बाळंतपण asked 6 years ago

गर्भधारणा संपूर्ण नऊ महिने व नऊ दिवस पूर्ण झाले तर होते का त्या आधी पण होते कारणे उपाय सांगा

1 उत्तर
Answer for बाळंतपण answered 6 years ago

तुम्हाला प्रश्नातून नेमके काय विचारायचे आहे हे कळत नाहीये. कृपया तुमचा प्रश्न पुन्हा एकदा परत सविस्तरपणे विचारा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

6 + 13 =