प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsप्रसुतीनंतर केव्हा सेक्स करावा?

1 उत्तर

आपल्या वाचकांना हा प्रश्न खूप वेळा पडतो यासाठी एक लेख तयार केलेला आहे,

https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/ ही लिंक पहा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

2 + 2 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी