प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsअंडपिशवीवर चामखीळ खुप आहेत उपाय सांगा?

1 उत्तर

तुमच्या नेहमीच्या डॉक्टरांना भेटा. तेच योग्य सल्ला देतील किंवा उपचार सुचवतील. तुमच्या जवळ कोणी सेक्सोलोजिस्ट असतील तर त्यांची मदत घ्या.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 17 =