Browsing Tag

direct counselling

दूरध्वनी तसेच प्रत्यक्ष समुपदेशन सुविधा- ८१४९७५६७९६

सी. वाय. डी. ए. मध्ये दूरध्वनी तसेच प्रत्यक्ष समुपदेशन सुविधा- ८१४९७५६७९६ युवा विकास आणि उपक्रम केंद्र, (CYDA- Centre for Youth Development and Activities) ही सामाजिक संस्था युवकांच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून…