सर

माझ्या अनेक प्रश्नांची तुम्ही उत्तर दिले त्याबद्दल प्रथम धन्यवाद

मला बायकोचे दूध प्यायला फार आवडते काय करू

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 2 =