Browsing Tag

circumcision

सुंता करणे

सुंता शिश्नाच्या पुढील भागावरील सैल त्वचा (प्रिप्युस) शस्त्रक्रियेद्वारे काढून शिश्नमुंड उघडे करण्याच्या पद्धतीला सुंता असं म्हणतात. सुंता करण्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे - 1.शिश्नमुंडाच्या खालील भागात मळ साचून राहत नाही त्यामुळे…