प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsबाळंतीने बरोबर सेक्स

बाळंत झाल्यावर कीती दिवसांनी सेक्स करावाॽ

1 उत्तर

आपल्या वेबसाईटवर बाळंतपणानंतरचे लैंगिक संबंध यांवर लेख आहे, खाली लिंक दिली आहे त्यावर क्लिक करा.

https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 2 =