प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsसंभोग होऊ शकत नाही

संभोगाच्या वेळेस मी पूर्णपणे उद्दिपीत असुन माझ्या योनीमार्गात चिकट स्त्रावसुद्धा येतो पण लिंगच आतमध्ये जात नाही तसा प्रयत्नकेलातर मला योनीच्या जागी दुखते लिंग आत जाण्यासाठी काय उपाय करता येईल

1 उत्तर

आपल्या समाजामध्ये मुलींसाठी किंवा स्त्रियांसाठी देखील लैंगिक संबंध आनंददायी असू शकतात याविषयी फारसे बोलले जात नाही. अनेकदा मैत्रिणींकडून किंवा इतर कोणाकडून चुकीची माहिती मिळाली की ‘संभोग म्हणजे वेदना’ असे समीकरण मुलींच्या मनात रुजून बसते. यामुळे काहीवेळा मुली संभोगावेळी पाय आखडून घेतात. त्यामुळे लिंग योनीमध्ये जायला अडचण येऊ शकते. भीतीपोटी योनीचे स्नायू आखडले जातात आणि त्यामुळे वेदना देखील होऊ शकतात. त्यामुळे मनातील भीती काढून टाका आणि योनीचे स्नायू आखडून घेऊ नका.

तसेच लहानपणापासून लैंगिक अवयव झाकून असल्याने अचानक जोडीदारासमोर मोकळेपणा यायला वेळ लागू शकतो. त्यातून येणाऱ्या अवघडलेपणातून देखील संबंधांदरम्यान अडचण येऊ शकते. जोडीदारासोबत कम्फर्ट तयार झाला आणि मनातील भीती कमी झाली तर संभोग करणे सोयीचे जाऊ शकेल.

मोकळेपणाने जोडीदाराशी याविषयी बोला. भीती किंवा अवघडलेपण नसेल आणि तरीही ही समस्या जाणवत असेल तर कृपया समुपदेशक किंवा सेक्सॉलॉजिस्ट यांची मदत घ्या.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

4 + 2 =