प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsबाळाची हालचाल

माझ्या पत्नीला 11नोव्हेंबरला 4महीने पुर्ण झालेत आता पाचवा पण पुर्ण होईल .18नोव्हेंबरला सोनोग्राफी केली सगळं नॉर्मल.पण बाळाची हालचाल जाणवत नाही सगळे घाबरवतात की आता हालचाल चालु व्हायला पाहीजे अजुन कशी नाही झाली मला आणि बायकोला चिंता वाटते काय कर?बाळाची हालचाल कधी सुरु होते.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 7 =