प्रश्नोत्तरेदुसर्यानं
दुसर्यानं asked 7 years ago

2 उत्तर

तुम्हाला नेमके काय विचारायचे आहे ? तुमचा प्रश्न विस्ताराने विचारा म्हणजे आम्हाला उत्तर देणे सोपे जाईल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

8 + 8 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी