प्रश्न इथे विचारा

  1. तुमच्या मनातील प्रश्न विचारताना तुम्हाला E Mail देणे गरजेचे आहे. प्रश्न तुम्ही Public (सर्वांना पाहता येईल) किंवा Private (E Mail ने केवळ तुम्हालाच उत्तर मिळेल) अशा पद्धतीने विचारू शकता.
  2. त्यासाठी तुमचा E Mail ID अचूक व योग्य देणे गरजेचे आहे. E Mail चुकीचा असल्यास प्रश्न Private पद्धतीने विचारूनही तुम्हाला उत्तर मिळणार नाही. खात्री बाळगा तुमची ओळख कुठेही उघड केली जाणार नाही.

 

तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी काय करावे त्यासाठी पुढील लिंक पहा.

माझ्या प्रश्नाचं उत्तर कसं शोधू ?