शंका, भीती असणे स्वाभाविक आहे. वेबसाईटवरील ‘सेक्स बोले तो’ हा सेक्शन आणि प्रश्नोत्तरे हा सेक्शन अवश्य वाचा. खाली लिंक दिली आहे.

   https://letstalksexuality.com/category/talking-about-sex/

   https://letstalksexuality.com/question/

 46. abhi says

  लिंग वाकडे(उजव्या ) आहे व अंडाशय खालीवर आहे योग्य मार्गदर्शन करा व लैंगिक जीवनावर काही फरक होईल का?

  1. I सोच says

   लिंगातील वाकडेपणा हा बऱ्याच पुरुषांना सतावणारा प्रश्न असतो परंतु नैसर्गिकरित्या सर्वच पुरुषांच्या लिंगाला थोड्या फार प्रमाणात बाक असतो. फार थोड्या पुरुषाचं लिंग अगदी सरळ असतं. या बाकामुळे संबंधांच्या वेळी काही अडचण येत नाही. परंतु संभोग करताना जर का वेदना होत असतील तर डॉक्टरचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल. क्वचित केसेस मध्ये लिंगाचा वाकडेपणा खूप जास्त वाढलेला दिसतो व त्यामुळे लिंगाला योनीत किंवा गुदद्वारात प्रवेश करताना अडचण येते. शस्त्रक्रिया करून किंवा मेडिकल उपकरणांचा वापर करून लिंगाचा बाक कमी करता येऊ शकतो.
   फार काही त्रास होत नसेल तर काळजी करू नका. व्यक्ती तितक्या प्रकृती.
   शिश्नाच्या खालील बाजूस वृषण असते. या वृषणामध्ये दोन बीजकोष असतात. या दोन्ही बीजकोषाचा आकार सारखाच असतो असं नाही. जर लिंगाला संभोगादरम्यान ताठरता येत असेल आणि वीर्यामध्ये पुरेसे शुक्राणू असतील तर अंडकोष किंवा वृषण लहान असल्याने काहीही अडचण येत नाही. सेक्स किंवा संभोग करताना जर लिंगाला ताठरता येत असेल तर संभोग करताना अथवा लैंगिक सुखामध्ये बाधा येत नाही आणि तुमच्या वीर्यामध्ये सशक्त शुक्राणू असतील तर गर्भाधारनेस अडचण येत नाही. यामध्ये जर काही अडचण येत असेल तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. अन्यथा काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही.
   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख तसेच वेबसाईटवर चर्चिले गेलेले यासंदर्भातील लेख वाचा.

   https://letstalksexuality.com/male-body/
   https://letstalksexuality.com/question/

 47. सचिन says

  thank you sir…
  खूप छान माहिती दिलीत

  1. I सोच says

   धन्यवाद …

 48. sonu....... says

  sir maza ek problem aahe mala sex karatana khup bhiti vatate kay karu…..please

  1. I सोच says

   सेक्स किंवा संभोग करताना तुम्हाला भीती का वाटते यामागचे कारण शोधले पाहिजे. सेक्सविषयी आपल्या मनात अनेक समज,गैरसमज असतात. आधीच्या सेक्सचा अनुभव चांगला नसेल, इतरांनी सांगितलेले त्यांचे वाईट अनुभव तसेच काही ऐकीव गोष्टी यामुळे देखील मनात भीती असू शकते.पुरेसे शास्त्रीय ज्ञान नसेल तर ‘गर्भधारणा तर होणार नाही ना?’ याची देखील भीती असू शकते.
   तुम्हाला नक्की कशाची भीती वाटते हे शोधून काढा. त्याविषयीची योग्य माहिती मिळावा. वेबसाईटवरील ‘आपली शरीरे’, ‘सेक्स बोले तो’ हा सेक्शन तसेच ‘प्रशोत्तरे’ नक्की वाचा. यामुळे तुमच्या मनातील शंका आणि काही चुकीच्या समजुती असतील तर त्या दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल.

   शेवटी एकच सांगावेसे वाटते, सेक्स करण्यामध्ये, प्रेम करण्यामध्ये आणि शरीर संबंध ठेवण्यामध्ये पाप किंवा घाण असं काही नाही. आपली जवळीक आपण या क्रियांमधून व्यक्त करत असतो. मात्र ही जवळीक दोन्ही जोडीदारांच्या संमतीने व्हायला हवी. तुम्हाला आणखी काही शंका असेल तर आम्हाला नक्की लिहा. तुमच्या मनातील भीती दूर झाल्यानंतर आम्हाला नक्की कळवा.
   खूप खूप शुभेच्छा…

 49. Akash joshi says

  माझ वय २० आहे मी पोर्न फ्लिम्स पाहतो व आठवड्यातून
  ३ते ४वेळा हस्त मैथून करतो तसेच मी खुप धार्मीक असल्या मुळे मला कधी कधी हस्तमैथूना बद्दल नकारात्मक भाव निर्माण होतो
  हस्त मैथून कडे धार्मीक पद्धती कशा प्रकारे पाहते व हस्त मैथूना बाबत साकारात्मक दृष्टीकोन कसा ठेवावा या बद्दल मार्गदशन करा

  1. I सोच says

   हस्तमैथून केल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत. उलट हस्तमैथून ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथूनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत मिळेल. दुसरीकडे सतत हस्तमैथून करण्याची इच्छा निर्माण होणे हे देखील योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा.

   हस्तमैथुनाकडे धर्म कसा पाहतो याचा आमचा सविस्तर अभ्यास नाही मात्र लैंगिक इच्छा होणे आणि हस्तमैथुन नैसर्गिक आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत हे मात्र नक्की !

 50. RUTUJA Gaikwad says

  माझे वक्ष खुप ढिले आहेत . त्यमुळे माझे पती नोहमी नाराजी दाखवतात . यावर उपाय सुचवा please…

 51. Salim says

  पाळी जाऊन 16 दिवस झाले तरी देखील माझ्या पत्नीस लघवितुन ब्लड जात अधुन मधून. काही प्रॉब्लम असू शकतो का? आमच्यात अजुन तरी जवळीक झालेली नाही…आणि पोटात सुद्धा दुखत नाही…

  1. I सोच says

   कृपया स्त्री रोग तज्ञांशी संपर्क साधा.

 52. Salim says

  16 divsat pali yeu shakte ka?? Jr adhun madhun blood jaat asel tr kay karave?? Kahi ghabrnyasarkhe tr nahi na?? Plz tell me.

 53. roshan says

  खरुज ऊपाय सुचवा

  1. Digvij says

   Kz cream ahe 162 r.s la ti vapra khup changli ahe . Jithe jithe infection zalay titha divsat in 2 3 lava mhanje sakali anghol zalyavar ani ratri zopnya adhi

 54. sagar says

  Majhya lingatun 2-3vela virya baher yete yavar upay sanga p Pls lavkar.

 55. sagar says

  Majhya lingatun 2-3vela virya baher yete yavar upay sanga p Pls lavkar

 56. Digvij says

  मी माझ्या girlfrind बरोबर sex केला आणि तिच्या पोटात खूप दुखतंय. काय करू आणि ती sex position change करू देत नाही ती सेक्स करते वेळी तिचे पाय जुळून ठेवते तिला पाय स्प्रेड कर म्हणलं तरी ती ऐकत नाही असं करण्या मुळेच तर तिच्या पोटात दुखत नसेल ना आणि खूप पोटात दुखतं. लवकरात लवकर उपाय सांगा मला खूप टेंशन आलं आहे?

 57. आकाश says

  **मला पॉर्न मुव्ही पाहणे खुप आवडते , मला पॉर्न मुव्ही पाहील्याने मनाला बर वाटते , कधी कधी मला अस वाटते कि पॉर्न मुव्ही पाहणे हे विकृत बुद्धी चे लक्षण आहे अस काय आहे का ?

  **हस्तमैथून ही करतो आठवड्यातून एकदा किवा महीन्यातून दोन ते तीन वेळा पॉर्न मुव्ही पाहत हस्तमैथून करतो यात काय गैर नाही ना पॉर्न मुव्ही पाहू का नको ? आणि पॉर्न मुव्ही पाहील्याने होणारा बुद्धीवर परिणाम काय होतो??  ?साकारात्मकव  नकारात्मक दोन्ही स्पष्ट सांगा??  वीर्य रस्खला नतर होणारी उदासी कशी घालवायची ?या करिता हस्तमैथून करताना कोनता भाव ठेवावा ज्याने करून वीर्य रस्खला नंतर अपराधी भाव नष्ट होईल ????
  प्लिज सर उत्तर द्यावे**

 58. sachin says

  नमस्कार सर,
  आपण मागच्या वेळेस खूप छान माहिती दिलीत. मला आता गर्भ धरणे विषयी माहिती हवी आहे.

  माझ्या पत्नीची मासिक पाळी पुढे जात असते olivation काळात तिच्या खूप पोटात दुखते. मासिक पालीची तारीख निघून गेल्या नंतर म्हणजेच ५ ते ६ दिवसानी युरीन मार्फत गर्भ चाचणी केली असता सकारात्मक येते परंतु ७ किवा ८ व्या दिवशी मासिक पाळी येते. या सर्व घटनान मुळे माझही पत्नी खूप टेनशन घेत आहे.
  हे कश्यामुळे होत असावे व त्या वर काय निदान करता येईल यावर कृपया मार्गदर्शन करावे.

  please its so urgent sir………

  1. I सोच says

   तुम्हाला वेबसाईटवरील माहिती उपयोगी पडत आहे, हे ऐकून छान वाटले. तुमच्या पत्नीची युरीन टेस्ट सकारात्मक येते आणि पुन्हा लगेच ७ ते 8 दिवसांनी मासिक पाळी येते याचे कारण शोधण्यासाठी कृपया योग्य त्या स्त्री-रोग तज्ञांचा सल्ला घ्या.

 59. jack says

  is there any side effect due to hastmaithun on increasing hight ….

  1. I सोच says

   This is false information or a myth spread to prevent people from masturbating. There is no any relation between masterbation and increasing height Touching our own body to feel sexual pleasure is known as masturbation. Masturbation includes touching, stroking and rubbing one’s own genitals. These are natural acts. Girls and boys as well as men and women perform this activity. As long as we are not hurting ourselves or letting it interfere with everyday work, there is no harm in masturbation.

   1. Irfan mulani says

    Maze vrushan khali var aahet upay sanga plz

    1. let's talk sexuality says

     घाबरु नका काहीही करायची गरज नाही आहे. कारण एकतर दोन्ही वृषण समान आकाराचे नसतात व दुसरे म्हणजे एक वृषण दुसऱ्यापेक्षा थोडं मोठं असतं व थोडं खाली लोंबत असतं. हे फार नॉर्मल आहे.

 60. NIKHIL says

  MANATALE BHARPUR QUESTIONS DUR JHALE THANK YOU……..

  1. I सोच says

   धन्यवाद… तुमच्या वेबसाईटबद्दलच्या सूचना आम्हाला नक्की कळवा.

 61. Rushali says

  प्रेग्नेंट करण्यासाठी……कोणत्या कालावदी सेक्स केल पाहिजे

  1. I सोच says

   याविषयीचे अनेक लेख आणि प्रश्नांची उत्तरे वेबसाईटवर अनेकदा चर्चिले आहेत ते नक्की वाचा. खाली एका लेखाची आणि प्रश्नोत्तरांची लिंक दिली आहे.
   https://letstalksexuality.com/conception/
   https://letstalksexuality.com/question/

 62. amit surya says

  मला सेक्स करताना खूप समस्या होतात तिची योनी लवकर ओली होत नाही आणि ती जेंव्हा ओली होते तेव्हा माझे वीर्यपतं होते कृपया मला मदत करा

  1. I सोच says

   स्त्रीला उत्तेजित व्हायला पुरुषांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. या तफावतीमुळे दोघांना जवळपास एकाच वेळी परमोच्च लैंगिक सुखाचा बिंदू अनुभवणं अवघड होतं. लैंगिक सुखाचा आनंद दोघानांही कसा घेता येईल यावर विचार व्हायला हवा.
   तुम्ही ज्या जोडीदारासोबत समागम(संभोग/सेक्स) करता त्याच्याबद्दल आदर असणं महत्वाचं आहे. ज्यावेळी तुम्ही समोरील जोडीदाराला केवळ संभोग(सेक्स) करण्याची वस्तू समजता त्यावेळी लैंगिक सुख कितपत मिळेल यावर शंका आहे. जोडीदाराच्या कलेने, त्याला कोणत्या गोष्टींमधून/कृतींमधून आनंद मिळतो हे पाहणं लैंगिक उत्तेजनेसाठी महत्वाचं असतं. लैंगिक संबंधांमध्ये, हस्तमैथुन करताना किंवा कुठल्याही प्रकारे लैंगिक उत्तेजना मिळाल्यावर एक क्षण असा येतो जेव्हा लैंगिक सुखाचा परमोच्च बिंदू गाठला जातो. हा सुखाचा बिंदू गाठल्यावर शरीराला, मनाला एकदम हलकं, शांत वाटू लागतं. यालाच इंग्रजीमध्ये ऑरगॅझम असं म्हणतात. स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही ऑरगॅझमचा अनुभव येतो. स्त्री-पुरुषांच्या ऑरगॅझम बद्दल अधिक माहिती पुढे दिली आहे.
   पुरुषांमधील ऑरगॅझम
   लैंगिक उत्तेजना मिळाल्यावर पुरुषाचं लिंग ताठर होऊ लागतं. हृदयाचे ठोके वाढतात, शरीरात एक प्रकारचा ताण निर्माण होतो. पण हा ताण हवाहवासा वाटत असतो. लिंग ताठर झाल्यानंतर काही काळाने हा ताण अगदी टोकाला पोचतो आणि त्याच क्षणी लिंगातून वीर्य बाहेर येतं. याला वीर्यपात म्हणतात. किंवा इंग्रजीमध्ये याला इजॅक्युलेशन म्हणतात. ऑरगॅझमनंतर लिंग परत शिथिल होतं आणि शरीराला मोकळं, हलकं वाटू लागतं. पुरुषांचा ऑरगॅझम वीर्य बाहेर येण्याशी निगडित आहे.
   स्त्रियांमधील ऑरगॅझम
   स्त्रियांना अशा प्रकारची संवेदना किंवा जाणीव असते हेच अनेक स्त्री पुरुषांना माहित नसतं. त्यामुळे अनेक स्त्रियांना ऑरगॅझमचा अनुभवच आलेला नसतो. स्त्रियांच्या योनिमध्ये क्लिटोरिस नावाचा एक पूर्णपणे लैंगिक अवयव असतो. क्लिटोरिस अतिशय संवेदनशील अशा स्नायूंनी बनलेला असतो. त्याचं टोक मूत्रद्वाराच्या किंवा लघवीच्या जागेच्या वरच्या बाजूला असतं पण त्याची आतली रचना संपूर्ण योनिमध्ये असते. क्लिटोरिसला स्पर्श झाला, ते घासलं गेलं की ते उत्तेजित होऊन थोडं ताठर होतं. हळूहळू त्यातील संवेदना वाढतात. स्त्रीच्या हृदयाचे ठोके वाढतात आणि लैंगिक सुखाचा बिंदू गाठला की योनि व योनिमार्गातील, गुदद्वाराचे स्नायू प्रसरण आकुंचन पावतात आणि स्त्रीला लैंगिक सुखाचा अनुभव येतो. अनेकदा स्तनाग्रं किंवा शरीरातील इतर अवयवांना कुरवाळल्याने किंवा स्पर्श केल्यानेही ऑरगॅझम यायला मदत होते.
   स्त्री आणि पुरुष जर संबंध करताना एकताल झाले असतील, एकमेकांच्या कलाने संबंध करत असतील तर दोघांनाही एकाच वेळी ऑरगॅझमचा अनुभव येतो. मात्र दर वेळी असं होईलच असं नाही. मात्र लैंगिक संबंधांमध्ये दोघांनाही हे सुख अनुभवण्याचा अधिकार आहे.

