हद्दपार…अचंबित…

- संध्या नरे-पवार

2,740

पुरुष तुंबतो

म्हणून वाहतो सुसाट

पुन्हा तुंबण्यासाठी

वाहवत जाण्यासाठी

बाई तुंबत नाही

वाहत नाही

पाझरत राहाते

ओली ओली होत

झिरपत राहे  निरंतर

तिला तुंबणं माहीत नाही

म्हणून मोकळं होण्यातली

मर्दानगी कळत नाही

मोकळं झाल्यावर पुन्हा

तुंबण्यातली असोशी

तिच्या जगाला अनोळखी, हद्दपार...

त्याला पाझरणं माहीत नाही

म्हणून ओलाव्यात स्वत: ला

रुजवून घेत

आतल्या आत फुटणा-या कोंबासह

स्वत: ला बांधून घेत

मुळात मुळं रुजवत

जमीनभर पसरणारं बाईपण

त्याच्या समजूतीपल्याड, अचंबित…

पुरुषस्पंदनच्या २०११ दिवाळी अंक

प्रकाशक – Men Against Violence and Abuse (MAVA)

2 Comments
  1. Amol Patil says

    Nice

    1. let's talk sexuality says

      Thanks !!

Comments are closed.