लैंगिक आरोग्य

लैंगिक आरोग्य म्हणजे केवळ आजाराचा अभाव नाही तर त्या जोडीने लैंगिकदृष्ट्या स्वस्थ आणि निरोगी असणे. लैंगिकतेचा सकारात्मक पद्धतीने स्वीकार आणि लैंगिक हक्कांच्या संरक्षणाचा विचारदेखील!

संसाधने

[caf_filter id=’25485′]