 63. उमेश says

  सर संभोग करताना लिंग नेमके योनी मध्ये कोठे टाकावे आणि स्त्रियांची लघविचि जागा कोठे असते ,लगविच्या जागेत लिंग जाते का ? लिंग बरोबर गेले हे कसे समजावे

  1. I सोच says

   स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/female-body/

 64. उमेश says

  पोस्ट सेंड होत नाही सर कारण काय?

  1. I सोच says

   तुम्ही कोणत्या पोस्टबद्दल बोलत आहात ते समजू शकले नाही.

   1. उमेश says

    धन्यवाद मिळाली माहिती

    1. I सोच says

     धन्यवाद… वेबसाईट नियमित वाचत जा आणि तुमच्या सूचना प्रतिक्रिया नक्की कळवा…

 65. उमेश says

  मुलाचे खरे आई वडील कसे ओळखावे म्हणजे खरा बाप कोण हे कसे समजते

  1. I सोच says

   तांत्रिकदृष्ट्या तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे झाल्यास, मुलगा किंवा मुलगी यांचा आणि वडिलांचा DNA किती प्रमाणात जुळतो यावरून मुलाचे वडील कोण हे ओळखता येते.

 66. anjali says

  me ani maza bf ami kiss kel january chya start week mdhe…ani amchyat purn pne sex jhal naia..fkt ling touch jhal mazya vagina la…purn pne aat nahi gel…yala 1 month jhala ahe ani tyanantr mla problem nahi ala..tyamule mnat shnka nirman jhali ahe ki me pregent tr nsel na..plz mmargdarshan krawe.

  1. I सोच says

   काळजी करु नकोस. फक्त किस केल्यामुळं गर्भधारणा होत नाही. जर पुरुषांच्या लिंगामधून झालेलं वीर्यपतन योनीमध्ये गेलं तर गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते. केवळ योनीला लिंगाचा स्पर्श झाल्याने गर्भधारणा होत नाही. तुझी मासिक पाळीची वेळेवर आली तर काळजी करण्य़ाचं कारण नाही.
   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/conception/

   1. sattu says

    Pregnent rahnyasathi kiti vela sex kela pahije

 67. Ajit says

  हस्तमैथुन केल्यास आपल्या चेहरा वर फुटकळ्या येऊ शकते काय येत असतील तर ऊपाय सांगा माझे वय 18

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन ही एक आनंददायी स्वाभाविक म्हणजेच नॉर्मल क्रिया आहे. हस्तमैथुनामुळे चेहऱ्यावर फुटकळ्या किंवा पिंपल्स येतात हा गैरसमज आहे. पिंपल्स किंवा ज्याला मुरुमं म्हणतात ते त्वचेशी संंबंधित असतात. शरीरात जे वेगवेगळे हार्मोन्स, किंवा संप्रेरक तयार होतात त्यामुळे पिंपल्स येतात. चेहरा साध्या पाण्याने नियमित धुवा. तेलकट खाणं कमी करा. चेहऱ्याला कोणतेही क्रीम किंवा इतर प्रसाधनं लावू नका. काही काळाने पिंपल्सची समस्या जाऊ शकेल. खूप प्रमाणातवर पिंपल्स येत असतील तर काही वेळा वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात. चिंता करत राहू नका. यात घाबरण्यासारखं काही नाही.

   हस्तमैथुन करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे देखील योग्य नाही हेही आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तसे जर का होत असेल तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा.

 68. mayur patil says

  Sir, doghanchya sahamatine nehmi sex hot asel tar stri chi tabyet sudharte ( jar adhich partner barik asel tar ) ha gairsamaj ahe ka , me mitrankadun nehmi aikto nehmi sex kelyavar stri chi tabyet sudharte he kharach ahe ka …..

  1. I सोच says

   तुम्ही हाच प्रश्न, वेबसाईटवरील प्रश्नोत्तरे या सेक्शनमध्ये विचारला होतात. तिथे या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.तुम्हाला उत्तर शोधणे सोपे जावे यासाठी तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तराची लिंक देत आहे.
   https://letstalksexuality.com/question/about-health-jar-doghanchya-sahamatine-sex-nehmi-hot-asel-tyat-female-physically-barik-asel-tar-nehmi-sex-kelyane-female-chi-tabyet-sudharte-ha-gairsamaj-aahe-ka-kinva-satya-aahe-karan-barech-mitra/

   वेबसाईटवरील इतर प्रशोत्तरे आणि लेख नक्की वाचा.

 69. anjali gaikwad says

  Thnkx for the information……mla ajun eka vidhya bddl mahiti pahije hoti…te mhnje pali late jhalia mg ata tila lwkr ks anta yeil yasathi kay kraw lagel..dr bolle stress mule ht as..bt tri hi…problem n aslyane tension yet n ata exams ahet so problem lwkr ala tr exams la trass ny honar

  1. I सोच says

   तुमच्या उत्तरासाठी खालील लिंकवरील ‘माझी पाळी इतकी उशिरा का येते?’ हा लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/menstrual-cycle-length/
   तसेच वेबसाईटवर याविषयीची अनेक प्रश्नोत्तरे चर्चिली आहेत. ती नक्की वाचा. खाली एक प्रश्न आणि त्याचे उत्तर देत आहे.
   https://letstalksexuality.com/question/pali-lavakr-yaavi-mhanun-gharguti-home-upay-sanga/

 70. anjali gaikwad says

  Thnx sir….mla ajun ek vicharayche ht.ki pali late jhalia ata tr tila lwkr kshi anya yeil…kay option ahe ka yasathi..

  1. I सोच says

   तुमच्या उत्तरासाठी खालील लिंकवरील ‘माझी पाळी इतकी उशिरा का येते?’ हा लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/menstrual-cycle-length/
   तसेच वेबसाईटवर याविषयीची अनेक प्रश्नोत्तरे चर्चिली आहेत. ती नक्की वाचा. खाली एक प्रश्न आणि त्याचे उत्तर देत आहे.
   https://letstalksexuality.com/question/pali-lavakr-yaavi-mhanun-gharguti-home-upay-sanga/

 71. Pravin says

  42 वर्षाची स्ञी बाळाला जन्म देऊ शकते का?

  1. I सोच says

   सर्वसामान्यपणे १८ ते ३० हे वय गर्भधारणेसाठी सुरक्षित मानले जाते. १८ च्या आतील आणि ३० नंतर झालेल्या गरोदरपणात काही धोके उद्भवण्याची शक्यता असते. वयाच्या 45-50 च्या आसपास कधी कधी त्याहीनंतर स्त्रीचं पाळीचक्र थांबतं. याचं साधं कारण म्हणजे बीजकोषात बीजं तयार होणं थांबतं.वाढत्या वयानुसार, विशेषतः वयाच्या, पस्तीशी, चाळीशीनंतर स्त्रीबीजांची संख्या घटते. संख्येबरोबर स्त्रीबीजांची गुणवत्ता व फलनक्षमता कमी होते. गर्भधारणा झाली तर गर्भपातांचे प्रमाण व बाळात व्यंग असण्याचे प्रमाण वाढते. हे सर्व नैसर्गिक आहे. तंत्रज्ञानाामध्ये झालेल्या विकासाचा उपयोग करून डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली कृत्रिमरीत्या गर्भधारणा होऊ शकते मात्र हे गर्भारपण ‘हाय रिस्क’ असते. गर्भपात, रक्तदाब वाढणे, साखर वाढणे, सीझरची शक्यता जास्त संभवते. याविषयीची अधिक माहिती तुम्हाला स्त्रीरोग तज्ञ देऊ शकतील. तुमच्या माहितीसाठी चाळीशीनंतर येणाऱ्या ‘मेनोपॉज’ विषयीचे लेख देत आहे ते नक्की वाचा.

   https://letstalksexuality.com/menopause/
   https://letstalksexuality.com/menopause-and-sexual-life/

 72. उमेश says

  सर योनी च्या खाली लिंग घालुन संभोग केला तर प्रेग्नसि राहू शकते का?

  1. I सोच says

   संभोग करताना योनीमध्ये वीर्य गेले आणि हे संबंध पाळीचक्रामधील गर्भधारणेसाठी पूरक असलेल्या काळात आले असतील तर गर्भधारणेची शक्यता नाकारता येत नाही. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/conception/
   https://letstalksexuality.com/contraception/
   शिवाय वेबसाईटवर याविषयीचे अनेक प्रश्नोत्तरे चर्चिली आहेत ती नक्की वाचा.
   https://letstalksexuality.com/question/

  2. manoj says

   हस्तमैथुन केल्यास माझे वीर्य बाहेर पडत नाही.काय करु?

  3. manoj says

   हस्तमैथुन केल्यास माझे वीर्य बाहेर पडत नाही.काय करु?

 73. Shankar Dhebe says

  divasatun kiti vela sex karava

  1. I सोच says

   सेक्स किती वेळा करावा याचा काही मापदंड किंवा शास्त्रीय प्रमाण नाही. सेक्स ही अशी गोष्ट आहे जी करणाऱ्यांनी ठरवायची असते. किती वेळा, कुणासोबत, केव्हा, कुठे आणि का हे ‘क’कार सेक्सबाबत मिळून ठरवायचे असतात. जर कसलंही दडपण नसेल, त्रास होत नसेल, सुख मिळत असेल, मज्जा येत असेल, एकमेकांची ओढ वाटत असेल तर चिंता करू नका. मात्र एकत्र येणं म्हणजे फक्त सेक्स करणं असं मात्र समजू नका. कधी कधी नुसती सोबतही तितकीच सुखद, आनंददायी असू शकते.
   शेवटी एवढंच… मनाचा आवाज ऐका. पण एकट्याच्या नाही…दोघांच्या.

   याबाबत अनेक प्रश्न वेबसाईट वर चर्चिले आहेत ते नक्की वाचा. खाली दोन प्रश्नोत्तरांची लिंक देत आहे.
   https://letstalksexuality.com/question/amchya-doghanche-age-25-years-ahe-amhi-mahinyatun-ekda-sex-karto-24-hrs-chya-vele-madhe-7-8-vela-sex-hoto-te-yogya-ahe-ka-kiti-vela-karava/#comment-6929
   https://letstalksexuality.com/question/mahinyatun-navra-baykone-kiti-vela-sex-karava/

 74. सुनील खरबावकर says

  माझे सेक्स करतांना लिंगात योग्य प्रमाणात ताठरता येत नाही , असे कशामुळे होत असेल ,गर्मी मुले असे होते का ?

  1. I सोच says

   पहिलं आपण हे समजून घेऊया की, पुरुषांच्या लिंगात ताठरपणा येतो म्हणजे काय होतं. लैंगिक उत्तेजना मिळाल्यामुळे मेंदू अशा वेळी रक्ताचा प्रवाह लिंगाच्या दिशेने वाढवतो आणि त्या प्रवाहाच्या दाबामुळे लिंगात ताठरता येते. परंतु या प्रक्रियेवर त्या त्या व्यक्तीचं शारीरिक स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य, वय इत्यादीचा प्रभाव असतो. वयानुसार पुरुषांमध्ये कार्यरत असलेल्या टेस्टेरॉन या विशिष्ट सम्प्रेरकाचे प्रमाण ही कमी होत जाते ज्यामुळे लैंगिक उत्तेजनही कमी होत जाते आणि हे नैसर्गिक किंवा स्वाभाविक आहे. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य असेल, ताणताणाव असतील तर अशा स्थितीतही शरीर संबंधांप्रति अनिछा, अल्पकालीन ताठरता, वीर्य लवकर बाहेर येणे अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो. लिंग शिथिलतेचा प्रश्न हा अनेक पुरुषांना भेडसावत असतो. जर यामुळे लैंगिक सुख अनुभवण्यास त्रास होत असेल तर त्याला आपण समस्या म्हणू शकतो यामुळे दोन्ही जोडीदारांची निराशा होऊ शकते. सेक्सविषयी भीती किंवा अति आतुरता, कामाचा किंवा इतर प्रकारचा ताण, लैंगिक संबंधाचा आधीचा अनुभव फारसा आनंददायी नसेल तर त्यामुळेही असा त्रास होऊ शकतो होऊ शकतो. काही वेळा काही शारीरिक आजारही कारणीभूत ठरतात. यासाठी सेक्सची सवय झाली की हळू हळू यावर ताबा येतो. रिलॅक्सेशन पद्धतींचा उपयोग होऊ शकतो. सेक्स आणि संभोगाबद्दलची चिंता, दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा उपयोग होईल. तसंच ऑरगॅझम कधी येतो, त्याआधी शरीरात, मनात काय संवेदना निर्माण होतात याचं निरीक्षण करा. त्या क्षणी समागमाचा वेग थोडा मंदावण्याचा प्रयत्न केला तर लवकर वीर्य बाहेर येणार नाही. यासाठी जोडीदाराचं सहकार्य आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे.वैद्यकीय मदत, सेक्सॉलॉजिस्टचा सल्ला आणि काही वेळा औषधांचा उपयोग होऊ शकतो. न घाबरता आणि न लाजता आपली समस्या डॉक्टरांना सांगा. दोन्ही जोडीदारांनी दोषारोप न करता एकमेकांना समजून घेतलं, सेक्स सोडून एरवीही जवळीक वाढवली, धीर दिला तर त्याचा परिणाम निश्चित चांगला होऊ शकेल.

