प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsबायकोला पुर्णपणे तृप्त करण्यासाठी नेमकं काय काय आणी कसं कराव तीला विचारले तर ती लाजते काहीच सांगत नाही, तुम्हाला जे करायचं ते करा पुर्ण हक्क आहे, अस म्हनते प्लिज माहीती द्या?

1 उत्तर

खरेतर आपल्या समाजामध्ये स्त्रियांच्या लैंगिक इच्छेचा, आनंदाचा, लैंगिक सुखाचा किंवा त्यांच्या एकूणच लैंगिकतेबद्दल फारच कमी दाखल घेतली जाते. बऱ्याचदा स्त्री लैंगिकसंबंधांमध्ये तृप्त किंवा समाधानी झाली की नाही, याचा विचार पुरुष करत नाहीत. एखाद्या स्त्रीने लैंगिक इच्छा व्यक्त केल्या तर तिच्याकडे वेगळ्या दृष्टीनेही पाहिले जाते किंवा त्याचे नकारात्मक अर्थही काढले जातात.यामुळेच स्त्रिया मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत. म्हणूनच याविषयी तिच्याशी बोलणे अपेक्षित आहे. लैंगिक जोडीदारांनी एकमेकांच्या लैंगिक सुखाचा आणि आनंदाचा विचार करणे गरजेचे असते.

स्त्री लैंगिकदृष्टया उत्तेजित झाल्यानंतर सेक्स दरम्यान लैंगिक सुखाचा उच्चतम बिंदू आला की, तिच्या जननेंद्रियांच्या अवतीभोवतीचे स्नायू आकुंचन पावतात व ती लैंगिक सुखाच्या लहरी अनुभवते. एकच नाही तर एका मागोमाग एक अशा अनेक लहरी ती अनुभवू शकते.

स्त्रीला उत्तेजित व्हायला पुरुषापेक्षा जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे दोघांना जवळपास एकाचवेळी परमोच्च लैंगिक सुखाचा बिंदू अनुभवणं अवघड होतं. यासाठी ‘फोरप्ले’ म्हणजे संभोगाआधी एकमेकांना पूर्णपणे उत्तेजित करणे गरजेचे असते. याचबरोबर आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

प्रत्येकाची लैंगिक सुखाची, तृप्तीची कल्पना वेगळी असू शकते त्यामुळे तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला काय आवडते हे एकमेकांशी संवाद साधून शोधा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 4 =