प्रश्नोत्तरेमासिकपाळीच्या किती दिवस आधी आणि किती दिवस नंतर सेक्स केल्याने गर्भधारणा होऊ शकते?

1 उत्तर

कृपया खालील लिंक्स वर क्लिक करा. आपले उत्तर मिळेल.

https://letstalksexuality.com/category/our-bodies/

https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

https://letstalksexuality.com/conception/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

6 + 13 =