   अधिक माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करून लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   तसेच या लिंक वरील लेखामध्ये लेखात शीघ्र वीर्यपतनावर एका तार्किक उपायाचा विचार केला गेला आहे, हा लेख नक्की वाचा.
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/
   या उपायाचा फायदा होत नसेल तर योग्य त्या डॉक्टरांची अवश्य मदत घ्या.

   शिवाय वेबसाईटवर याविषयीचे अनेक प्रश्नोत्तरे चर्चिली आहेत ती नक्की वाचा.
   https://letstalksexuality.com/question/

 75. Yog says

  Ek mulane dusrya mulala sex kelyavar to mulga prgment hoto ka

  1. I सोच says

   नाही. गर्भधारणा होण्यासाठी स्त्री-बीज आणि पुरुषबीज एकत्र येणं गरजेचं असतं. गर्भधारणा आणि गर्भाची वाढ होण्यासाठी गर्भाशयाची आवश्यकता असते. पुरुषांमध्ये गर्भाशय नसल्याने पुरुष प्रेग्नंट होत नाहीत.

   समलिंगी पुरुष दुसऱ्या समलिंगी पुरुषांशी सेक्स करतात. ते मुखमैथुन, गुदमैथुन, हस्तमैथुन, एकमेकांच्या शरीराला कुरवाळणे, कीस करणे याप्रकारे सेक्स करू शकतात. सेक्स करताना खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
   १. दोघेही प्रौढ असावेत
   २. परस्पर संमती
   ३. खाजगीमध्ये सेक्स व लैंगिक क्रिया करणे
   ४. मुखमैथुन आणि गुदमैथुन करताना कंडोमचा वापर- समोरच्या व्यक्तीला एच. आय. व्ही किंवा इतर लिंगसांसर्गिक आजार असतील तर ते होऊ नयेत म्हणून कंडोमचा वापर आवश्यक आहे.

 76. Sagar S says

  वीर्य तोडात गेल्याने काही होते का ??

  1. I सोच says

   वीर्य तोंडात किंवा तोंडावाटे पोटात गेल्यास गर्भधारणा होत नाही अथवा कोणताही अपाय होत नाही. जोडीदाराला कोणताही लैंगिक आजार अथवा संसर्ग नसेल तर वीर्य प्राशन करण्यामध्ये किंवा मुखमैथून करण्यात काही धोका नाही. लैंगिक आजार असेल आणि स्त्रीच्या किंवा पुरुषाच्या तोंडामध्ये काही जखमा असल्या तर मात्र या आजाराची लागण होऊ शकते. अशा वेळी कंडोमचा वापर केलेला चांगला.

   तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला मुखमैथुनात आनंद मिळत असेल, काही वावगं वाटत नसेल तर यात काहीही चुकीचं नाही. लैंगिक संबंधामध्ये आपल्या जोडीदाराची इच्छा, संमती असणं खूप महत्वाचं आहे. तरच ते संबंध आपल्यासाठी आणि आपल्या जोडीदारासाठी सुखकर होऊ शकतील.

   1. काजल says

    लग्नाआधी सारखा सेक्स केल्याने लग्नानंतर pregnency मध्ये problem hoto ka?

    1. let's talk sexuality says

     सेक्स केल्याने असं काही होत नाही.

 77. kaashi says

  mulich dusrya mulivr akarshan asne yavr ky sangal..
  tyaatli ek mulgi kadhich natural mulisarkhi mulavr prem nai ka kru shakat?

  1. I सोच says

   हे अगदी नैसर्गिक आहे. सर्व जगात, प्रांतात मनुष्यामध्ये तसेच इतर प्राण्यांमध्ये समलिंगी (स्त्री- स्त्री/पुरुष -पुरुष)आकर्षण दिसून येते. अधिक माहिती साठी वेबसाईटवरील ‘सगळं नॉर्मल आहे’ हा सेक्शन वाचा. https://letstalksexuality.com/category/its-perfectly-normal/

 78. रवी says

  सेक्स करताना माझ्या लवरच्या योनीतुन पाढंर पाणि बाहेर का येत

  1. I सोच says

   लैंगिक संबंधाच्या वेळेस योनीतून पांढरे पाणी जास्त प्रमाणात जाऊ शकते. अंगावरून नैसर्गिकरीत्या जाणाऱ्या पांढऱ्या पाण्याचा रंग आणि वास बदलल्यास आजाराचे लक्षण समजून त्यावर उपचार घेतले पाहिजेत. स्वतःच्या नैसर्गिक स्त्रावाचा वास आपल्या परिचयाचा असतो. नेहमीपेक्षा वेगळा दुर्गंधीयुक्त वास असल्यास आजाराच लक्षण समजून त्यावर उपचार केले पाहिजेत.
   याविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/white-discharge/

 79. Sandeep says

  लिँग वाकडे असल्यास सेक्स करायला काही अडचणी येऊ शकतात का?

  1. I सोच says

   लिंगातील वाकडेपणा हा बऱ्याच पुरुषांना सतावणारा प्रश्न असतो परंतु नैसर्गिकरित्या सर्वच पुरुषांच्या लिंगाला थोड्या फार प्रमाणात बाक असतो. फार थोड्या पुरुषाचं लिंग अगदी सरळ असतं. या बाकामुळे संबंधांच्या वेळी काही अडचण येत नाही. परंतु संभोग करताना जर का वेदना होत असतील तर डॉक्टरचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल. क्वचित केसेस मध्ये लिंगाचा वाकडेपणा खूप जास्त वाढलेला दिसतो व त्यामुळे लिंगाला योनीत किंवा गुदद्वारात प्रवेश करताना अडचण येते. शस्त्रक्रिया करून किंवा मेडिकल उपकरणांचा वापर करून लिंगाचा बाक कमी करता येऊ शकतो.
   फार काही त्रास होत नसेल तर काळजी करू नका. व्यक्ती तितक्या प्रकृती.
   आपल्या वेबसाईटवर याविषयीचे अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया खालील लिंकवरील लेख आणि ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   पुरुषाचं शरीर :- https://letstalksexuality.com/male-body/

 80. Anonymous says

  Sir ekhadya lagn zhale lya bai la jila don por aahet tila sex karaycha aahe ekhadya mula barobar tar ti sex sathi tyala kai khun karel plz sanga sir

  1. I सोच says

   कसं सांगणार ? एखादी व्यक्ती काय विचार करते ? काय करेल ? याचा अंदाज कुणीच बांधू शकत नाही.

 81. नागेश kalale says

  हॅलो … Achully मी जेव्हा माझ्या पत्नीसोबत सेक्स करतो ना त्यानंतर लगेचच तिच्या योनीतुन लगेच विर्य बाहेर येत , मी प्रत्येक पोस्सीशन करून पहिलीत पण काही उपयोग नाही खाली उशी देऊन देखील प्रयत्न केला पण पण विर्य बाहेर येतंय सर pls ह्यावर उपाय सांगा../

  1. I सोच says

   पुरुषाच्या लिंगातून वीर्य तर स्त्रीच्या योनीतून योनिस्राव बाहेर येत असतो. सेक्स केल्यानंतर वीर्य बाहेर येणारच पण त्यामुळे काही अडचण येत नाही. गर्भधारणेसाठी पूरक असलेल्या मासिक पाळीचक्राच्या काळात लैंगिक संबंध आले तर गर्भधारणा होऊ शकते.

 82. Nagesh kalale says

  Achully हम जब भी सेक्स करते है तो उसके ठीक 2मिन बाद विर्य बाहर आ जाता है तो मैं ओर मेरी बिवी काफी परेशान रहते है मैने सब सेक्स पोस्सीशन भी try किया फिर भी कोई फायदा नाही हो रहा है pls advies mi

  1. I सोच says

   पुरुषाच्या लिंगातून वीर्य तर स्त्रीच्या योनीतून योनिस्राव बाहेर येत असतो. सेक्स केल्यानंतर वीर्य बाहेर येणारच पण त्यामुळे काही अडचण येत नाही. गर्भधारणेसाठी पूरक असलेल्या मासिक पाळीचक्राच्या काळात लैंगिक संबंध आले तर गर्भधारणा होऊ शकते.

 83. धीरज says

  सर मी माझ्या girl frennd बरोबर सेक्स करत असताना तिच्या होटाला ब्लड येत होत अणि त्यात मी किस करत होतो अणि या कालावधि ला 1 महिना झाला आहे

  1. I सोच says

   फक्त किस केल्याने किंवा चुंबन घेतल्याने एचआयव्ही किंवा इतर लैंगिक संबंधांतून पसरणारे आजार होत नाहीत. एच आय व्ही बाधित व्यक्तीला किस केल्याने देखील लैंगिक आजार होण्याचा धोका नाही.
   मात्र, एच. आय. व्ही बाधित व्यक्ती व तिचे चुंबन घेणारी व्यक्ती दोघांच्याही ओठांना अथवा तोंडात जखम असेल व किस करताना अथवा चुंबन घेताना रक्ताशी संपर्क आला तर एच. आय. व्ही ची लागण होऊ शकते. शक्यता खूप कमी असते.
   एच. आय. व्ही./ एड्स विषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/hiv_aids/
   आपल्या वेबसाईटवर एच. आय. व्ही./ एड्स विषयीचे अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत ती ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 84. रवी says

  बालतपना नंतर सेक्स केला. नंतर दुसर्या दिवक्षी i pill दिली तर गर्ब दारना होते का ???

  1. I सोच says

   असुरक्षित संबंधांनंतर म्हणजेच तांबी, गर्भ निरोधक गोळ्या (उदा. माला डी), होर्मोनचे इंजेक्शन, यासारखे कुठलेही साधन वापरलेले नसेल किंवा त्यांचा अनियमित वापर असेल, संबंधांच्या वेळी कंडोम वापरला नसेल किंवा कंडोम फाटला, तर गरोदरपण राहण्याची शक्यता असते. अशा वेळी ह्या गोळ्या घ्यायच्या असतात. असुरक्षित संबंधांनंतर पुढच्या ७२ तासांच्या आत गोळ्या घेतल्यास गर्भधारणा टाळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. म्हणूनच ‘मॉर्निंग आफ्टर पिल्स’ हे संबोधन फारसं बरोबर नाही. जितक्या लवकर या गोळ्या घेतल्या जातील तितकं चांगलं. असुरक्षित संबंधांनंतरच्या पहिल्या १२ तासात या गोळ्यांचा फायदा सर्वाधिक असतो.

   अर्थात, संतती नियमनासाठी पूर्णपणे किंवा फक्त या गोळ्यांवर अवलंबणे चूकच ठरेल. या गोळ्या फक्त ‘इमर्जन्सी’ साठी आहेत. हे नेहमी वापरावयाचे संतती नियमनाचे साधन नाही. एकाच मासिक पाळीच्या चक्रात (menstrual cycle) अनेकदा या गोळ्या घेणं आरोग्याला अपायकारक ठरू शकतं. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/ecp/

   बाळंतपणानंतरचे लैंगिक संबंध याविषयी खालील लेख वाचा. https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/

 85. रवी says

  Prasuti natantar ..yek athavadyat amhi sex kela nanatar dusarya divashi mi tila “i pill” dili mag ti preganat asu shakate ka ?? Sir plz help me

  1. I सोच says

   मुळात बाळंतपणानंतर एका आठवड्यात लैंगिक संबंध ठेवण्याची तुमची जोडीदाराची मानसिक आणि शारीरिक तयारी आहे का ? याचा विचार करायला पाहिजे. अधिक माहितीसाठी बाळंतपणानंतरचे लैंगिक संबंध याविषयी खालील लेख वाचा. https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/

   असुरक्षित संबंधांनंतर म्हणजेच तांबी, गर्भ निरोधक गोळ्या (उदा. माला डी), होर्मोनचे इंजेक्शन, यासारखे कुठलेही साधन वापरलेले नसेल किंवा त्यांचा अनियमित वापर असेल, संबंधांच्या वेळी कंडोम वापरला नसेल किंवा कंडोम फाटला, तर गरोदरपण राहण्याची शक्यता असते. अशा वेळी ह्या गोळ्या घ्यायच्या असतात. असुरक्षित संबंधांनंतर पुढच्या ७२ तासांच्या आत गोळ्या घेतल्यास गर्भधारणा टाळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. म्हणूनच ‘मॉर्निंग आफ्टर पिल्स’ हे संबोधन फारसं बरोबर नाही. जितक्या लवकर या गोळ्या घेतल्या जातील तितकं चांगलं. असुरक्षित संबंधांनंतरच्या पहिल्या १२ तासात या गोळ्यांचा फायदा सर्वाधिक असतो.

