खाज asked 3 years ago

सेक्स केल्यानंतर लिंगाच्या वरील टोकाला खाज सुटते. सेक्स करताना निहार, जास्मीन, व खोबरेल तेल वापरले त्याचा परिणाम असेल का?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 11 =