अंडरवेअर asked 1 year ago

जोकीची वी शेपची अंडरवेअर वापरल्याचे काही फायदे असतात का? माझे मित्र वापरतात म्हणून मी पण ट्राय केलं पण माझे अंडकोष त्यात पुर्ण बसत नाहीत. बाजूने बाहेर येतात मांड्या आणीा पायाच्या मध्ये येतात. तसेच त्या पॅंट मध्ये लिंग ताठ झाले तर व्यवस्थात एडजस्ट होत नाही त्रास होतो. ह्या ऊलट ईतर शेपच्या अंडरवेअर मध्ये त्रास होत नाही पण अंडकोष ना आधार मिळत नाही जोकी सारखा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 7 =