   अर्थात, संतती नियमनासाठी पूर्णपणे किंवा फक्त या गोळ्यांवर अवलंबणे चूकच ठरेल. या गोळ्या फक्त ‘इमर्जन्सी’ साठी आहेत. हे नेहमी वापरावयाचे संतती नियमनाचे साधन नाही. एकाच मासिक पाळीच्या चक्रात (menstrual cycle) अनेकदा या गोळ्या घेणं आरोग्याला अपायकारक ठरू शकतं. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/ecp/

 86. अजय says

  मला हस्तमैथून ची लत लागली आहे आणि ती मला सोडायची आहे plz उपाय सांगा.

  1. I सोच says

   हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक चांगला नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे देखील योग्य नाही, हेही आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपल्या मनात लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा सतत येत राहण्याची शक्यता आहे व आपल्या भविष्यात त्याचे मानसिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर मनात सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा होत असेल, तर आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे, की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का, याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटणं, गरजेचं आहे. दुःखाचं कारण शोधायचा प्रयत्न केलात तर त्यावरही काही मार्ग काढता येतील. हे सगळं करूनही सवय गेली नाही तर शक्य असल्यास एखाद्या समुपदेशकाची मदत घ्या.
   याविषयीचा लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

   https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/

   आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे – https://letstalksexuality.com/question/

 87. vilas says

  Sir maje andashy ek lahan ahe and ek side mothe
  Plz tell solution on this problem

  1. I सोच says

   जर लिंगाला संभोगादरम्यान ताठरता येत असेल आणि वीर्यामध्ये पुरेसे शुक्राणू असतील तर अंडकोष किंवा वृषण लहान असल्याने काहीही अडचण येत नाही. सेक्स किंवा संभोग करताना जर लिंगाला ताठरता येत असेल तर संभोग करताना अथवा लैंगिक सुखामध्ये बाधा येत नाही आणि तुमच्या वीर्यामध्ये सशक्त शुक्राणू असतील तर गर्भाधारनेस अडचण येत नाही. यामध्ये जर काही अडचण येत असेल तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. अन्यथा काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही.

 88. sagar says

  माझी gf आहे तर ती आणि मी sex विषयी बोलत असतो आणि मला तिच्या सोबत करायची इच्छा आहे पण तीला भीती वाटत आहे तीला मी सांगितलं तर ती बोलती की हे लग्ना नंतर करायचं असत तर ,ते तिच्या साठी बरोबर आहे का? जरी तिची इच्छा असली तरी आणि मी जर सोबत असताना तिच्या private part ला स्पर्श केला तर तिला ते कसं वाटेल ??

  1. I सोच says

   मित्रा, उत्तर अगदी सोप्पं आहे, तिची इच्छा नसेल तर तिच्याबरोबर जबरदस्ती नको. सेक्स लग्नाआधी करायचा की नाही हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तिच्या मतांचा आदर कर. आणि तिचीदेखील इच्छा संमती असेल तर काहीच गैर किंवा चुकीचे नाही. लैंगिक संबंध ठेवत असताना-
   १. दोघांची संमती, आदर आणि विश्वास
   २. दोघंही सज्ञान (१८ वर्ष पूर्ण)
   ३. पुढे जाऊन लैंगिक संबंध येणार असतील तर नको असलेली गर्भधारणा आणि लैंगिक संबंधांतून पसरणारे आजार होऊ नयेत म्हणून गर्भनिरोधक वापरणे आवश्यक आहे.
   गर्भधारणा कशी होते? हे समजून घेण्यासाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/conception/
   नको असलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी योग्य त्या गर्भनिरोधकाचा वापर करणे आवश्यक आहे. गर्भनिरोधकांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/contraception/
   आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 89. sagar says

  माझ्या गफ सोबत मी स्तनाचा चुंबन घेतले आणि तिला ते relax feel झाल पण दुसऱ्या दिवशी ती बोली की हे चुकीचं आहे ना तर ते चुकीचं आहे की बरोबर ?
  आणि परत थोड्या दिवसांनी ती बोली की तुला करायचं असेल तर कर ते मग हे बरोबर आहे का नाही??? plz ans

  1. I सोच says

   तुमच्या दोघांच्या संमतीने होत असेल तर काहीच गैर किंवा चुकीचे नाही.कोणतीही लैंगिक कृती करत असताना-
   १. दोघांची संमती, आदर आणि विश्वास
   २. दोघंही सज्ञान (१८ वर्ष पूर्ण)
   ३. पुढे जाऊन लैंगिक संबंध येणार असतील तर नको असलेली गर्भधारणा आणि लैंगिक संबंधांतून पसरणारे आजार होऊ नयेत म्हणून गर्भनिरोधक वापरणे आवश्यक आहे.
   गर्भधारणा कशी होते? हे समजून घेण्यासाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/conception/
   नको असलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी योग्य त्या गर्भनिरोधकाचा वापर करणे आवश्यक आहे. गर्भनिरोधकांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/contraception/
   आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 90. Minu says

  मुल होण्यासाठी लैगिक संबंध किती दिवस ठेवावावे

  1. I सोच says

   हे संबंधित स्त्रीच्या मासिक पाळीचक्र आणि अन्डोत्सर्जनचा काळ यावर अवलंबून आहे.
   याविषयीचे अनेक लेख आणि प्रश्नोत्तरे चर्चिली आहेत. ती वाचण्यासाठी खालील लिंक्सवर क्लिक करा.

   https://letstalksexuality.com/fertility-and-sexuality-awareness/

   https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

   https://letstalksexuality.com/fertility-signs/

   https://letstalksexuality.com/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%93%E0%A4%B3%E0%A4%96-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A5%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE/

   https://letstalksexuality.com/changes-in-cervix-in-fertility-cycle/

   https://letstalksexuality.com/fertility-cycle-changes-in-the-body/

   https://letstalksexuality.com/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%93%E0%A4%B3%E0%A4%96-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A5%AB-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A5%80/

   अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे – https://letstalksexuality.com/question

 91. Waghmare gangadhar says

  Ling lamba karanyasati kahi upay

  1. I सोच says

   पेनिस साईझ वाढविण्याचा कोणताही नैसर्गिक आणि शास्त्रीय कसोट्यांवर सिद्ध झालेला उपाय अस्तित्वात नाही. मुळात पेनिस साईझ/ लिंगाचा आकार का वाढवायचा? प्रत्येकाच्या लिंगाचा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते. साधारणपणे लिंग शिथिल असताना ते ६ ते १३ सेंटीमीटर (३-४ इंच) लांब असतं तर ताठ झाल्यावर त्याची लांबी ७ ते १७ (४-५ इंच) सेंटीमीटर एवढी असू शकते. साधारणपणे लिंगाची लांबी १२ सेंटीमीटर असते. लिंग किती मोठं आहे यापेक्षा ते ताठ होतं का, संबंधाच्या वेळी ते ताठ राहतं का किंवा लैंगिक सुख मिळतं का, तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही लैंगिक सुख मिळवून देऊ शकता का हे जास्त महत्त्वाचं आहे. लिंग वाकडं असणं, तिरकं असणं, डाव्या किंवा उजव्या बाजुला झुकलेलं असणं हे सर्व अगदी ‘नॉर्मल’ आहे. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction/

   1. राहुल says

    सर जर आपलं वीर्य ययोनीत सोडलं नाही तर गर्भधारणा होते का

    1. I सोच says

     संभोग करताना वीर्य योनीबाहेर बाहेर पाडले तरीही वीर्य योनीमध्ये आजिबात जाणारच नाही असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. एका वेळी वीर्य बाहेर येतं त्यामध्ये लाखो पुरूषबीजं असतात आणि त्यातील फक्त एक पुरूषबीज गर्भधारणेसाठी पुरेसे असते. वीर्य हा पातळ पदार्थ आहे. तसंच पुरूषबीजांना स्वतःची गती देखील असते. त्यामुळे गर्भधारणेची शक्यता नाकारता येत नाही. गर्भधारणा नको असेल तर योग्य ते गर्भनिरोधक वापरणे हाच एकमेव आणि सुरक्षित पर्याय आहे.

     गर्भ निरोधाकांविषयी अधिक माहितीसाठी https://letstalksexuality.com/contraception/ या लिंक वरील लेख वाचा.

 92. Gangadhar says

  Ling siez vadvnyasat kivha lamba karanyasati kahi upay

  1. I सोच says

   पेनिस साईझ वाढविण्याचा कोणताही नैसर्गिक आणि शास्त्रीय कसोट्यांवर सिद्ध झालेला उपाय अस्तित्वात नाही. मुळात पेनिस साईझ/ लिंगाचा आकार का वाढवायचा? प्रत्येकाच्या लिंगाचा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते. साधारणपणे लिंग शिथिल असताना ते ६ ते १३ सेंटीमीटर (३-४ इंच) लांब असतं तर ताठ झाल्यावर त्याची लांबी ७ ते १७ (४-५ इंच) सेंटीमीटर एवढी असू शकते. साधारणपणे लिंगाची लांबी १२ सेंटीमीटर असते. लिंग किती मोठं आहे यापेक्षा ते ताठ होतं का, संबंधाच्या वेळी ते ताठ राहतं का किंवा लैंगिक सुख मिळतं का, तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही लैंगिक सुख मिळवून देऊ शकता का हे जास्त महत्त्वाचं आहे. लिंग वाकडं असणं, तिरकं असणं, डाव्या किंवा उजव्या बाजुला झुकलेलं असणं हे सर्व अगदी ‘नॉर्मल’ आहे. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction

 93. sagar says

  जर masturbation सारख करून करून वीर्य संपत तरी पण परत masturbationकरायची इच्छा काशी काय होते .आणि वीर्य तयार होईल किती वेळ लागतो

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन केल्याने वीर्य संपत नाही किंवा वाया जात नाही. पुरुषाच्या शरीरात हृदयाच्या एका ठोक्याला किमान 1000 पुरुष बीजं तयार होत असतात. ती बाहेर पडण्यासाठी वीर्यकोषांमध्ये वीर्य तयार होतं. लैंगिक भावना निर्माण झाल्या किंवा लैंगिक क्रिया केल्यावर ते लिंगातून बाहेर पडतं आणि नव्याने वीर्य तयार होतं. वीर्य सतत तयार होत असतं आणि ते साठवून ठेवता येत नाही.
   लैंगिक इच्छा होणं आणि हस्तमैथुन करणं अगदी नैसर्गिक आहे त्यात काहीही गैर नाही. हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत होते. हस्तमैथुन केल्याने काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत. हस्तमैथुन केल्याने लिंगामध्ये ताठरता येण्यास काहीही अडचण येत नाही. आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘लेख’, ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

   लेख- https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/

   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/

   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 94. Suraj kumar says

  हस्तमैथुन केल्याने आंधळेपणा आणि टक्कल पडते काय?

  1. I सोच says

   अजिबात नाही. हस्तमैथुन आणि लैंगिकतेविषयी आपल्या समाजात अनेक गैरसमज दिसून येतात. त्यातीलच हा एक. हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत होते. हस्तमैथुन केल्याने काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत. हस्तमैथुन केल्याने लिंगामध्ये ताठरता येण्यास काहीही अडचण येत नाही. आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘लेख’, ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   लेख- https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 95. Suraj Kumar says

  porn clips पाहणे चांगले आहे का?

  1. I सोच says

   पॉर्न क्लिप पाहणं चांगलं की वाईट हे प्रत्येकानं ठरवायचं असतं. पॉर्न क्लिपमध्ये स्त्री-पुरुषांच्या अतिशय साचेबद्ध प्रतिमा दाखवलेल्या असतात. स्त्रीयांचे आणि पुरुषांचे लैंगिक अवयव कोणत्या मापाचे असावे? त्यानं काय होतं? याची अतिरंजित वर्णनं त्यात दाखवलेली असतात. पॉर्नमधील सगळ्याच गोष्टी खऱ्या असतील असे नाही त्यामुळे प्रत्यक्ष आयुष्यात जोडीदारासोबत तसेच लैंगिक संबंध ठेवावेत याचा आग्रह ठेवणे मात्र योग्य नाही. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
   https://letstalksexuality.com/fiction-reality/
   https://letstalksexuality.com/pornography-feminist-critique/
   याविषयीचे अनेक प्रश्न आपल्या वेबसाईटवर चर्चिले आहेत ते वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 96. sandesh says

  सर माझी एक मैत्रीण आहे, तिचे लग्न झाले आहे, तिचा नवरा तिच्यापेक्षा वयाने खुप मोठा ााहे, ती मला अनेक महिन्यांपासून लाईक करते, जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तीने माझ्या आयुष्यात एक व्यक्ती होती आणि मी त्याला कधी विसरू शकत नाही, असे सांगीतले, जेव्हा मी तिला विचारले तर तिने त्याबाबत बोलण्यास नकार दिला. मला असा संशय येतो, की तिचा त्या मुलाबरोबर सेक्स झाला असावा, आणि ती आई होऊ शकत नाही. असं का? तसेच कोणत्याही मुलीला जन्मत:च गर्भपिशवी नसते का? किंवा चुकीचा सेक्स केल्याने गर्भाला इजा होऊन ती स्त्री गर्भवती राहू शकत नाही?

  1. I सोच says

   तुमच्या मैत्रिणीने तिच्या आयुष्यातील काही गोष्टी सांगितल्या असतील तर त्यावर तुम्ही संशय घेण्यापेक्षा काही अडचणींमध्ये तिला मदत करू शकता. ती आई होऊ शकत नाही हे तुम्ही केवळ सांगण्यावरून किंवा अंदाज बांधून म्हणताय की याला काही मेडिकल पुरावा आहे? आणि चुकीचा सेक्स म्हणजे नेमके तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?
   आता वळूयात तुमच्या मूळ प्रश्नाकडे… जन्मतः बहुतेक मुलीच्या शरीरामध्ये गर्भाशय असते. लाखात एखाद्या मुलीच्या बाबत असे घडते की तिला जन्मतः गर्भपिशवी/ गर्भाशय नसते. गर्भाशय नसेल तर गर्भधारणा होऊ शकणार नाही.
   गर्भधारणेविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/conception/

 97. सागर says

  जर रोज masturubation केलं आणि जर आपण रेग्युलर व्यायाम करत असलो तर त्यावर काय परिणाम होतो का ?

