पतंजली तीळ तेल लिंगाची मसाज किंवा हस्थमैथून करताना वापरले तर चालते का?

543
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsपतंजली तीळ तेल लिंगाची मसाज किंवा हस्थमैथून करताना वापरले तर चालते का?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
let's talk sexuality answered 1 month ago

तेल कोणत्याही कंपनीचे असो त्याने लिंगाला मालिश केल्याने ना काही फायदा होतो ना तोटा. तुम्हाला छान वाटत असल्यास तुम्ही मालिश करु शकता. पण नंतर जनेंद्रियांजवळचं तेल धुऊन स्वच्छता बाळगली नाही तर फंगल इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कोणतेही तेलजन्य पदार्थ शरीरावर मालिश करण्यासाठी वापरल्यास स्वच्छता बाळगणे महत्वाचे असते.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer

4 + 11 =