Browsing Tag

prem

नजरिया – बदलत्या कल्पनांचा ….

समाजामध्ये सौंदर्याच्या फालतू आणि साचेबद्ध कल्पना अगदी खोलवर रुजल्या आहेत, हे जरी खरं असेल तरीही प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी फक्त सामाजिकदृष्ट्या सुंदर समजल्या जाणाऱ्या मुलाकडे किंवा मुलीकडेच आकर्षित होतात का?  सगळ्यांवरच समाजाने ठरवून…

प्रेम पहावे करून!

आमच्या दोघाची कॉलेजमध्ये एकमेकाबरोबर ओळख झाली. आमचा दहा जणाचा ग्रुप कॉलेजच्या पहिल्या वर्षभरात तयार झाला त्यामध्ये आम्ही दोन मुली आणि आठ मुल आमची छान मैत्री झाली. कोणाच्याच घरातले पुण्यात नसल्याने आम्ही सगळे कधीही, कुठेही जायला रिकामे होतो.…

जोडीदाराची निवड आणि अपेक्षा

आपला जोडीदार कसा असावा, दिसायला आणि वागायला कसा असावा यासंबंधी आपल्या काही कल्पना असतात. काही वेळा कल्पना स्पष्ट असतात तर काही वेळा जराशा धूसर. आपल्या मनात असणारा किंवा असणारी व्यक्ती आपल्याला जोडीदार म्हणून मिळेल असंच नाही. अनेक वेळा…