  1. I सोच says

   हस्तमैथुनाचा व्यायामावर काहीच परिणाम होत नाही. हस्तमैथुन आणि लैंगिकतेविषयी आपल्या समाजात अनेक गैरसमज दिसून येतात. त्यातीलच हा एक. हस्तमैथुन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे व स्वतःला लैंगिक आनंद देण्यासाठी ही क्रिया सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. शिवाय हस्तमैथुनातून आपल्याला आपल्या शरीरातील कोणते भाग लैंगिक दृष्ट्या सर्वात जास्त संवेदनशील आहेत हे कळण्यासाठी देखील मदत होते. हस्तमैथुन केल्याने काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत. हस्तमैथुन केल्याने लिंगामध्ये ताठरता येण्यास काहीही अडचण येत नाही. आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘लेख’, ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   लेख- https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 98. vishal says

  Sir mala khup fat ahe aani Mala aas vatatay ki tya fat mulech ling khup lahan aasave tr te ling mothe kase hook…..
  Aani roj muthya marlyamule ling mothe hote ka?… Aani mahatvacMhanje me muthya roj marto aani maza fat kami zalyavar ling mothe hoil ka? Tr sir please upay sanga karana maze ling khupach lahan ahe tu mhanalat ki ling zopet aasatana lambi 6 te 13 sentimeter aaste pn maze ling khupach lahan mhanje ling uthlyavr 3 sentimetr asel. Tar te ling mazya fat mule lahan ahe ka? Aani fat kami zalyavar te mothe hoil ka?….
  Sir please lavkar reply dya karan me khup nirash ahe…
  Please reply dye…..

  Vk552250@gmail.com yavarch replay dya sir please……

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन…लिंगाचा आकार… यावरून तुमच्या मनात फारच गोंधळ झालेला दिसतोय. खरेतर तुम्हालाच नाही तर बहुतांश पुरुषांना असे प्रश्न भेडसावत असतात आणि अनेक गैरसमज निर्माण होतात. फॅट/चरबी आणि लिंगाचा आकार याचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. तसेच हस्तमैथुनामुळे लिंगाचा आकार वाढत नाही.
   आता बोलूयात लिंगाच्या आकाराबद्दल.. लिंगाची लिंगाची जाडी, लांबी आणि आकार किती असावा यासाठी काही विशेष मापदंड नाही. प्रत्येकाच्या लिंगाचा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते. शात्रीयदृष्ट्या सागायचे तर लिंग योनीत जाऊन त्यात शुक्राणू पोहचवण्याइतपत पुरेसे लांब असावे. लिंगाची जाडी, लांबी आणि आकार यात व्यक्ती परत्वे फरक असतो. सर्वसाधारणपणे उत्तेजित/ ताठरता आलेल्या लिंगाची लांबी ३- ५ इंच असते. लिंग किती मोठे आहे यापेक्षा ते ताठ होते का, संबंधाच्या वेळी ते ताठ राहते का किंवा लैंगिक सुख मिळते का, तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही लैंगिक सुख मिळवून देऊ शकता का हे जास्त महत्त्वाचे आहे. यात काही अडचण येत नसेल तर निश्चिंत रहा. लिंगाचा आकार/साईझ वाढवण्याचा कोणताही शास्त्रीय उपाय नाही. तसेच लिंगाचा आकार लहान असल्याने लैंगिक सुखात आजीबात बाधा येत नाही.
   हस्तमैथुना संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासठी खालील लिंकवर क्लिक करा. https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
   लिंगाचा आकार याविषयीचे आर्टिकल वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction/
   अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 99. vishal says

  Sir varil postcha reply vk552250@gmail.com.
  Var reply dya kiti velat replay dyal sir

  1. I सोच says

   आम्ही इमेल वर उत्तरं पाठवत नाही.ईमेल वर उत्तर मिळण्यासाठी खालील लिंकवर प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारताना तुमचा योगु आणि चालू असलेलं ईमेल टाका.
   https://letstalksexuality.com/ask-questions/

 100. Ketan patil says

  Hastmaithun kelyavar cheharyavar pimple yeta ka.ani aple wajan kami hote ka?

  1. I सोच says

   हस्तमैथुनाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत त्यापैकी हा एक. हस्तमैथुन ही नैसर्गिक व सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्यामागे इतर काही कारणे असू शकतात. हस्तमैथुन आणि पिंपल्स चा काहीही संबंध नाही. तसेच वजन कमी होण्यामागे असंतुलित आहार, व्यसन, एखादे आजारपण, निरोगी जीवनशैलीचा अभाव यांसारख्या गोष्टींचा प्रभाव असू शकतो. त्यामुळे हस्तमैथुन केल्याने वजन कमी होते यात काहीही तथ्य नाही.
   हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं मात्र आवश्यक आहे. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक निरोगी नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे देखील योग्य नाही हेही आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
   हस्तमैथुनाविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
   आपल्या वेबसाईटवर हस्तमैथुनासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 101. vishal says

  शरीर जाड असल्यास लंड कसा मोठा करायचा.
  कारण माझा लंड खूपच लहान आहे…

  1. I सोच says

   मुळात शरीर जाड असले म्हणजे लिंग जाड असतेच असे नाही. बहुतांश पुरुषांमध्ये लिंगाच्या आकाराबद्दल भीती किंवा गैरसमज दिसून येतात. लिंगाची जाडी, लांबी आणि आकार किती असावा यासाठी काही विशेष मापदंड नाही. प्रत्येकाच्या लिंगाचा आकार आणि लांबी वेगवेगळी असते.
   शात्रीयदृष्ट्या सागायचे तर लिंग योनीत जाऊन त्यात शुक्राणू पोहचवण्याइतपत पुरेसे लांब असावे. लिंगाची जाडी, लांबी आणि आकार यात व्यक्ती परत्वे फरक असतो. सर्वसाधारणपणे उत्तेजित/ ताठरता आलेल्या लिंगाची लांबी ३- ५ इंच असते. लिंग किती मोठं आहे यापेक्षा ते ताठ होतं का, संबंधाच्या वेळी ते ताठ राहतं का किंवा लैंगिक सुख मिळतं का, तुमच्या जोडीदाराला तुम्ही लैंगिक सुख मिळवून देऊ शकता का हे जास्त महत्त्वाचं आहे. यात काही अडचण येत नसेल तर निश्चिंत रहा. काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही. लिंगाचा आकार/साईझ वाढवण्याचा कोणताही शास्त्रीय उपाय नाही तसेच लिंगाचा आकार लहान असल्याने लैंगिक सुखात आजीबात बाधा येत नाही.
   लिंगाच्या आकार किंवा लांबीविषयी लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction/
   याविषयीचे अनेक प्रश्न आपल्या वेबसाईटवर चर्चिले आहेत ते वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 102. अाकाश गोंधे says

  सर विविध sex position use केल्याने फायदा होतो का!

  1. I सोच says

   सेक्स पोजिशन्सचा फायदा होईल की नाही हे सेक्समध्ये सहभागी व्यक्तींवर अवलंबून आहे. सेक्स करताना वेगवेगळ्या पोजिशन्स नक्कीच वापरल्या जातात याची माहिती तुम्हाला लैंगिक शिक्षण देणाऱ्या वेबसाईट व पुस्तके यातून मिळू शकेल. ज्या लैंगिक कृतीला तुमचा साथीदार कम्फर्टेबल आहे त्यातून समाधान मिळत असतं. तुम्ही केलेल्या कोणत्या कृतीला साथीदार सहजपणे स्वीकारत आहे हे पाहून कोणती कृती करायला हवी आणि कोणती नको हे तुम्हाला नक्कीच ठरवता येईल. सेक्स ही मनाला आणि शरीराला आनंद देणारी कृती आहे. सेक्स करताना एकमेकांच्या आनंदाचा विचार करणे ही महत्वपूर्ण बाब आहे. लैंगिक संबंधामध्ये आपल्या जोडीदाराची इच्छा, संमती असणं तसेच जोडीदार कम्फर्टेबल खूप महत्वाचं आहे.
   अधिक माहितीसाठी वेबसाईट वरील सेक्स बोले तो सेक्शन आणि प्रश्नोत्तरे नक्की वाचा. https://letstalksexuality.com/category/talking-about-sex/
   ‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/
   प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

 103. अाकाश गोंधे says

  सर माझी एक Friend ahe ती माझ्याशी बोलत नाही ..मला whatsup वर पण block kelay अाणि तीला मी गमवल्याच दुःख मला अाहे मी काय करु की ती परत माझ्याशी मैत्री करेल…

  1. I सोच says

   तुझी मैत्रीण का बोलत नाही किंवा असे वागण्यामागचे कारण जर तुला माहित असेल तर त्या दृष्टीने तू बोलण्याचा किंवा तिला समजून घेण्याचा प्रयत्न करू शकतोस. तिच्याशी कसे बोलायचे याचे इतर मार्ग तुलाच सापडतील. नातं कोणतही असो त्यामध्ये चढ-उतार किंवा समज-गैरसमज येत असतात. मैत्री करायची की नाही किंवा पुढे चालू ठेवायची की नाही हा निर्णय दोघांचा असायला हवा. त्यामुळे तू प्रयत्न करून देखील तिला मैत्री ठेवायची नसेल तर री याचा स्वीकार मात्र तुला करावा लागेल. त्यामुळे हतबल किंवा दुखी न होता, कोणताही भावनिक दबाव न टाकता आणि स्वतावरही न घेता तिला थोडा वेळ दे. इतरही मित्र मैत्रिणींमध्ये मन रमव.

 104. suraj says

  माझे वीर्य लिंगातून उशिरा बाहेर येते ..यावर काही उपाय सांगा plz ..

  1. I सोच says

   बहुतेक पुरुष शीघ्रस्खलनाची/शीघ्रपतनाची तक्रार करतात. पण काही विशिष्ट कारणाने विलंबित स्खलन स्थिती येते आणि ते त्रासदायक ठरू शकते. उदा. तुम्ही काही विशिष्ट प्रकारची औषधे घेत असाल तर त्याचा हा परिणाम असू शकतो. दुसरे म्हणजे वयोमानापरत्वे लिंगातील नसांमध्ये संवेदनशीलता कमी होऊन शिथिलता येऊ शकते. लिंग पुरेसे ताठर होत नसेल तरीसुद्धा स्खलन लांबू शकते. एखाद्या ऑपरेशन दरम्यान नसेला इजा पोचणे, दारूचे सेवन, ग्रंथीमधील बिघाड, पुरेशी झोप नसणे, चिंता अशी कारणेही यामागे असू शकतात. आणखी एक शक्यता असू शकते. जे पुरुष नियमित हस्तमैथुन करतात त्यांना जोडीदारा समवेत योनीप्रवेशी कामशांती मिळवण्यात अडथळा येऊ शकतो. कारण हस्तमैथुनात जेवढा जोर किंवा दाब पुरुष स्वतः आपल्या लिंगावर देत असेल तेवढा योनी प्रवेशाच्या वेळी कदाचित नाही पडणार.
   अशा आणि इतर अनेक गोष्टी विलंबित स्खलनासाठी कारणीभूत असू शकतात. तुमच्या बाबत काय कारण असेल हे आम्ही सांगू शकत नाही. पण आमचा सल्ला आहे की जर शक्य असेल तर तुम्ही एखाद्या सेक्सॉलॉजिस्टला भेटा अथवा न लाजता तुमच्या नेहमीच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 105. sandy says

  मुलीने एकापेक्षा जास्त जनांसोबत सेक्स केला असेल तर कसे ओळखावे

  1. I सोच says

   ज्याप्रमाणे मुलाने एकापेक्षा अधिक जणांबरोबर सेक्स केला असेल हे ओळखण्याचा कोणताही मार्ग नाही त्याचप्रमाणे मुलीच्या बाबतीतही असा कोणताही मार्ग नाही. कुणी, कुणाबरोबर, कधी, किती वेळा सेक्स करायचा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. लैंगिक संबंध ठेवत असताना सुरक्षित लैंगिक संबंधांसाठी निरोधचा वापर अवश्य करावा.

 106. दीपक says

  मी लहान पणा पासून खूप हस्तमैथुन करत आलो आहे आता माजी वय 22 23 आहे तर मला सेक्स कराच वेळेस लुस पणा जाणवतो आणि मज लीग पण थोडं लहान वाटत याचा वर काही सोलुशन सागा

  1. I सोच says

   हस्तमैथुन केल्याने शीघ्रपतनाचा त्रास होत नाही. शीघ्रपतनाची अनेक कारणे आहेत. सेक्सविषयी भीती, अति आतुरता, कामाचा किंवा इतर प्रकारचा ताण, लैंगिक संबंधाचा आधीचा अनुभव फारसा आनंददायी नसेल तर त्यामुळेही शीघ्रपतन होऊ शकतं. काही वेळा काही शारीरिक आजारही कारणीभूत ठरतात. कधी कधी तर जोडीदाराविषयी आकर्षण आणि प्रेम नसेल तरी शीघ्रपतन होऊ शकतं.
   शीघ्रपतन होऊ नये म्हणून सेक्सबद्दलची चिंता, दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा उपयोग होईल. तसंच ऑरगॅझम कधी येतो, त्याआधी शरीरात, मनात काय संवेदना निर्माण होतात याचं निरीक्षण करा. त्या क्षणी समागमाचा वेग थोडा मंदावण्याचा प्रयत्न केला तर लवकर वीर्य बाहेर येणार नाही. यासाठी जोडीदाराचं सहकार्य आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
   वैद्यकीय मदत, सेक्सॉलॉजिस्टचा सल्ला आणि काही वेळा औषधांचा उपयोग होऊ शकतो. न घाबरता आणि न लाजता आपली समस्या डॉक्टरांना सांगा. दोन्ही जोडीदारांनी दोषारोप न करता एकमेकांना समजून घेतलं, सेक्स सोडून एरवीही जवळीक वाढवली, धीर दिला तर त्याचा परिणाम निश्चित चांगला होऊ शकेल.
   अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटवरील शिघ्रपतान विषयीचा लेख वाचा. खाली लिंक्स दिल्या आहेत.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 107. SK says

  Ass fuck सेक्स आहे की नाही

  1. I सोच says

   हो तोदेखील संभोगाचा एक प्रकार आहे.

