प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमला मुखमैथुन फार आवडते, पण पत्नी लिंग चाटत नाही. माझी खूप इच्छा आहे तिने पण चाटावे तिला कसे पटवुन देऊ?

 

 

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 5 =