  2. I सोच says

   Ass fuck लाच गुदमैथुन असंही म्हणतात. हा एक सेक्सचा प्रकार आहे. गुदामैथुन म्हणजे गुदद्वारामार्गे लिंगप्रवेश करणे. पुरुष जोडीदाराच्या गुदद्वारामध्ये आपले लिंग सरकवतो. गुदामैथुनामध्ये कधी कधी गुदद्वाराला आतमध्ये जखमा होण्याची शक्यता असते. योनिमार्गासारखे गुदद्वाराचे स्नायू लवचिक नसल्याने तिथे इजा होऊ शकतात. यासाठी चांगल्या प्रकारचे वंगणयुक्त जेलसारखे पदार्थ वापरणं उपयोगी ठरतं

 108. vishal says

  Sir maza land khup lahan ahe aani mi dusrya mulasobat sex kelyavar land motha hoil ka? Aani dysrya mula barovar sex kelyas to Malaga pregnant nahi honar na aani maza land motha hoil ka

 109. Ajay Gutte says

  माझ वय 30वर्ष अाहे.माझी सासू 35वर्षाची अाहे पण विधवा अाहे …मला तिच्यावर प्रेम जडलय…पण जवळच नातं असल्यामुळ मी माझ प्रेम तिला सांगु शकत नाही…कदाचित ती नाराज होइल अस वाटतय…नात्यात दुरावा येईल अशी भिती वाटतेय..कृपया मला मार्गदर्शन करा

 110. Ajay Gutte says

  माझ माझ्या सासूवर प्रेम अाहे पण मी तिला सांगु शकत नाही मी काय कराव सांगा

 111. vidya deokate says

  maji delivary noramal jali aahe tyat mla 24 takke padale aahe maja va patiche samdh aale tar kay tras hovu shakel

 112. suraj says

  लिंगातून वीर्य उशिरा बाहेर आल्यावर काही घातक परिणाम होतात का..त्यामुळे काही problems येतात का??

 113. Milind says

  Lingacha tathar pana kami ka hotho. ani tya mule sex karnyacha stamina pan kami hotho. upay sanga

 114. swapnil says

  सर मी आणि माझी gf मी माझा लिंगा ने तिच्या , privateजागी rub kel pn आम्ही open नव्हतो झालो वरच्या वर झोपून केलं पण तिला आता पाळी येत नाही तर ते या मुळेच होतंय का ? तीला भीती आहे की मी असं केल्या मुले ती pregnant तर नाही ना झाली plzzz उत्तरं घ्या??????

 115. suhir says

  गरोदर पणात योनीतुन ब्लिडिंग होत असेल तर त्यावर काय उपाय करावा

 116. pravin says

  eka muli barabar maze romantic chatting hote tevha mazya penis madhun kadhi kadhi pani baher padate. pani baher padane hya mule kahi samsya nahi na ?

 117. pravin says

  eka muli barabar maze romantic chatting hote tevha mazya penis madhun kadhi kadhi pani baher padate. pani baher padane hya mule kahi samsya nahi na ?

 118. मानाळे आर बी says

  मी 2 महिने गरोदर असताना अचानक टॉयफॉईड झाल्याने मेडिसिन मुळे गर्भपात झाला पण आता मासिक पाळी येऊन 13 14 दिवस झालेत आणि रक्त वाढीच्या गोळ्या चालू आहेत त्या गोळ्यांचा आता गर्भ धारणा होण्यासाठी काही अडथळा होईल का?

 119. pravin says

  maz eka muli barobar chatting kartana lingatun pani padate aani kadhi kadhi ti javal aslyas hi maz lingatun pani baher yete. pani baher padat aslyamule kahi problem tar hot nahi na ? ass ka hot sarakh sarakh ?

 120. Jiyaram says

  मी माझ्या एका जवळच्या मैत्रीनीला सांगितले की मला तुज्यासोबत सेक्स करायचा आहे। आधी नाही म्हनाली नन्तर म्हणाली मला romance आवडतो। इच्छा झाली तर करू

  तिच्यासोबत लग्नाधी सेक्स करणे चांगले की वाईट। का?
  चांगले असेल तर condom वापरावे?

 121. swapnil says

  Sir mi mazya gf sobt finguring kelai pn tya adhi mi mastrubation kel hot ani te semen mazya hatavr alel nantr te mi wash kel ani nantr figuring kel pn tila ass vathtai ki tya tun pn kahi sperms enter zale astil ka te possible ahe ka ani 72 hrs tab ghen garjech ahe ka

 122. smart105 says

  why do you not responding to my queries ? What is reason behind that ? I had asked question one month ago in the category of public question. You are behaving like homophobic…

 123. vishal says

  Sir Mala Maza land Motha karaycha ahe please upay sanga. Karan maza land khupach lahan ahe.
  Karan sex karatyaveli mazya partner chya pucchit land janar nahi itka lahan ahe maza land please sir upay sanga….

 124. VISHAL says

  DARROJ SEX KARUN HI GRBHDHARNA HOT NASEL TAR KAY KRAVE

 125. Bhushan patil says

  Sex karnya chya veli Maza linga udhat nasel tar Kay karavave Aani dhatu nigon jato

  1. I सोच says

   पुरुषांच्या लिंग ताठरतेविषयी अनेक समज-गैरसमज अनेकांच्या मनात असतात. पुरुषांच्या लिंगात ताठरपणा येतो म्हणजे काय होतं, हे समजून घेऊयात. लैंगिक उत्तेजना मिळाल्यामुळे मेंदू अशा वेळी रक्ताचा प्रवाह लिंगाच्या दिशेने वाढवतो आणि त्या प्रवाहाच्या दाबामुळे लिंगात ताठरता येते. परंतु या प्रक्रियेवर त्या त्या व्यक्तीचं शारीरिक स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य, वय इत्यादीचा प्रभाव असतो. वयानुसार पुरुषांमध्ये कार्यरत असलेल्या टेस्टेरॉन या विशिष्ट सम्प्रेरकाचे प्रमाण ही कमी होत जाते ज्यामुळे लैंगिक उत्तेजनही कमी होत जाते आणि हे नैसर्गिक किंवा स्वाभाविक आहे.
   शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य असेल, ताणताणाव असतील तर अशा स्थितीतही शरीर संबंधांप्रति अनिछा, अल्पकालीन ताठरता, वीर्य लवकर बाहेर येणे अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो. लिंग शिथिलतेचा प्रश्न हा अनेक पुरुषांना भेडसावत असतो. जर यामुळे लैंगिक सुख अनुभवण्यास त्रास होत असेल तर त्याला आपण समस्या म्हणू शकतो यामुळे दोन्ही जोडीदारांची निराशा होऊ शकते.

   सेक्सविषयी भीती किंवा अति आतुरता, कामाचा किंवा इतर प्रकारचा ताण, लैंगिक संबंधाचा आधीचा अनुभव फारसा आनंददायी नसेल तर त्यामुळेही असा त्रास होऊ शकतो होऊ शकतो. काही वेळा काही शारीरिक आजारही कारणीभूत ठरतात. यासाठी सेक्सची सवय झाली की हळू हळू यावर ताबा येतो. रिलॅक्सेशन पद्धतींचा उपयोग होऊ शकतो.

   सेक्स आणि संभोगाबद्दलची चिंता, दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा उपयोग होईल. तसंच ऑरगॅझम कधी येतो, त्याआधी शरीरात, मनात काय संवेदना निर्माण होतात याचं निरीक्षण करा. त्या क्षणी समागमाचा वेग थोडा मंदावण्याचा प्रयत्न केला तर लवकर वीर्य बाहेर येणार नाही. यासाठी जोडीदाराचं सहकार्य आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे.वैद्यकीय मदत, सेक्सॉलॉजिस्टचा सल्ला आणि काही वेळा औषधांचा उपयोग होऊ शकतो. न घाबरता आणि न लाजता आपली समस्या डॉक्टरांना सांगा. दोन्ही जोडीदारांनी दोषारोप न करता एकमेकांना समजून घेतलं, सेक्स सोडून एरवीही जवळीक वाढवली, धीर दिला तर त्याचा परिणाम निश्चित चांगला होऊ शकेल.

   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/penis-erection/

  2. Priya D says

   Hast maithun kelyane lingavaril tvacha kaymchi kalich rahate Ka mhanje long zakle Kay Nahi ka ki

   1. let's talk sexuality says

    तुमचा प्रश्न कळत नाही आहे, पुन्हा विचाराल.

 126. Raju says

  Srila jar garbhapanat nigitiv blad asalyas balala dilavarimadhe kahi hou shakte ka

 127. Vish says

  Maza maitrinila menstruation yet nahi agdi pahila pasun tar ticha sobat sabandh thevaletar chaltil ka

 128. गोकुळ says

  माझी गर्लफ्रेंड ला पिरियड नाही आले या महिन्यात पिरियड ची तारीख जाऊन 6 दिवस झाले तरी काही मदत करा

  1. I सोच says

   कधी कधी आजारपणात पाळी पुढे ढकलली जाते तर कधी प्रवासामुळे दगदग होऊन पाळी अपेक्षेपेक्षा लवकर येते. प्रत्येकीचं पाळीचं चक्र जसं वेगळं असतं तसंच दोन पाळी चक्रांमध्ये पण फरक पडू शकतो. यासाठी पाळीची लांबी कशी ठरते ते समजून घेऊ या.

   डॉक्टर सांगतात बरोबर 14व्या दिवशी अंडोत्सर्जन होतं आणि 28 व्या दिवशी पाळी येते. पण खरं तर हे पूर्ण सत्य नाही. प्रत्येकीच्या शरीराची आणि पाळीच्या चक्राची गती वेगळी असते.पाळीचक्रामध्ये अंडोत्सर्जन ही महत्वाची घटना असते. एकदा का बीज बीजकोषातून बाहेर आलं आणि गर्भधारणा झाली नाही तर त्यानंतर साधारणपणे 12-16 दिवसांनी पाळी सुरू होते. अंडोत्सर्जन होण्याच्या आधीचा काळ मात्र निश्चित असतोच असं नाही. तो बदलू शकतो. प्रवास, मानसिक ताण, औषधोपचार अशा विविध कारणांमुळे हा काळ कमी किंवा जास्त होऊ शकतो. मात्र अंडोत्सर्जन झाल्यानंतर मात्र 16 दिवसात पाळी येते. त्यामुळे लवकर का उशीरा यापेक्षाही पाळीचं चक्र कसं आहे ते समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं.
   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/menstrual-cycle-length/

 129. Price says

  हस्तमैथुन केल्याने काय होते?

  1. I सोच says

   हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. उलट हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुन करताना कोणत्या धातूच्या, काचेच्या टोकदार वस्तू वापरल्या तर मात्र लैंगिक अवयवांना इजा होऊ शकते. ती खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.
   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/

 130. Laxman says

  me aani mazi girlfriend jar amchya doghat jar sharirik sanbhandh zale aahet pan ti aani mi dogh hi kahi karana mule lagn karat nahi aahot. aani ti yababtit it’s ok aahe. ti chalel bolali.
  tari sudhha mala vichrayacha aahe ki, jar aamhi lagna aaadhi sahririk sanbhand tevale he chukiche hote ka aani aata amhi doghe amhi vegale houn amchi lagn karat aahot yaat kahi chukich aahe ka ?

  1. I सोच says

   https://letstalksexuality.com/sex_before_marriage_1/
   https://letstalksexuality.com/sex_before_marriage_2/
   https://letstalksexuality.com/sex-before-marriage-2/

   आपण या दिलेल्या लिंक ला भेट द्य, आपल्याला नक्की आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल अशी आम्ही आशा करतो. आपला अभिप्राय नक्की कळवा

 131. Mahi says

  Mises la sex karnyachi ichhach hot nahi kahi upay

  1. I सोच says

   त्यांचे वय काय आहे त्यावरुन परिस्थिती लक्षात येऊ शकते. 40 ते 50 वयाच्या पुढे त्या असतील तर त्यासाठी पुढील लिंक नक्की पहा
   https://letstalksexuality.com/menopause/
   https://letstalksexuality.com/menopause-and-sexual-life/
   https://letstalksexuality.com/menstrual-leave/

   जर त्यांचे वय 40 च्या कमी असेल तर वेगवेगळी कारणे असू शकतात. सामाजिक, मानसिक, शारीरिक किंवा काही परिस्थितीजन्य कारणे ही असू शकतात. त्यासाठी त्यांच्यासोबत उत्तम संवाद तुम्ही करायला हवा, त्यातुन बर्‍याच गोष्टी कळतील. त्यासाठी काही लिंक सोबत देत आहोत. व, https://letstalksexuality.com/sexual-pleasure/ , https://letstalksexuality.com/9907-2/
   अन तरीही समाधान नाही झाल्यास स्त्रीरोगतज्ञांंचा सल्ला घ्या.

   जर अजुन काही प्रश्न असतील तर या ठिकाणी न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंक वर विचारावेत.

 132. ललित says

  पाळी 16 जून ला येऊन गेली त्या नंतर आज सकाळी आमचा संबंध आला त्या वेळी माझी बायको माझ्या लिंगा वर बसली होती आणि सेक्स झाल्यावर ती लगेच लघवी ला जाऊन आली तर pregnancy राहु शकते का

  1. I सोच says

   शक्यता आहे! अधिक माहितीसाठी https://letstalksexuality.com/conception/ या लिंकवर जा व त्याखाली झालेली चर्चा ही वाचा
   सोबतच याही लिंक पहा https://letstalksexuality.com/fertility-signs/, https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/, https://letstalksexuality.com/female-body/

   परत प्रश्न पडल्यास इथे न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ इथे प्रश्न विचारा

 133. Aplihs says

  Sir ,tumhi changl kary krt aahat te asc nirantr theva .
  Maza prashn asa aahe ki,
  Ky mulicha sarkh mulga virgin aahe kiva nahi te sangta yet

  1. I सोच says

   खरं तर व्हर्जिन आहे किंवा नाही हे ती व्यक्तीच खरं सांगू शकते, मग ती मुलगी असो वा मुलगा !
   राहिला प्रश्न व्हर्जिनीटीचा तर तुम्हाला हे का जाणून घ्यावसं वाटलं? कारण आपल्या नात्याचा अन या व्हर्जिनीटीचा परस्पर संबंध लावणेच चुकीचे आहे. नात्यामध्ये संवाद, सन्मान, संमती, काळजी घेणे, एकमेकांचा आदर अन परस्पर पूरकता असेल तर व्हर्जिन आहे काय किंवा नाही काय याने काही फरक पडत नाही.
   आपले उत्तराने समाधान नाही झाले तर परत नक्की प्रश्न विचारा पण इथे नाही तर या https://letstalksexuality.com/ask-questions/ लिंक वर …. धन्यवाद

 134. AMol says

  पाळी असताना आमच्याकडून सेक्स झाला तर काही प्रॉब्लेम नाहीं ना?

  1. I सोच says

   गर्भधारणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मासिक पाळीच्या दरम्यान सेक्स केल्याने स्त्रीला किंवा पुरुषाला काहीही अपाय होत नाही. मासिक पाळीच्या दरम्यान सेक्स करू नये असा काहीही नियम नाही. हा एक प्रचलित गैरसमज आहे की मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीर संबंध येऊ देऊ नयेत. या गैरसमजाचा संबंध पाळीच्या काळात स्त्री अपवित्र असते, तिला स्पर्श वर्ज असतो, पाळीतील रक्त अपवित्र असतं म्हणून तिला ‘बाजूला’ बसवलं गेलं पाहिजे इ. अशास्त्रीय बाबी ज्या आपण अनेक पिढ्या सांभाळत आलो आहोत त्यांच्याशी आहे. या पितृप्रधान परंपरा आणि गैरसमजुतीनाच प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. पण या सोबतच एक गोष्ट लक्षात ठेवू या की, काही स्त्रियांना मासिक पाळीचा त्रास होतो. या त्रासामुळे तिला विश्रांतीची गरज वाटू शकते. पाळी दरम्यान रक्तस्त्राव होत असतो. त्रासामुळे तिचा मूड नसेल तर संभोग करू नये. काहींना मासिक पाळीच्या वेळी योनीतून रक्त जात असताना त्यात लिंग घालून संभोग करायला घाण वाटतं, असं वाटत असेल तर या काळात संभोग करू नये. या काळात ओटी पोटात दुखणे, पाठ दुखणे किंवा चीड चीड होणे अशा लक्षणांचा सामना करावा लागतो. अशा काळात शरीर संबंधांची इच्छा नसणं, नको वाटणं सहज आहे. तसं असेल तर त्याचा आदर कारण गरजेचं आहे. पाळीच्यावेळी स्त्रीच्या योनीच्या आतल्या भागाला संरक्षण करणाऱ्या जिवाणूंचे संतुलन बिघडलेलं असतं. अशा वेळी जर निरोध न वापरता संभोग झाला व जर पुरुषाला एड्स किंवा इतर लैंगिक आजार असेल तर स्त्रीला लैंगिक आजारांची लागण होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. शरीर संबंधांसाठी त्यात सामील व्यक्तींनी एकमेकांची संमती, इच्छा, एकमेकांप्रती किमान आदर आणि सर्वांचा आनंद या गोष्टींना महत्व देणं फार गरजेचं आहे.

   अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/sex_during_periods/

 135. Somnath says

  मला माज्या साथीदाराला खूश ठेवता येत नाही कारण संभोग करताना माज लवकर होतं उपाय सांग

  1. I सोच says

   आपली समस्या ही तुमची एकट्याची समस्या नाही आहे, बरेच पुरुष या समस्येला सामोरे जात असतात. यावर काही उत्तरे या आधी दिलेली आहेत त्याच्या लिंक सोबत देत आहोत.
   https://letstalksexuality.com/penis-erection/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   आणखी काही समस्या वाटल्यास नक्की विचारा परंतू, पुढच्या वेळेस येथे न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंक वर जाऊन प्रश्न विचारा

 136. Flavian says

  मला 2 गोष्टी विचारायचे आहेत.

  १ ) जर लघवी करत असताना आपल्या लघवीतून वीर्य आणि पाणी (वीर्याचा पाणी) जाऊ शकते का ? आणि जर जात असेल तर आपल्याला कसा माहित पडेल ?

  २) जर समजा माझा लिंग ताट आहे आणि वासनेची भावना हि माझ्या मनात खेळत आहे आणि त्यात जर मला लघवीला झाली असेल तर, आणि मी लिंग ताट असताना लघवी केली तर लघवीतून वीर्य आणि वीर्याचा अगोदर जो पाणी येतो तो.. तर तो पाणी लघवीतुन जात असेल का ? आणि ते सुद्धा आपणास कस कळणार ?

  ३) जर मी हस्तमैथुन करत असेल तर किती कालावधीत वीर्य बाहेर पडायला पाहिजे.

  1. Flavian Ribeiro says

   tumchya javal hya prashnachi uttare nahi aahe ka ? mi kadhi pasun tumchya hya prashnachi vaat pahat aahe. post patvun ek mahina hot aahe pan mala ajun hya prashnach uttar nahi bhetal. please sanga mala hya baddal kahitari

   1. lets talk sexuality says

    मित्रा तुला झालेला त्रास समजु शकतो, आमच्याकडे खूप प्रश्न येतात, अन प्रश्न विचारण्याची जागा वेगळी आहे.
    वरील लेख किंवा प्रश्नावर तुमचा अभिप्राय द्यावा यासाठी comments ची जागा दिलेली आहे. तरीही या ठिकाणी उत्तरे देतोच.अन देतच राहू, तुमच्याही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. तुम्ही समजून घ्याल ही अपेक्षा.

    यानंतर कधीही प्रश्न विचारण्यासाठी पुढील लिंकवर जात चला.
    https://letstalksexuality.com/ask-questions/

  2. lets talk sexuality says

   लघवीतून अशा प्रकारे येणार्या पदार्थाला “’प्रीकोटियल फ्लूइड’ असे म्हणतात. याचे कार्य मुत्रमार्गातील आम्लपणा घालवणे हे असते. ज्यामुळे पुरुषबीजे या वातावरणात जिवंत राहतील. कधी कधी लैंगिक विचार किंवा अशा विचाराने लिंगाला उत्तेज़ना आल्यानंतर युवावस्थेत लघवी सोबत वीर्य बाहेर येऊ शकते. हा एक शीघ्रपतनाचा प्रकार आहे (प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन) ज्याचा शरीरावर काही वाईट परिणाम होत नाही.

   काही वेळा पुरुषांना लघवी करताना लघवीत थोडा पांढरा पदार्थ दिसू शकतो. ज्या पुरुषांना कुंथून संडास किंवा लघवी करायची सवय असेल अशांमध्ये हा प्रकार दिसू शकतो. जेव्हा आपण खूप कुंथतो तेव्हा पूरस्थ ग्रंथी व वीर्यकोष यांच्या अवतीभोवतीचा भाग आवळला जातो व एक दोन वीर्याचे थेंब व पुरस्थ ग्रंथीचा स्राव लघवीवाटे येऊ शकतो. याला ‘धात सिंड्रोम’ म्हणतात. याच्यामुळे काहीही अपाय होत नाही.

   हस्तमैथुन करत असताना वीर्य बाहेर पडण्याचा कालावधी हा त्या वेळच्या परिस्थिती व व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळा असू शकतो.

   1. Flavian says

    sorry me parat prati prashn karato aahe punha ekada.

    कुंथतो mhanje kay ?

    third prashnach uttar mala samadan karak nahi bhetal aahe. jar samja mi ekantat samadhan karak jagi hastmaithun karat aahe. tar maza kiti velat viry baher yayala pahije. approximataly kiti minute asu shakato.

    1. lets talk sexuality says

     कुंथणे म्हणजे जास्त जोर लावणे.
     तुमच्या तिस-या प्रश्नाचे उत्तर हेच आहे की, हस्तमैथुन करत असताना वीर्य बाहेर पडण्याचा कालावधी हा त्या वेळच्या परिस्थिती व व्यक्ती व्यक्ती नुसार वेगवेगळा असू शकतो. त्याला एक असे प्रमाण नाही देता येत.
     हस्तमैथुनाबाबत जास्त माहिती साठी खालील लिंक वर जाऊ शकता.
     https://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/
     https://letstalksexuality.com/sex-aani-barach-kahi-episode-12-apale-sukh-apalya-hatat/
     https://letstalksexuality.com/episode-8-sex-ani-barach-kahi/

     पुढच्या वेळेस तुम्ही इथे प्रश्न न विचारता कृपया letstalksexuality.com@gmail.com या मेलवर किंवा https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंकवर जाउन प्रश्न विचारा.

 137. Vishal says

  Sir maza ling khup lahan aahe tyamule kahitari upay sanga. please. karana maze sharir jad aslyamule tari maze ling barik aahe ase mala vatate. tar te kase mothe karata yeil. ling barik aahe tar sex kartana kahi problems tar nahi na honar. sir please reply dya lavkarat lavkar.

  1. lets talk sexuality says

   लैंगिकतेविषयीचं अपूर्ण वा अर्धवट ज्ञान, अनेक गैरसमजुती यामुळे अनेक पुरुषांमध्ये न्यूनगंड दडलेला असतो. लिंगाच्या आकाराविषयी पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्येही अनेक गैरसमज असल्याचे दिसून येते. सर्वसाधारपणे पुरुषाचे लिंग केवढे असावे? लिंग लहान असल्यास गर्भधारणेस काही अडचण येते का? लिंग वाकडे असल्याने काही अडचण येते का? लिंगाचा आकार लहान असल्याने लैंगिक सुखास बाधा येते का? लिंगाचा आकार वाढविण्यासाठी काही घरगुती उपाय आहे का? यांसारखे अनेक प्रश्न आपल्या वेबसाईटवर विचारले गेले. हे सगळे प्रश्न लक्षात घेऊन पुढिल लिंक मध्ये याबाबत माहिती दिली आहे.
   यामध्ये तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर नक्की मिळेल.
   https://letstalksexuality.com/penis-size-doesnot-matter-in-sexual-satisfaction/

   तुमच्या कमेंट चे स्वागतच आहे,पण पुढील वेळी इथे प्रश्न न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंकवर जाऊन प्रश्न विचारा.

 138. ....... Vishal says

  lingachi skin mala pudhun cut kashi karata yeil please upay sanga Sir please.

  1. lets talk sexuality says

   तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी पुढील लिंक अवश्य पहा.
   https://letstalksexuality.com/male-circumcision/
   तुमच्या कमेंट चे स्वागतच आहे,पण पुढील वेळी इथे प्रश्न न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंकवर जाऊन प्रश्न विचारा.

 139. Sh.... says

  Hi sir …
  Mi ek changala shiklela mulga ahae . Vayachya 7vya warshi porn chi dvd cover pahil aan tevapasun manat khalbal aahe . Mi 10 warshacha asalyapasun porn pahat aloy . Aaj 20 age aahe maaz pn tarihi mi sarkha porn pahato. Mala tyachyashivay dusr kahi suchatach nahi. Abhyasala samor pustak ghetal tari porn athavati tya position te hd high quality aankhi barach kahi . Aajkal tar mala asa watayala laglay kinmi khup ghanerda wagu lagloy m kunihi ladies disli tari manat ghan vichar yeu lagtat . Tumhala mahit asen tya different categories baddal pornchya jyabaddal mi bolat aahe mi** wagaire . Mi khup hushar mulanchya category madhe modto asa mala watat karan 12thla mi 80 % chya war aahe aani ata eka progressional course madhe dekhil mi changla vidyarthi aahe pn he porn aajkal khup over hotay mi sakali uthlyawar 2 wela anghol zalyar dupari jewaychyq aadhi 2 wela nantr dinner chya aadhi 2 wela aani mg zoptana 1 to 2 wela mhanaje diwasat kamit kami 8-9 wela masterbation karto. Mala nakos watat he sagal pn he porn kahi maza piccha sodat nahi mala please Kahitarii suggest kara ekhada camp wagaire punyat kuth swargate bhagat . Mi join karayla tayar aahe m im a good person with really good qualities . Mi dukkhi lokanna inspire karu shakato but aaj mich problemmadhe sapdloy please mala guide kara.

  1. lets talk sexuality says

   मित्रा,
   आमच्यावर एवढा विश्वास ठेऊन मनातले सगळे लिहिलेस त्याबद्दल तुझे अभिनंदन व आभार! तुला एकाच वेळेस खूप सारे प्रश्न पडले आहेत हे दिसते आहे. तसेच तुला तुझ्यात बदल करायची जी इच्छा आहे, ती खूप महत्वाची आहे.
   तुझा प्रश्न वाचल्यावर आम्हाला असं वाटतं आहे की, तुला कुणाशी तरी बोलून हा प्रश्न सोडवणं जास्त गरजेचे आहे. थोडक्यात तुला समुपदेशकाची गरज आहे. पण जर तुला समोरा समोर बोलावसं वाटत नसेल तर तुला मदत करु शकतील अशा हेल्पलाईनचे क्रमांक सोबत देत आहोत. त्यांना तुझे नाव ही सांगायची गरज नाही. तुझा प्रश्न सांग, तुला नक्की मदत मिळेल.
   १)‘आयकॉल’ हेल्पलाईन – ०२२ २५५२११११
   फोन करण्याची वेळ: सोमवार ते शनिवार, सकाळी ८ ते रात्री १०
   या हेल्पलाईन बाबत अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/icall_helpline/

   २)बिंदूमाधव खिरे – हेल्पलाईन नंबर – ९७६३६४०४८०
   सोमवारी संध्याकाळी ८ ते ९ फक्त या वेळेतच फोन करा

   पुढील वेळी इथे प्रश्न न विचारता https://letstalksexuality.com/ask-questions/ या लिंकवर जाऊन प्रश्न विचारा, म्हणजे उत्तर लवकर मिळेल.

 140. Suyog says

  sir Mala hastmaitun karanyachi savay ahe
  Magchya 2 mahinya pasun Maze , penis chi tatharta kami ali ahe ,viry baher padanyacha speed kami ala ahe , dila padala ahe Vel pan kami zala ahe, Kay karave mi pahilyandach asa hotay tyamule bhiti watate
  Ani Tumche Ans. Replay Email madhe patavu naka please

  1. let's talk sexuality says

   हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक चांगला नसतो. सतत हस्तमैथुन करण्याची इच्छा निर्माण होणे देखील योग्य नाही, हेही आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तुम्ही ज्या समस्येला सामोरं जात आहात त्याचे एक कारण हे ही असू शकते.
   तर तुम्हाला आता हस्तमैथुनापासुन काही दिवसांच्या ब्रेकची गरज आहे, तेव्हा आपले लक्ष दुसऱ्या क्रियाशील कामांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करा. वाचन करा, जर आपण विद्यार्थी असाल तर अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा, खेळांमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. असं दिसून आलं आहे, की ज्या व्यक्ती एकाकी आणि दुःखी असतात त्या जास्त प्रमाणावर हस्तमैथुन करतात. तुमच्या बाबत असं काही होत आहे का, याकडे लक्ष द्या. एकाकीपणा घालवण्यासाठी बाहेर पडणं, इतरांना भेटा, व्यक्त व्हा.
   तुमचा पुढचा प्रश्न आहे लिंगाच्या ताठरतेबाबतचा व शिघ्रपतनाबाबतचा. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य असेल, ताणतणाव असतील तर अशा स्थितीतही लैंगिक क्रियांबाबत अनिछा, अल्पकालीन ताठरता, वीर्य लवकर बाहेर येणे अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो.
   या बाबत आणखी माहितीसाठी पुढील लिंक पहा.
   https://letstalksexuality.com/penis-erection/
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 141. गणेश says

  माझ्या बायको ची मासिकपाळी 20 ते 23 तारखेच्या जवळपास येत.
  तरी मला माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडू इच्छितो आहे.
  पण आम्हाला अताच मुल नको आहे.
  तर पळी नुसार तरखेच कसं नियोजन करता येईल ?

  1. let's talk sexuality says

   प्रत्येक स्त्रीसाठी पाळीचं चक्र वेगवेगळं असतं. साधारणपणे पुढची पाळी येण्याच्या आधी 2 आठवड्याच्या सुमारास (किंवा पाळीपासून 12 ते 16 दिवसांमध्ये) अंडोत्सर्जन होते. म्हणजेच स्त्रीच्या बीजकोषातून स्त्री बीज बाहेर येते आणि बीजवाहिनीमध्ये 12-24 तास जिवंत राहते. या काळात जर पुरुष बीजाशी त्याचा संपर्क झाला तर गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते. पण अंडोत्सर्जन नक्की कधी होईल याबाबत तुम्हालाच निरिक्षण करावे लागेल. त्यासाठी गर्भधारणा कशी होते? हे समजून घ्यावे लागेल. त्यासाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.
   https://letstalksexuality.com/conception/

   पाळीचक्र आणि अन्डोत्सर्जन काळ आणि त्या काळात शरीरात होणारे बदल याविषयी सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंक्सवरील लेख वाचा.

   https://letstalksexuality.com/fertility-and-sexuality-awareness/
   https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/
   https://letstalksexuality.com/fertility-signs/
   https://letstalksexuality.com/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%93%E0%A4%B3%E0%A4%96-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A5%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE/
   https://letstalksexuality.com/changes-in-cervix-in-fertility-cycle/
   https://letstalksexuality.com/fertility-cycle-changes-in-the-body/
   https://letstalksexuality.com/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%93%E0%A4%B3%E0%A4%96-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A5%AB-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A5%80/

   नको असलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी योग्य त्या गर्भनिरोधकाचा वापर करणे हा योग्य पर्याय आहे. गर्भनिरोधकांविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
   https://letstalksexuality.com/contraception/

 142. Komal says

  एका स्रीचे दोन पुरुषांसोबत शारिरीक संबंध झाले तर ती प्रेगनंट राहू शकते का ? आणि ते मुल कोणाचं असेल?

  1. let's talk sexuality says

   एका स्त्रीचे दोन पुरुषांसोबत विना कंडोम वा कुठलेही गर्भनिरोधक न वापरता शारीरिक संबंध आले तर गर्भधारणा होण्याची शकयता जास्त असते. पण त्यासाठी पाळीचे चक्र, त्याची नियमितता, बिजविमोचनाचा कालखंड, पुरुषबीजे व त्यांचे प्रमाण, अन अजुन खूप काही बाबी गर्भधारणेसाठी कारणीभूत असतात. अन हे सगळं गर्भधारणेसाठी जुळून यावं लागतं. हे ही लक्षात घ्यावे लागेल.

   राहिला प्रश्न ते कोणाचं असेल, तर ते फक्त ती स्त्रीच सांगू शकेल वा DNA टेस्ट.

 143. Suchii says

  Kiti velatun Halwave? Hastmukhan karane yogy aste?

  1. let's talk sexuality says

   आपण जर आपल्या वेबसाईटवर सर्च मध्ये फक्त हस्तमैथुन असंं सर्च केलं तरी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर सहज मिळेल.
   हे पहा.
   https://letstalksexuality.com/?s=%E0%A4%B9%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A5%E0%A5%81%E0%A4%A8

 144. Ajay bagwe says

  सेक्स नंतर किती दिवसानी परिणाम दिसून येतात

  1. let's talk sexuality says

   कसले परिणाम ?? तुमचा प्रश्न सविस्तर विचारा.

 145. Ajay says

  सेक्स नंतर किती दिवसानी उलटी वगैरे असे परिणाम दिसून येतात ?

  1. let's talk sexuality says

   गर्भधारणेनंतर दिड महिन्याच्या (6 आठवड्याच्या) दरम्यान.

 146. Ajay says

  सर,unwanted kit आपल्याला डॉक्टरांच्या परवानगी शिवाय मिळू शकते का ???

  1. let's talk sexuality says

   हो, कोणत्याही मेडिकल मध्ये मिळू शकेल.

   1. Ajay says

    सर,त्याच्या वापराबद्दल थोडीशी माहिती द्या ना ?

    1. let's talk sexuality says

     अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा

     https://letstalksexuality.com/ecp/

 147. Sumit says

  मला कृपया सांगा की सेक्स करत असताना दरम्यान पार्टनरला मासिक पाळी येऊ शकते का?

  1. let's talk sexuality says

   शक्यता आहे, पाळी येऊ ही शकते पण त्यासाठी काही बाबी जुळून याव्या लागतात. जशा की त्यांची पाळी रेग्युलर असल्यास अन तो पाळीचा दिवस असल्यास, तसेच पाळी सेक्सच्या दरम्यान न येता ऑरगॅझमच्या वेळेस येण्याची जास्त शक्यता जास्त असते.

  2. let's talk sexuality says

   शक्यता आहे, पाळी येऊ ही शकते पण त्यासाठी काही बाबी जुळून याव्या लागतात. जशा की त्यांची पाळी रेग्युलर असल्यास अन तो पाळीचा दिवस असल्यास, तसेच पाळी सेक्सच्या दरम्यान न येता ऑरगॅझमच्या वेळेस येण्याची शक्यता जास्त असते.

 148. Sagar says

  Sir maza age 23 aaahe mala sarkha sex karu vatta mi avivahit aahe ajun konalach sex kela nahi pn mala baher jaun sex karava aise roj vatte lagnala ajun 3-4 varsha aahet tr mi baher sex karu ka

  1. let's talk sexuality says

   मित्रा कायद्याने आता तु सज्ञान आहेस. तुला जर लैंगिक संबंध करावेसे वाटत आहेत तर तु करु शकतोस, हा पूर्णपणे तुझाच निर्णय आहे.
   फक्त काही बाबींची काळजी घे, जसं की निरोधचा वापर न विसरता करायचा, पुढील व्यक्तीची परवानगी घेऊनच लैंगिक संबंध करावेत, कुठल्याही बेकायदेशीर बाबी करणं टाळायचं.

 149. Akshta says

  जर आपण एका मूला बरोबर सेकस केल असेल नंतर दुसरया मूला बरोबर सेकस करताना त्या मूलाला समजत का मूली ने आधी सेकस केल आहे

  1. let's talk sexuality says

   शक्यता फारच कमी आहे, कारण जर एकमेकाला सांगितलंच नाही तर कसं कळणार?

  2. Kalpesh says

   Nahi samajat Karan ki jr aapn khel khelto wyayam karto tyamule Lisa saykal chalun Dil tutt as jawal jawal sarvanna mahit AST tya arthane to mulga ASA vichar Katy shakto

   1. let's talk sexuality says

    प्रश्न पुन्हा विचाराल का?

  3. Aniket says

   Sir muli sex kelyvr kdhi shant hotat ….
   Mhnje tyanchy kuthlya goshtivrun kalat ki shant zalet

   1. let's talk sexuality says

    तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी पुढील लिंक वाचा
    https://letstalksexuality.com/sexual-relations-and-her-pleasure/

 150. मि माझ्या बायको शी संबंध करताना पहिल्यांदा लवकर होतो पण दुसऱ्यांदा होण्या साठी खूप वेळ लागतो दुसऱ्यांदा लवकरसाठी काय करावे

  1. let's talk sexuality says

   तुमचा प्रश्न सविस्तरपणे विचाराल का?

 151. Ram says

  माझे शिश्न ताठ झाले की थोड्यावेळाने लगेचच काहीही न करता वीर्य बाहेर पडते,,,त्याच कारण काय असेल

  1. let's talk sexuality says

   शीघ्रपतनाचा आजार ब-याच पुरुषांना सतावत असतो, तुमच्या बाबतीत हे कधी कधी होत असेल तर ठिक आहे, पण सतत होत असेल तर मात्र डॉक्टरांना भेटावे लागेल.
   शीघ्रपतनाबाबत अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा.
   https://letstalksexuality.com/premature-ejaculation/
   https://letstalksexuality.com/early-ejaculation-start-stop/

 152. Mahesh says

  सर मला तुम्हाला हे विचारायचे की जर आपल्या नातेवाईक च्या ( मामाची मुलगी) मुलीशी लग्न केले तर आमच्या दोघांपासून जन्मलेल्या बाळाला काही शारीरिक अपंगत्व किंवा काही अडचणी येऊ शकतात का ? याबद्दल मला मार्गदर्शन करा सर ,कारण लग्नाचा विषय आहे मुलीची आई बोलते की तुमचे होणारे बाळ अपंग होईल plz lvkr information dya sir

  1. let's talk sexuality says

   नात्यातील लग्नांमध्ये रक्तगट सारखे असले किंवा काही अनुवांशिक आजार असल्यास होणाऱ्या अपत्यामध्ये काही व्यंग किंवा आजार असण्याची शक्यता असते. मात्र इतर आजारांचा धोका सामान्य अपत्यांमध्ये जितका तितकाच आहे. दरवेळी असे होईलच असे नाही पण जर लग्न करायचेच असल्यास मात्र एखाद्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

 153. Priya says

  Jar pahilynda sex kela tya nanter 4-5 varshani sex kela tr lagna nanter samjun yet Ka ki adhi Sudha sex kelay

  1. let's talk sexuality says

   जर गर्भनिरोधकं/ निरोध वापरले असल्यास नाही कळणार व जो पर्यंत त्या व्यक्ती सांगत नाहीत तोपर्यंत कसं कळणार? दुसरी गोष्ट अशी की, मुलींच्या योनिमार्गात एक पडदा असतो. तो पातळ किंवा जाड असू शकतो. हा पडदा जर फाटलेला असेल तर ती मुलगी कुमारी किंवा व्हर्जिन नाही असं समजलं जातं.पण हे खरं नाहिये. हा पडदा फाटण्याची आणखीही काही कारणं असतातच की (सोबतची लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/some-misconceptions-about-sex/) त्यामुळे कळणं थोडं कठिण आहे.

 154. Krishna says

  मी माझ्या मैत्रिणी सोबत विना कंडोम संभोग केला मग मी आता माझ्या पत्नी सोबत पण करू शकतो का

  1. let's talk sexuality says

   पत्नी सोबत लैंगिक संबंध करायला काही हरकत नाही पण जर तुमच्या मैत्रिणीला काही लिंगसांसर्गिक आजार (लिंक पहा https://letstalksexuality.com/sexually-transmitted-illnesses/) असतील तर तुमच्या मार्फत तुमच्या पत्नीला त्याची लागण होऊ शकतात.
   लैंगिक संबंध करताना निरोध वापरणे गरजेचे आहे अन जर जास्त जोडिदार असतील तर निरोध वापरणे अजुन जास्त गरजेचे आहे.

   1. Priya says

    Pan jar 4-5 vrshani sex kela tr nanter evdha gap nanter Sudha blood yet Ka

    1. let's talk sexuality says

     शक्यता कमी आहे पण रक्त येण्याचीही कारणं वेगवेगळी असू शकतात. पण तुम्ही त्या रक्ताच्या का मागे आहात? नक्की काय भिती आहे? जरा सविस्तर लिहू शकलात तर सविस्तर उत्तर देता येईल.